Mesaj de felicitare de ziua dumnezeiescului praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

\r\n

\r\n

Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitoprului” din mun. Chişinău şi tuturor creștinilor ortodocși vizitatori ai site-ului catedralei

\r\n

„…Hristos e în trup; cu cutremur și bucurie veseliți-vă, – cu cutremur din pricina păcatului, cu bucurie din pricina nădejdei… Iarăși se risipește întunericul, iarăși se arată lumina…; „…Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare…” (Matei, 4, 16)”.

\r\n

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul

\r\n

Din Cuvântul 38 la Arătarea Domnului sau la Nașterea Mântuitorului

\r\n

 

\r\n

Nașterea Domnului Hristos, pe care astăzi o prăznuim cu mulțumire și bucurie, este vrednică de atenția și luarea aminte nu numai din partea noastră, a oamenilor, dar și a întregii creații, pentru că această Naștere a lui Hristos – Întruparea lui Dumnezeu Cuvântul – a adus o veste nouă și de nepătruns atât despre Dumnezeu, cât și despre om și despre întreaga creație. Dumnezeu, în Iisus Hristos, S-a arătat nouă în chip de nepătruns. Popoarele păgâne puteau să și-L închipuie pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu mare, un Dumnezeu ceresc, care întruchipează în Sine tot ce este mare, măreț, minunat, tot la ce omul poate visa pe acest pământ. Dar numai Adevăratul Dumnezeu a putut să se descopere omului așa cum i S-a descoperit în Întruparea lui Hristos: Dumnezeu S-a făcut ca unul dintre noi. Dar nu întru slavă, ci în neputință; neajutorat și năpăstuit; ca un biruit, disprețuit de toți acei ce cred doar în putere și stăpânire și în slava deșartă pământească. În această primă noapte, când Dumnezeu S-a făcut om, când Însuși Dumnezeul cel Viu S-a sălășluit cu trupul printre noi pe acest pământ, El a primit asupra Sa cea mai grea năpăstuire a omenirii. Nimeni n-a primit-o pe Preacurata Sa Maică sub ascoperișul său, toți L-au considerat ca fiind un străin… Acesta a fost începutul căii Lui…

\r\n

Iată cum S-a arătat Dumnezeu înaintea noastră, pentru că El a binevoit să se facă ca unul dintre noi, astfel încât nici un om de pe acest pământ să nu se rușineze de Dumnezeul său: că Dumnezeu ar fi atât de mare, atât de îndepărtat, încât nu te mai poți apropia de El. Hristos S-a făcut Om pentru ca noi toți, chiar și acei care au pierdut orice credință – să știe, că Dumnezeu crede în noi și stă la straja demnității noastre omenești. Dumnezeu – este păzitorul demnității noastre. Numai acei care cred doar în putere și stăpânire și în nimic altceva, numai acei care cred în dreptatea lor, nu vor afla calea spre El până când nu se vor pocăi, până când nu vor vedea și nu vor înțelege, că smerenia, iubirea, mila și îndurarea – sunt legea vieții.

\r\n

În Hristos – Dumnezeu ne-a arătat și măreția omului. Cât de măreață este făptura, pe care Dumnezeu a chemat-o la existență; cât de măreț este omul care-L poate încăpea în sine pe Dumnezeu! Să înțelegem, fraților și surorilor, că materia, trupul nostru, sângele nostru, toată materia noastră poate fi purtătoare-de-Dumnezeu, poate să se unească cu Dumnezeirea!

\r\n

Să luăm aminte la acest chip al Întrupării lui Dumnezeu: Mântuitorul Hristos ne-a arătat smerenia și dragostea lui Dumnezeu, credința lui Dumnezeu în întreaga zidire, credința în noi, păcătoșii și căzuții, și în același timp ne-a arătat cât de mari la suflet sau în duh putem fi. Acest adevăr dumnezeiesc l-a exprimat în cuvinte foarte luminoase și pline de bucurie Cuviosul Efrem Sirul: „Curată este noaptea, în care S-a arătat Cel Curat, Care a venit să ne curățească pe noi! Fie ca și auzul nostru să fie curat și privirea ochilor noștri să fie curată și simțul inimii să fie sfânt și cuvântul din gură să fie sincer. Această noapte este noaptea împăcării; de aceea nimeni să nu se mânie pe fratele său și să nu-l jignească. Această noapte a dăruit pace lumii întregi. Așadar, nimeni să nu amenințe… Aceasta e noaptea Celui Preablând – nimeni să nu fie neîndurător; aceasta e noaptea Smeritului – nimeni să nu se mândrească. Acum este ziua bucuriei – nimeni să nu răzbune supărările; acum este ziua bunăvoirii – să nu fim neîndurători. În această zi de liniște – să nu ne stăpânească mânia. Astăzi Dumnezeu a venit la cei păcătoși – nu te înălța dreptule înaintea celui păcătos! Astăzi Cel Preabogat a sărăcit pentru noi – cheamă, bogatule, pe cel sărac la masă! Astăzi noi am primit darul pe care nu l-am cerut, – să facem milostenie celor care ne cheamă și ne roagă! Această zi a deschis rugăciunilor noastre ușa cea cerească – să deschidem și noi ușa noastră celor ce ne cer iertare! Astăzi Dumnezeirea a luat asupra Sa pecetea omenirii ca și omenirea să se împodobească cu pecetea Dumnezeirii”.

\r\n

Cu această credință să trăim și doar cu această credință putem deveni oameni în măsura deplină a Întrupării lui Hristos, ca să vedem lumea, în care noi trăim, nu doar ca pe o materie moartă, ci ca pe cea care este chemată să fie la sfârșitul veacurilor veșmântul văzut al Dumnezeirii, când Dumnezeu va fi totul în toate.

\r\n

Ce slavă, ce bucurie și nădejde! În această mare și mântuitoare sărbătoare a Nașterii Domnului să slăvim toți cu evlavie, cu dragoste și cu cutremur Întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, pentru că anume Întruparea lui Dumnezeu este pentru noi viață veșnică deja pe acest pământ, și – slava întregii zidiri în veșnicie, în ceruri.

\r\n

Păşind în anul 2014 de la Nașterea lui Hristos, să ne străduim să trăim cu adevărata viață ortodoxă – cu viața Sfintei Biserici Ortodoxe, – și să cerem de la Dumnezeu duh de rugăciune, care astăzi ne lipsește atât de mult și luminarea întunericului minții noastre și atunci dumnezeiasca pace a lui Hristos, ce s-a arătat în Dumnezeiasca Întrupare, va pătrunde în fiecare inimă şi va distruge orice ură, dezbinare şi neînțelegere și Lumina lui Hristos va lumina pe fiecare dintre noi. Să fie pace și lumină adevărată!!!

\r\n

 Cu dragoste întru Hristos, Domnul nostru

\r\n

Protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ,

\r\n

parohul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău

One thought on “Mesaj de felicitare de ziua dumnezeiescului praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos”

  1. Sergiu spune:

    Mulţumim Părinte !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *