Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

 

În Duminica a treia din perioada Triodului, Biserica ne amin­teşte de Înfricoşătoarea Judecată. Această duminică mai este nu­mită şi Duminica Lă­satului sec de carne deoarece, în mod tradi­ţional, este ultima zi în care se mănâncă produse din carne până la sărbătoarea Învierii Domnului.

Duminica Lăsa­tului sec de carne deschide săp­tămâna pregătitoare pentru începutul Postului Mare, numită Săptămâna albă sau a brânzei, în care este dezlegare să se mă­nânce brânză, lapte (cu toate derivatele lui), ouă şi peşte.

Între duminica aceasta şi Duminica Izgonirii lui Adam din rai este condensată întreaga istorie a mântuirii neamului omenesc, pentru ca, după aceea, pe parcursul Postului Mare, timpul acesta al istoriei să fie cumva răstignit spre a fi îndumnezeit. De fapt, Duminica a treia a Triodului ne ajută să gândim că toţi vom muri şi vom ajunge la un moment dat să fim judecaţi de Dumnezeu şi avem şansa în timpul Postului Mare, prin pocăinţă, să dobândim un răspuns bun la această jude­cată şi, mai presus de toate, viaţa veşnică, raiul sălăşluirii cu sfinţii în Împărăţia lui Dumnezeu pro­misă nouă, oamenilor, de la întemeierea lumii.

În această dumi­nică, în Bise­ricile Ortodoxe se citeşte, la Sfân­ta Liturghie, Evan­ghelia de la Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbeşte despre Înfri­coşătoarea Judecată şi ne arată cât de im­portantă este iubirea milostivă arătată oamenilor aflaţi în nevoi, întrucât fără iubire milostivă nimeni nu se poate mântui. Preafe­ricitul Pă­rinte Patriarh Daniel spune despre Evanghelia Duminicii Înfri­coşătoarei Judecăţi că `ne des­coperă adevărul esenţial al mântuirii, şi anume că Dumnezeu este iubire smerită şi milostivă, iar criteriul ultim al judecăţii tuturor oamenilor, indiferent de etnie, poziţie socială sau vârstă, este iubirea milostivă. Câtă iubire milostivă a arătat un om în timpul vieţii sale pe pă­mânt, atâta binecuvântare pri­meşte el ca să participe la bucuria iubirii veşnice a Preasfintei Treimi din Împărăţia cerurilor”.

www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *