Liturghiile din Postul Mare

În Postul Mare, duminica, se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, sâmbăta şi de Buna Vestire Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar de luni până vineri Liturghia Darurilor înainte sfinţite.

Sfântul Vasile cel Mare a redactat pe baza tradiţiei capadociene o Liturghie care a fost adoptată şi la Constantinopol. Vechimea şi autenticitatea acestei Liturghii sunt confirmate de numeroase mărturii. Până în secolul 10 Liturghia Sfântului Vasile cel Mare era Liturghia slujită în mod curent în Biserica Ortodoxă fapt dovedit de aşezarea ei în manuscrise, până atunci, înaintea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur. În prezent Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se slujeşte numai de zece ori pe an: în ziua Sfântului Vasile cel Mare (1 ianuarie); în primele cinci duminici din Postul Mare; în Joia Mare şi Sâmbăta Mare; în ajunul Crăciunului şi Bobotezei. Dacă aceste ajunuri cad sâmbăta sau duminica, atunci în ziua ajunului se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua sărbătorii Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Deosebirile principale dintre Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi cea a Sfântului Ioan Gură de Aur constau în conţinutul rugăciunilor rostite de preot şi, mai ales, al rugăciunii centrale prin care se aduce Jertfa Euharistică numită Anaforaua liturgică. Rânduiala lor însă este aproape identică.

Conform tradiţiei antiohiene, Sfântul Ioan Gură de Aur a redactat o Liturghie care îi poartă numele. Această Liturghie se săvârşeşte cel mai des în cursul anului bisericesc, mai exact în toate zilele când nu se săvârşesc celelalte Liturghii: a Sfântului Vasile cel Mare şi a Darurilor înainte sfinţite; sau când sunt zile aliturgice, adică nu se oficiază Sfânta Liturghie.

Slujba cunoscută sub numele de Liturghia darurilor înainte sfinţite este de fapt un ritual de împărtăşanie dezvoltat prin îmbinarea Vecerniei cu unele elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfa cea fără de sânge şi nu se sfinţesc darurile de pâine şi vin, ea poartă denumirea de Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine. Această Liturghie este atribuită Sfântului Grigorie Dialogul. În prezent, Liturghia Darurilor îna­inte sfinţite este o slujbă specifică Postului Mare, putându-se săvârşi în zilele de peste săptămână, de luni până vineri, cu excepţia zilelor aliturgice, a sărbătorii Bunei Vestiri şi în Joia şi Sâmbăta Mare.

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *