Materialismul – dușmanul fericirii omenești

Este un lucru cunoscut deajuns, că bunurile materiale şi viciile dezbină pe oameni, iar bunurile spirituale îi apropie, îi asociază şi-i unesc. Din pricina aceasta, materialismul totdeauna a fost duşmanul fericirii omeneşti, şi creştinismul, în principiile şi în toate manifestările lui, l-a combătut şi l-a osândit fără milă, ca pe o eroare plătită prea scump. Din nefericire însă, omul mai lesne se lasă ademenit de amăgirile bunurilor materiale, decât să asculte chemările spiritului.

Idealul şi catehismul zilei este materialismul. Se manifestă pe toate drumurile: între conducători şi conduşi, între soţ şi soţie, între părinţi şi copii. Din lumea economică şi financiară a trecut în filosofie, în arte, în literatură, în teatru şi mai mult, în moravuri. A coborât valoarea creştinismului, a răsturnat scara valorilor şi reduce totul la elementul personal şi trupesc. Nu mai conduce omul, ci animalul. Regimul brutalităţii, al urii şi al nebuniei a înlocuit pe cel al legalităţii şi al dragostei. Mulţi prea mult iubind veacul de acum, au părăsit pe Dumnezeu şi slujesc idolilor şi plăcerilor vinovate. Încât, organismul nostru moral şi social suferă de răni adânci şi de dureri amare. Suntem bolnavi… Dar nu pe moarte. Mai există în noi, oamenii, forţe ascunse şi energii harice, prin care să renaştem şi să apucăm din nou calea spre idealul virtuţilor biblice.

(Preot Ilarion V. FeleaConvertirea creştină, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1935, pg. 9)

sursa: www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *