Ectenia întreită

După citirea Sfintei Evanghelii şi rostirea cuvântului de învăţătură urmează în cadrul Sfintei Liturghii ectenia întreită. Prin această ectenie înţelegem invocarea stăruitoare a milei lui Dumnezeu printr-un şir de cereri pe care diaconul (sau preotul) le adresează lui Dumnezeu, poporul continuând rugăciunea prin răspunsul „Doamne, miluieşte!” rostit de trei ori.

Spre deosebire de Ectenia Mare, care este o rugăciune atotcuprinzătoare ce îmbrăţişează întreaga creaţie, ectenia întreită reprezintă rugăciunea Bisericii pentru nevoile particulare ale omului. În ectenia întreită, întreaga putere rugătoare a Bisericii se concentrează asupra omului, asupra nevoilor lui.

Caracterul ei de rugăciune pentru nevoile particulare ale omului a făcut ca cererile ecteniei întreite să varieze în timp de la o regiune la alta, în funcţie de condiţiile concrete, ajungându-se la o relativă fixare a lor în zilele noastre. Ecteniei întreite i se pot adăuga cereri speciale pentru diferite situaţii şi diverse categorii de credincioşi.

Această ectenie cuprinde un şir stăruitor de cereri prin care se invocă mila lui Dumnezeu şi ajutorul Lui pentru trebuinţele generale ale vieţii, îmbrăţişând întreaga comunitate bisericească, atât pe cei vii, cât şi pe cei adormiţi. Pe drept cuvânt, o putem numi o ectenie a milei, deoarece este o invocare continuă a milei lui Dumnezeu, culminând în ecfonis cu mărturisirea lui Dumnezeu ca milostiv, ca Unul care se apleacă la noi coborând din necuprinderea şi sfinţenia Lui neapropiată şi neatinsă de noi.

Mila lui Dumnezeu, ca expresie a iubirii Sale faţă de noi, se concretizează în tot felul de daruri ştiute şi neştiute, pe care le primim, şi culminează în dăruirea lui Hristos Însuşi în Sfintele Taine, spre mântuirea noastră şi viaţa de veci. Mila lui Dumnezeu ne descoperă taina Dumnezeului Viu şi personal cu care putem intra într-o relaţie personală.

Cererea continuă a milei lui Dumnezeu creează în noi o stare de permanentă dorinţă după această milostivire, simţirea permanentă a trebuinţei milei Lui şi căutarea unei relaţii personale cu Dumnezeu.

Pr. Ciprian Florin Apetrei
http://ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *