Duminica Mironosiţelor

A treia duminică după Paşti este dedicată femeilor mironosiţe, care au fost primii martori ai Învierii lui Hristos. Ele au vestit pe apostoli că Mântuitorul a înviat.

Despre primii martori ai Învierii Domnului, Sinaxarul ne spune: „Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Dar spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru Fiul său, de aceea zic Evangheliștii că Domnul S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena (…). Drept era ca seminția femeiască să audă ea, mai întâi, bucuria, ca una ce a auzit mai întâi: întru dureri să nască fii”.

Între femeile mironosițe le regăsim pe: Maria Magdalena, mironosița care l-a văzut prima pe Domnul vieții, sărbătorită de Biserica noastră în data de 22 iulie; o altă femeie mironosiță este Maria lui Cleopa, numită și mama lui Iacov, pomenită de Biserică la 23 mai; Ioana, femeia lui Huza, este una dintre femeile mironosițe alături şi de Salomeea și Suzana.

În prim-plan între femeile mi­ro­nosițe o avem pe Sfânta Maria Magdalena. Ea era din seminția lui Neftalim. S-a numit Magdalena după localitatea Magdala, din Galileea de Sus, unde s-a născut sau a trăit mai mult, oraș așezat cam la 5 km spre nord de Marea Galileii. Este cea dintâi care vesteşte Învierea Domnului, iar după Înălţare şi Pogorârea Duhului Sfânt merge şi propovăduieşte Evanghelia. Ajungând la Roma, „a stat înaintea cezarului Tiberius, care fiind bolnav de un ochi, Sfânta Maria Magdalena l-a tămăduit”. Ea a istorisit împăratului Tiberius (14-37) toate cele despre Mântuitorul Hristos, nedreapta pătimire, răstignirea, moartea și Învierea Sa.

Maria lui Cleopa a fost soția lui Cleopa, unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, veri­șoară cu Maica Domnului, și L-a urmat pe Mântuitorul încă de la începutul activității Sale mesianice din Galileea până la răstignire pe Golgota şi a fost martoră a Învierii alături de celelalte femei mironosiţe.

Ioana era soţia lui Huza, administratorul palatului regelui Irod, fiind una dintre femeile mironosițe care împreună cu Suzana „slujeau din avutul lor” (Luca 8, 3) Domnului Iisus Hristos și Apostolilor. Ea este amintită alături de celelalte femei miro­nosițe în ziua Învierii.

Între femeile mironosițe le regăsim pe Salomeea și Suzana. Salomeea a fost una dintre femeile mironosițe care slujeau lui Iisus și care au mers la mormântul Domnului în ziua duminicii pentru a-L unge cu miresme. Suzana a fost una dintre femeile mironosițe care au slujit Domnului și Apostolilor şi este prezentă între celelalte femei cărora li S-a arătat Domnul după Înviere.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *