MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA DUMNEZEIESCULUI PRAZNIC AL NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Рождество Христово

\r\n

Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din mun. Chişinău şi tuturor creştinilor ortodocşi vizitatori ai site-ului catedralei

\r\n

Astăzi Cel fără de trup se îmbracă în trup; astăzi începe calea crucii Domnului; astăzi se arată nouă Iubirea jertfitoare, dumnezeiască. Astăzi ieslea din Betleem preînchipuie acea peșteră, acel mormânt, unde va fi pus Domnul nostru Iisus Hristos coborât de pe cruce după moarte… Și întreaga cale a vieții Domnului nu este altceva, decât împlinirea poruncii iubirii care nu cunoaște nici hotare, nici limite, a iubirii care își dă viața pentru prietenii săi: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan, 15, 13).

\r\n

\r\n

Hristos nu știe de dușmani, pentru El nu sunt dușmani; și de aceea pentru toți, pentru toată făptura El se face om, jertfindu-Și toate puterile trupului și ale sufletului… Și dacă noi – suntem ai lui Hristos, atunci trebuie să învățăm în triumfătoarea noapte de astăzi această cale a lui Hristos; astăzi putem prin pocăință, adică prin schimbarea cugetului și a inimii, să intrăm, să pășim pe calea lui Hristos, putem cu ochi noi, mai iubitori și iertători să privim în jurul nostru și să vedem că n-avem noi dușmani, ci doar copii ai lui Dumnezeu care rătăcesc pe căi greșite.

\r\n

Nașterea Dumnezeului nostru este atât de tainică: s-ar părea că-L vedem pe Dumnzeul nostru. Dar în această Dumnezeiască Întrupare se descoperă nouă un Dumnezeu cu mult mai tainic, decât Dumnezeul cel ceresc, Care este de necuprins pentru mintea omenească și doar așteptat de inima omului, pentru că în acest Prunc se ascunde toată plinătatea Dumnezeului celui nevăzut, nepătruns, care S-a făcut om viu asemenea nouă și pentru noi.

\r\n

Să ne întoarcem și noi în fața Întrupării lui Hristos pentru toți cei din jurul nostru cu asemenea dragoste – să trăim din nou pentru toți.

\r\n

„Curată este noaptea, în care S-a arătat Cel Curat, Care a venit să ne curățească pe noi! Fie ca și auzul nostru să fie curat și privirea ochilor noștri să fie curată și simțul inimii să fie sfânt și cuvântul din gură să fie sincer.

\r\n

Această noapte este noaptea împăcării; de aceea nimeni să nu se mânie pe fratele său și să nu-l jignească. Această noapte a dăruit pace lumii întregi. Așadar, nimeni să nu amenințe…

\r\n

Aceasta e noaptea Celui Preablând – nimeni să nu fie neîndurător; aceasta e noaptea Smeritului – nimeni să nu se mândrească.

\r\n

Acum este ziua bucuriei – nimeni să nu răzbune supărările; acum este ziua bunăvoirii – să nu fim neîndurători. În această zi de liniște – să nu ne stăpânească mânia.

\r\n

Astăzi Dumnezeu a venit la cei păcătoși – nu te înălța dreptule înaintea celui păcătos! Astăzi Cel Preabogat a sărăcit pentru noi – cheamă, bogatule, pe cel sărac la masă! Astăzi noi am primit darul pe care nu l-am cerut, – să facem milostenie celor care ne cheamă și ne roagă!

\r\n

Această zi a deschis rugăciunilor noastre ușa cea cerească – să deschidem și noi ușa noastră celor ce ne cer iertare!

\r\n

Astăzi Dumnezeirea a luat asupra Sa pecetea omenirii ca și omenirea să se împodobească cu pecetea Dumnezeirii”. (Cuviosul Efrem Sirul).

\r\n

Să ne dea Domnul, părinților, fraților și surorilor, curaj și dragoste, râvnă și devotament ca să fim prevestitorii și mărturisitorii Săi și intrând în anul bineplăcut Dumnului care deja a început – 2015 – să răspundem la această chemare a lui Dumnezeu: să fim slava lui Dumnezeu și nădejdea de mântuire pentru fiecare om, pe care-l vom întâlni în viața noastră.

\r\n

                                                             Cu dragoste întru Hristos, Domnul nostru

\r\n

părintele-paroh Protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ,

\r\n

   împreună cu clericii catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

\r\n

din mun. Chişinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *