Duminica Ortodoxiei la catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău

În Duminica I-a a Postului Mare Biserica Ortodoxă în mod tradiţional sărbătorește Triumful Ortodoxiei, al Biruinței triumfătoare a dreptei credințe asupra tuturor ereziilor și eresurilor. 

\r\n

În catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii a fost săvârșit solemnul Te-deum al Triumfului Ortodoxiei de către soborul de preoți și diaconi.  

\r\n

Acest Te-Deum include mărturisirea Simbolului Credinței „Crezul”, apoi rostirea anatemelor (doar la slujba cu arhiereu sau în catedrale și mănăstiri unde slujește sobor de preoți) pentru toate învățăturile eretice. Urmează „Veșnica pomenire” adică memorie veșnică tuturor apărătorilor Ortodoxiei care au trecut la Domnul, nu care pur și simplu au adormit în Domnul, ci veșnică pomenire tuturor celor ce s-au desăvârșit mărturisind Ortodoxia. După aceasta se rostește solemn „Mulți ani trăiască” tuturor Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe canonice şi rugăciunea pentru întărirea Bisericii lui Hristos cea Una Sfântă și Sobornicească.

\r\n

Nădăjduim, că din acest an și alte biserici din țara noastră vor prelua Rânduiala acestui însemnat Te-deum și-l vor săvârși în fiecare an în Duminica Ortodoxiei.

\r\n

Îndeosebi în această zi se pomenesc toți cei care au mărturisit Ortodoxia și s-au nevoit pentru întărirea Ei pe parcursul a multor veacuri; precum și cei care și astăzi săvârșesc slujirea dumnezeiască, lucrarea de mântuire și nevoință prin cuvânt și prin fapte roditoare pentru răspândirea credinţei adevărate în Hristos.

\r\n

Triumful Ortodoxiei reprezintă biruința finală asupra ereziei iconoclaste. Instituirea acestei solemne sărbători este legată de evenimentele din 11 martie 843 de la Sinodul din Constantinopol, convocat de către credincioasa împărăteasă Teodora pentru a restabili cinstirea Sfintelor icoane în Imperiul Bizantin.

\r\n

În memoria acestui eveniment important pentru Creștinism, precum şi în memoria împărătesei Teodora, anual în I-a Duminică a Postului Mare Biserica Ortodoxă prăznuiește revenirea la cinstirea cuvenită Sfintelor Icoane.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *