Femeia trebuie să se teamă de bărbat? – Tâlcuire la Apostolul de la Taina Cununiei

Printre lecturile biblice ce sunt inserate în rânduiala slujbei Tainei Cununiei, se rostește și Apostolul luat din Epistola către Efeseni capitolul 5, versetele de la 20 la 33, a Sfântului Apostol Pavel.

Textul începe cu îndemnul la mulțumire permanentă pentru toate câte a făcut Hristos pentru noi și îndemnul fiecăruia de „a se supune unul altuia, întru frica lui Dumnezeu”. Sfântul Pavel, vorbește în continuare despre supunerea unuia față de celălalt, nu din frică sau pentru supremație, ci cu conștiința că împreună sunt supuși lui Dumnezeu. Fiecare pereche căsătorită este chemată să trăiască într-o desăvârșită unire și armonie, astfel ca legăturile lor să oglindească legătura lui Hristos cu Biserica Sa: „Căci bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap Bisericii. Deci precum Biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru toate”.

Arhetipul spiritual al căsniciei este relația dintre Hristos și Biserică„Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos și în Biserică”. Bărbatul devine cap al soției și al familiei nu în virtutea puterii sale fizice sau intelectuale, ci prin faptul că se smerește, se jertfește și este gata să-și dea viața pentru soția sa, pentru familia sa, precum Hristos pentru Biserică. Văzând această jertfă, soția trăiește cu acea teamă sfântă de a nu-l supăra pe bărbatul care o iubește atât de mult, fiind astfel chemată la aceeași jertfă și smerenie la care este chemată Biserica lui Hristos.

Aceasta este taina familiei creștine și cu atât mai mult a familiei slujitorului lui Hristos, în virtutea căreia familia devine un organism în carea pulsează veșnicia.

(Pr. Prof. Costel BulgaruSfanta Taină a Cununiei, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2011, pp. 67-68)

sursa: www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *