MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA LUMINATULUI PRAZNIC AL ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

\r\n

Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitoprului” din mun. Chişinău şi tuturor creștinilor ortodocși vizitatori ai site-ului catedralei

\r\n

„Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi…” (I Petru, 1, 3-4)”.

\r\n

Lumina Învierii lui Hristos dă sens vieţii creştine, pentru că Hristos Cel „înviat ca un Dumnezeu”, cum adevereşte şi cântarea bisericeacă, rămâne tainic prezent şi lucrător în Biserica Sa până la sfârşitul acestei lumi: „…Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor… (Matei, 28, 20). Rămâne cu noi ca să ne mângâie şi să ne lumineze, să ne întărească şi să ne sfinţească viaţa cu înţelepciunea dumnezeiască a Evangheliei Sale şi cu darurile harice ale Sfintelor Taine, pe care ni le împărtăşeşte Biserica Ortodoxă. Rămâne cu noi ca să ne călăuzească paşii pe calea mântuirii.

\r\n

În noaptea Sfintelor Paşti, Sfânta Biserica ne îndeamnăsă iertăm toate pentru Înviere şi să zicem fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi…” (Stihirile Paştilor). Să-L rugăm, fraţilor şi surorilor, pe Hristos Cel înviat din morţi să ne dăruiască iubire din iubirea Sa, să ne trimită dumnezeiescul har şi ajutor din puterea Sa, pentru a trăi şi a lucra după voia Lui cea sfântă. Să încercăm să ne înnoim şi să ne sfinţim viaţa, să iubim mai mult pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii nostri în fapte bune.

\r\n

Învierea lui Hristos ne descoperă adevărata bogăţie – cereasca şi netrecătoarea bogăţie a vieţii veşnice – care se dobândeşte prin credinţa vie în Dumnezeul cel Viu, prin nevoinţă continuă şi corectă, sănătoasă din punct de vedere patristic şi prin fapte bune. Noi, creştinii ortodocşi, care mărturisim că Hristos este „izvorul învierii noastre –găsim înÎnvierea Lui răspuns la toate problemele care ne frământă. Învierea este o chemare la deşteptare pentru omul chinuit şi zdrobit sufleteşte, un îndemn de a depăşi starea păcătoasă de moarte, de întuneric, de deznădejde în care se află. Cel pătruns de taina Învierii nu poate fi nici trist, nici singur, nici părăsit. „Acum toate s-au umplut de lumină…”, rostim în noaptea de Paşti, „…şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt…” (Cântarea a 3-a din Canonul Paştilor).

\r\n

Cuvântul „Paşti” înseamnă „trecere” – trecere de la întuneric la lumină, de la moarte la viaţă, de la tristeţe la bucurie, de la deznădăjduire la nădejdea cea mântuitoare, de la războiul şi neliniştea lăuntrică la pacea şi odihna sufletească. Să privim chipul fiecărui om în lumina Învierii lui Hristos, ca pe o sfântă lumânare de Paşti aprinsă în lume de iubirea Mântuitorului pentru neamul omenesc. Biruinţa lui Hristos asupra morţii să fie biruinţa tuturor asupra patimilor şi greutăţilor care împovărează sufletul omului.

\r\n

Să ne bucurăm şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru Focul Haric, pentru Lumina Învierii pe care ne-o dăruieşte an de an. Să credem cu tărie şi cu puterea duhului în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos; s-o trăim întru lumina bucuriei pascale, şi mărturisind adevărul despre învierea de obşte – să ne rugăm şi pentru cei ce încă nu vor să creadă în Adevăr. „…Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (II Corinteni, 13, 11).

\r\n

Să fim cu toţii părtaşi ai luminii tămăduitoare şi ai bucuriei negrăite a Învierii şi să vestim tuturor:

\r\n

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

\r\n

Cu dragoste întru Hristos, Domnul nostru

\r\n

Părintele-paroh, protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ,

\r\n

împreună cu clericii catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *