Orice virtute este o cale care duce la mântuire

Frumoasă este vederea, meditaţia, plăcută la vedere este şi fapta, prima pentru că ne înalţă de la cele pământeşti, ne conduce în Sfânta Sfintelor şi readuce mintea la starea naturală de la început şi a doua, pentru că Îl primeşte pe Hristos, Îl slujeşte şi-I arată iubirea prin fapte.

Orice virtute este şi o cale care duce la mântuire, într-unul din locurile veşnice şi fericite. Pentru că aşa cum există multe moduri de viaţă, la fel există şi multe locuri lângă Dumnezeu, care se deosebesc şi se împart după vrednicia fiecăruia. Şi omul lucrează o virtute, un altul pe alta, celălalt multe împreună sau pe toate, desigur, dacă aceasta este cu putinţă. Este de ajuns doar ca cineva să înainteze şi să urmărească lucrul cel mai înalt, urmându-L pas cu pas pe Cel care-l îndrumă bine şi-l îndreaptă, şi-l duce pe calea şi spre uşa cea strâmtă, la fericirea cerească negrăită. (Sfântul Grigorie Teologul)

(Glasul Sfinţilor Părinţi, Traducere Preot Victor Mihalache, Editura Egumeniţa, 2008,  pp. 374-375)

www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *