Lansarea cărţii „Rezumări la Cărţile Sfintei Scripturi”

20160221_104226\r\n

Ziua de Duminică 21 februrie 2016 a fost marcată de un eveniment important pentru creştinii ortodocşi ai ţării noastre. În această solemnă zi în Catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din municipiul Chişinău, a avut loc lansarea cărţii „Rezumări la cărţile Sfintei Scripturi”, apărută sub ingrijirea părintelui prot. Ioan Plămădeală.

\r\n

\r\n

Sfânta Scriptură sau Biblia este izvorul tuturor învăţăturilor Bisericii Ortodoxe din care omul, dacă dorește, poate să cunoască Adevărul. Și dacă Sfânta Scriptură, atât a Testamentului Vechi cât şi a celui Nou – cuprinde în sine cuvânt despre Adevăr, despre descoperirea voii lui Dumnezeu, – ea este neapărat trebuincioasă pentru toţi care voiesc să dobândească mântuirea. Prin urmare, ca să se mântuiască, omul trebuie să creadă în învăţătura Testamentului Vechi şi a celui Nou.

\r\n

Trebuie să recunoaștem, cu adâncă durere în suflet, că astăzi în țara noastră foarte puțini oameni sunt interesați de citirea cărților Sfintei Scripturi și majoritatea nici nu știu cum să înceapă a citi Biblia, care sunt căile de înțelegere ale ei, care trebuie să fie starea omului înainte și în timpul citirii, pentru că a citi cărțile sfinte nu este o simplă lecturare, ci o nevoință, o lucrare mântuitoare de suflet… Reieşind din situaţia în care ne-am pomenit şi văzând realitatea religioasă din ţară am găsit necesar să încerc să vin în ajutor tuturor creştinilor ortodocşi cu un îndrumar de orientare și călăuzire în cărțile Sfintei Scripturi. Țin să menționez, că această carte de călăuză în cărțile Sfintei Scripturi este una introductivă și sumară, conținând cele mai esențiale și elementare date despre fiecare carte în parte. La alcătuirea acestui îndrumar am consultat mai multe izvoare și studii, precum și comentarii biblice ale Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, precum și ale unor teologi și cercetători din diferite perioade atât din Răsărit, cât și din Apus. Ceea ce am reușit să selectez și să adaptez – le-am aranjat în lucrarea de față, care nădăjduiesc că va fa de folos credincioşilor de rând, doritori de a căpăta primele cunoştinţele necesare pentru citirea, înțelegerea și cunoașterea Sfintei Scripturi.

\r\n

Prin editarea acestui îndrumar am urmărit doar un singur scop: văzând lipsa lucrărilor referitoare la cărțile Sfintei Scripturi argumentate pe înțelesul tuturor din punct de vedere teologic ortodox pur, neinfluențate de idei și teorii protestante, romano-catolice sau sectante – am îndrăznit să pun la dispoziția tuturor fiilor Bisericii lui Hristos o necesară și neîntârziată posibilitate de a lua cunoștință cu viziunea doar ortodoxă, expusă sub formă de rezumat, ce ține de autorul și data scrierii, conținutul și schița, precum și autoritatea fiecărei cărți a Sfintei Scripturi. Am unit toate acestea în acest îndrumar introductiv pentru că împreună alcătuiesc un conţinut de un netăgăduit folos duhovnicesc pentru tot sufletul şi cugetul, dar mai ales pentru creştinul smerit care caută cu adevărat calea mântuirii şi aude glasul tainic dumnezeiesc – că a citi cărțile sfinte şi a-ţi da seama ce se cuprinde în ele – este a cunoaşte cea mai înaltă şi cea mai folositoare învăţătură pe care poate s-o dobândească şi s-o aibă omul.

\r\n

Îndemnăm pe fiecare creştin ortodox, conştient de lucrarea sa de mântuire a propriului suflet, să nu rămână indiferent faţă de această chemare de a se îmbogăţi din lumina Sfintei Scripturi, având totodată ajutor şi acest îndrumar spre o zidire duhovnicească mai profundă.

\r\n \r\n\r\nhttps://youtu.be/w2vRaG8xJeo\r\n\r\nhttps://youtu.be/hBidHH2N35w\r\n\r\nhttps://youtu.be/gPw-YHZYUdk\r\n\r\n20160221_104808\r\n\r\n \r\n\r\n20160221_114723\r\n\r\n \r\n\r\n20160221_114738

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *