Parusia

Parusia este învăţătura Bisericii despre cea de-a Doua Venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub actuala ei înfăţişare se va transforma, va fi un „Cer nou” şi un „Pământ nou”; se va face judecata întregului neam omenesc de la începutul făpturii până la sfârşitul veacurilor.

Însă momentul când se vor întâmpla toate acestea este necunoscut şi nici nu poate fi cunoscut de către oameni. În această privinţă, relatarea Sfântului Evanghelist Matei este pe cât se poate de categorică: „Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24, 36). Iar pentru a se explicita mai bine, în continuare în Sfânta Scriptură se înfăţişează, în analogie, venirea potopului din vremea lui Noe cu Parusia: precum a fost de necunoscută necredincioşilor, năprasnică şi pierzătoare venirea potopului, tot astfel necunoscută, năprasnică şi pierzătoare va fi Parusia pentru cei care nu s-au pregătit şi vor fi găsiţi astfel nevrednici de a sta înainte Domnului: „Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24, 37). Tot Sfântul Evanghelist Matei ne îndeamnă: „Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua,  nici ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25, 13).

Ceea ce ştim sigur este că Domnul va veni a doua oară „ca un fulger” şi vederea Lui va fi o surpriză universală, atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi. Sfânta Scriptură ne oferă perspectiva unor semne concrete, văzute şi simţite, care să vestească apropierea Parusiei: propovăduirea Evangheliei la toate popoarele (Matei 24, 14) , apariţia prorocilor mincinoşi (Matei 24, 11-12), războaie între popoare, convertirea poporului evreu la creştinism (Osea 3, 5; Romani 11, 25-27), înmulţirea fărădelegilor şi răcirea dragostei dintre oameni, înmulţirea urii, cataclisme în natură (Luca 21, 9; Matei 24, 4; Marcu 25-27), prigonirea celor drepţi, venirea lui Enoh şi a lui Ilie (Apocalipsa 11, 3-11), venirea lui Antihrist, care va prigoni pe cei credincioşi (I Ioan 2,18; II Tesaloniceni 2, 3-8, 9), semne cosmice deosebite şi arătarea pe cer a „semnului Fiului Omului” (Matei 24, 30) – Sfânta Cruce.

În concluzie, Parusia este momentul când va fi sfârşitul lumii, învierea morţilor, Înfricoşătoarea Judecată, întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu. Toate aceste evenimente sunt legate de a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *