Pecetea lui Antihrist.

\r\n

„Cum să-l recunoaştem pe antihrist? Cea mai exactă, literală şi mai istorică semnificaţie a cuvintelor Apostolului Ioan despre taina „celor trei de şase” este: „regele Israelului”. 666 este semnificaţia numerică a formulei „ha-melek – le-işra’el”. Sfântul Apostol Ioan nu a descifrat direct acest număr, întrucât, dacă acest nume ar fi fost scris de-a dreptul, iudeii s-ar fi îndepărtat imediat de cele predicate de Evanghelie. Deoarece asta înseamnă că acel mesia, a cărui venire este aşteptată de iudei de mai multe milenii, va fi duşmanul lui Dumnezeu, un fals hristos. Acest avertisment al Apostolului Ioan le înlesneşte mult viaţa creştinilor. Noi nu trebuie să ghicim după mintea noastră dacă a venit sau nu antihrist, dacă îşi pune deja capcanele sau nu. De fapt, creştinul ortodox nu trebuie să manifeste un interes special în căutarea lui antihrist. El nici nu trebuie căutat: se va arăta singur lumii. Trebuie doar, din când în când, să te uiţi la postul de televiziune NTV (post de televiziune central din Moscova)… Una din deosebirile fundamentale între creştinism şi iudaism constă în faptul că, din punctul de vedere al iudaismului, Mesia nu poate veni în lume pe ascuns. Puterea lui trebuie să fie vădită şi revoluţia pe care o va produce în ordinea lumii trebuie să fie, de asemenea, evidentă tuturor. Numai creştinii, obişnuiţi cu imaginea „ascunsă”, de taină, a lui Hristos, de la prima Sa venire, sunt înclinaţi să presupună că la fel ar putea să fie şi aşteptările mesianice ale iudeilor. Dar aceasta este o proiecţie eronată a propriilor concepţii şi credinţe asupra unor oameni complet diferiţi. Mesia al iudeilor va fi proclamat în mod public şi tunător. El va fi încoronat şi înscăunat în Templul din Ierusalim (Dar, pentru această încoronare, trebuie mai întâi reconstruit templul din Ierusalim. Pentru care trebuie distrusă moscheea aflată acolo. Iar pentru aceasta trebuie izgoniţi palestinienii din Ierusalim şi nimiciţi arabii. Aşa că, fără un război foarte mare, nu se pot rezolva lucrurile… Dar, deocamdată, anul 2000 s-a încheiat cu propunerea preşedintelui SUA Bill Clinton, de a reglementa conflictul israeliano-palestinian pe baza recunoaşterii suveranităţii palestinienilor asupra părţii de est a Ierusalimului, adică exact asupra respectivei coline a templului…). El va fi nu numai un om politic, ci şi un lider care va pretinde închinare religioasă. „El nu va aduce lumea la idolatrie, dar va fi vrăjmaş al lui Dumnezeu, va respinge toţi zeii şi va porunci lumii să i se închine lui, în locul lui Dumnezeu şi va trona în Templul lui Dumnezeu – nu numai în cel din Ierusalim, ci peste tot în biserici” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola a doua către Tesaloniceni). Conform admirabilei observaţii a lui M. Markiş, „Omul va rămâne om: respingerea minciunii nu poate fi dezrădăcinată din el. Iar când vom fi deja dezgustaţi de toate măruntele, ponositele semiadevăruri particulare – din fiecare confesiune, din fiecare Biserică a noastră -, atunci ni se va propune, în schimb, o superminciună, una singură, globală, puternică, evidentă şi ultimă”. Şi nu bătrânii şi înaintevăzătorii noştri preoţi ni-l vor vesti pe antihrist, ci iudeii! Cu siguranţă, Israelul nu-şi va ascunde bucuria. Jubilarea lui în întreaga lume va fi asurzitoare. Când Israelul va exclama bucuros: „L-am găsit pe Mesia!”, când evreii ne vor tâlcui, radioşi: „Vedeţi că profeţiile noastre totuşi s-au împlinit! A venit Mesia! Lumea i s-a închinat adevăratului rege al Israelului, care a devenit regele lumii” – atunci, la toate aceste prezentări pline de veselie, creştinii vor trebui să răspundă smeriţi şi liniştiţi: „Ce să-i faci, asta e. În sfârşit. Aşadar, dumneavoastră sunteţi acel <<ha-melek – le işra’el>>? Iertaţi-ne, nu vă putem strânge mâna!”. Nu noi îl vom descoperi pe falsul hristos printre rândurile ziarelor sau în visele noastre. Ci vom fi înştiinţaţi de venirea lui în mod public. Ni se va face cunoscută o întreagă listă a titlurilor lor oficiale. Dar despre una singură dintre slujirile lui se va vorbi, pentru început, în mod neclar: ceva în legătură cu statutul şi convingerile lui religioase. Iar creştinul va deschide cartea Apocalipsei (a Apocalipsei, iar nu una de ghicit sau de jocuri de-a v-aţi ascunselea!), va confrunta aceasta cu ce este scris acolo şi va adăuga: „Regele Israelului… 666… O mică fiară în frac… Ce să-i faci, asta e, înseamnă că în curând va veni şi Hristosul nostru… Îl vom aştepta în pustie, departe de serbările noastre…”. Aşadar, dacă într-adevăr evreii vor naşte un mesia corespunzător imaginii lor despre slujirea mesianică, atunci postul de televiziune NTV va transmite un reportaj în direct de la locul desfăşurării evenimentelor, din Ierusalim. Deocamdată nu se întâmplă aceasta, aşadar nu există nici antihrist. Nu există pecetea sa. […]”

\r\n

Tradus după: Сегодня ли дают печать антихриста? Пятнадцать вопросов об ИНН.

\r\n

Diac. Andrei Kuraev

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *