În afara Bi­sericii nu există mântuire

Biserica este limanul. Vezi corabia clătinându-se în largul mării. O ameninţă atâtea şi atâtea primejdii şi un şir de duşmani periculoşi, care, mai ales în vremurile de demult, erau nu­meroşi. Ajunge la liman şi se află în siguranţă, nu o mai ameninţă nici piraţii, nici valurile. Asta este Biserica!

De aceea şi spune un Părinte al Bisericii noastre că în afara Bi­sericii nu există mântuire.

Chiar dacă ai fi un bun creştin, chiar dacă ai fi un om cinstit, smerit şi moral, chiar dacă ai fi plin de talente, dacă nu eşti un mădular credincios al Bisericii, dacă nu ai părtăşie la viaţa ei, toate se pierd.

De aceea si Sfântul Ioan Gură de Aur, marele Părinte al Bisericii noastre, acest luminător a spus cuiva care prigonea Biserica şi o dispreţuia: “Nu te îndepărta de Bise­rică, pentru că nu există nimic mai puternic. Nădejdea ta, mântuirea ta, scăparea ta sunt Biserica. Este mai înaltă şi decât cerul şi mai întinsă decât pământul”, este mai trai­nică şi decât măreţii munţi pe care-i vezi împrejurul tău. Măreţia ei, slava ei, splendoarea ei sunt atât de mari pe cât este slava, măreţia şi splendoarea lui Hristos însuşi.

Extras din Talcuiri şi cateheze – Cuvânt despre ascultare şi priveghere, Ed. Sfântul Nectarie, pag. 66-67

sursa: www.ganduridinierusalim.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *