GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI : SUNT SAVANŢI NECREDINCIOŞI

Înainte cu câţiva ani am ascultat o conferinţă a unui profesor de Universitate. Profesorul era om de ştiinţă şi vorbea despre „Geneza pământului”. Ei bine, mai mult de un ceas, conferenţiarul a înşirat toate teoriile care s-au emis cu privire la naşterea bietului nostru glob, care mai bizară şi absurdă, dar omul n-a aflat de bine, să amintească ascultătorilor nici un cuvânt despre versiunea biblică care afirmă că pământul a fost creat de Dumnezeu. De ce n-a amintit?

\r\n

\r\n

Din cauză că profesorul nostru era „om de ştiinţă” şi, totodată necredincios, aşa că în ochii săi, afirmaţiile religiei aveau aşa de puţină importanţă, încât nici nu meritau să fie pomenite măcar cu titlu de ironie. Ca profesorul amintit sunt mulţi în vremea noastă: savanţi şi atei în acelaşi timp. Faptul acesta îi face pe unii credincioşi să se clatine în convingerile lor religioase şi să-şi zică: „Dacă oamenii aceştia care cercetează adevărul nu vor să creadă, se vede că ei au găsit că nu există Dumnezeu. De aceea poate că ar fi bine să ne luăm şi noi după dânşii”… Şi astfel necredinţa sa-vanţilor poate fi piatră de poticnire pentru mulţi. Or, aceasta nu trebuie să se întâmple.

\r\n

Cei mai mari oameni de ştiinţă au fost profund credincioşi. Faptul că sunt şi savanţi necredincioşi nu-i nici o dovadă împotriva religiei! De unde vine necredinţa multor oameni de ştiinţă? Din îngâmfarea lor şi din stricăciunea inimii lor. Din îngâmfare. Religia este pretenţioasă şi intransigentă. Ea vrea ca să supunem raţiunea credinţei. Dumnezeu a grăit, trebuie de crezut în cuvântul Său. Trebuie de crezut în proorocii, în minuni, în tainele pe care le cuprind Scripturile; trebuie de crezut în lucrurile nevăzute, neînţelese, supranaturale, căci, cine nu crede, se osândeşte. Dar mulţi oameni de ştiinţă nu vor să supună raţiunea credinţei. Ei nu cred decât în ceea ce văd, adică realităţii pipăite care se lasă măsurată şi experimentată; tot ceea ce nu ca-de sub simţurile lor, nu există. Pe Dumnezeu telescopul nu l-a descoperit, cerul nu este decât o fantezie, iar bisturiul anatomistului n-a dat nicăieri de suflet… Precum vedem, savanţii aceştia nu vor sa creadă din motivul că au pretenţia că ştiu tot ce-i pe lumea asta. Ei socotesc că în cutia lor craniană încape toată înţe-lepciunea, toată ştiinţa, toată lumina. Astfel că, aşa înfumuraţi şi închipuiţi cum sunt, cum ar putea oare crede în realităţile care, pentru a fi înţelese, cer o „inimă înfrântă, un duh umilit”? Mulţi savanţi sunt apoi necredincioşi şi din cauza inimii lor stricate. Religia este intransigentă şi în altă privinţă: ea vrea ca trupul să fie supus sufletului. Ea nu impune numai taine, ci şi porunci. Ea sfătuieşte sărăcia, umilinţa, curăţia inimii. Religia osândeşte goana după plăceri, poftele senzuale şi depravate. Ea interzice divorţul, adulterul, desfrânarea – ba mai mult: chiar privirile pofticioase, chiar gândurile rele. Or oamenii de ştiinţă nu sunt numai suflet, ci şi came. Au şi ei sânge, inimă, simţuri, dorinţe… foarte greu de stăpânit. Şi atunci ce fac? Văzându-se împiedecaţi de religie în drumul plăcerilor păcătoase, vreau să scape de ea. Şi astfel în-cep să se convingă pe ei înşişi, să convingă şi pe alţii că religia creştină nu se împacă deloc cu raţiunea, că ea e falsă, duşmană omenirii şi contrară programului… În realitate însă nu raţiunea îi face necredincioşi, ci inima, simţurile lor depravate. Ei trăiesc fără credinţă, fiindcă vor să trăiască fără frâu.

\r\n

Deci vom încheia astfel: sunt o seamă de oameni de ştiinţă care nu vor să creadă în Dumnezeu şi să trăiască după poruncile Evangheliei. Dar aceasta nu dovedeşte nimic împotriva religiei noastre. Aceştia, atât prin număr cât şi prin calitate, sunt cu mult inferiori savanţilor credincioşi. Dar, chiar dacă numărul şi prestigiul lor ar fi impresionant, necredinţa acestor oameni nu ne sminteşte. Ea izvorăşte din mândrie şi interes. În cazul acesta avem tot dreptul s-o ignorăm.

\r\n

PR. PROF. DR. ŞTEFAN SLEVOACĂ

\r\n

[Bucovina, an III, 1943, nr. 500,14 februarie, p. 4]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *