Pelerinaj la locurile sfinte din Grecia și Italia

În perioada de 7 – 21 octombrie un grup de creștini împreună cu parohul catedralei ”Schimbarea la Față”, prot. mitr Ioan Plămădeală a săvârșit un pelerinaj de neuitat la locurile sfinte din Grecia și Italia.

\r\n

Prima oprire pelerinii au  făcut-o la complexul monahal ”Meteora” unde au vizitat cele 6 mănăstiri care funcționează și în ziua de azi. Începând cu secolul XI perlele duhovnicești care încununau  crestele acestor stânci au fost cu mult mai multe și anume: Măn. Sf. Gheorghe, Măn. Sf. Nicolae, Măn. Sf. Duh, Măn. Întâmpinarea Domnului, Măn. Nașterea Maicii Domnului, Schitul Dupiani, Măn. Sf. Apostoli, Măn. Sf. Grigorie, Măn. Sf. Antonie, Măn. Atotputernicului Dumnezeu, Măn. Sf. Ioan Botezatorul, Măn. Sf. Modest, Măn. Sf. Petru, Măn. Sf. Dumitru și altele

\r\n

Astăzi au rămas doar 6 mănăstiri pe care am avut fericita ocazie să le vizităm și noi. Și anume:

\r\n

\r\n

1. Mănăstirea Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, care este cea mai mare mănăstire din acest complex monahal, ocupând creasta unei stânci cu suprafața de50 ha. Această oază monahală se află la înălțimea de 619 metri de la nivelul mării. Până în anul 1923 pentru a ajunge în interiorul mănăstirii, era posibil numai cu ajutorul scărilor din confecționate din frânghii groase și a plaselor. Mai târziu în stâncă au fost tăiate niște treceri întunecoase cu scări care șerpuiesc  destul de mult pe stâncă până sla intrarea în mănăstire.

\r\n

2.  Măn. Sf. Varlaam, înființată pe creasta altei stânci de catre ieromonahul Varlaam în anul 1352, care a construit aici primele chilii și o bisericuță cu hramul Sf. Trei ierarhi. Mai târziu mănăstirea sa mărit, au fost construite și alte biserici precum biserica Sf. Ioan Botezatorul si altele.

\r\n

3. Măn. Rusana, întemeiată în anul 1288 de ieromonahul Nicodim și Benedict. Te înfiori privind la acest asezamânt monahal și nu-ți poți închipui cum a fost posibilă construcția mănăstirii pe o stâncă atât de înaltă și abruptă.

\r\n

4. Măn. Sf. Treimi. Această mănăstire este considerată a treia dupa vechimea ei. A fost zidită timp de 18 ani din 1459 până în 1476. Se presupune că întemeietorul acestui așezământ monahal a fost monahul Dometie. Tradiția spune că a fost nevoie de 70 de ani pentru a ridica pe stвâcă materialele necesare pentru construcție.

\r\n

De descris în cuvinte ce simți privind la această mănăstire de pe traseu e imposibil, acest lucru trebuie să-l simți.

\r\n

5. Măn. Sf. Stefan – întemeiată în anul 1192. La început funcționa ca schit a cărui stareț era. m. Ieremei. Cu timpul numărul de călugări a crescut și conform datelor istorice la începutul sec. XIV era de acum mănăstire cu viață de obște. Biserica centrală a acestei mănăstiri poartă hramul în cinstea Sf. Haralampie. Tot aici se află și o mare sfințenie și anume capul Sf. Haralampie, la care noi nevrednicii, am avut marea fericire să ne închinăm. În Măn. Sf. Ștefan tot timpul a fost mai ușor de ridicat fiindcă era legată stânca pe care este amplasată mănăstirea cu un deal din apropiere printr-un pod mobil.

\r\n

6. Măn. Sf. Nicolae – întemeiată spre sfârșitul sec. XV pe ruinele unei mănăstiri cu mult mai vechi. Această vatră monahală este amplasată pe o stâncă îngustă și o suprafață foarte mică, din aceste motive mai multe clădiri ale mănăstirii au fost construite cu mai multe nivele. La primul nivel se află biserica cu Sf. Altar, iar la nivelul doi – chiliile călugărilor.

\r\n

Privind la acest unic în felul său complex monahal, te înfiori și îți vine foarte greu să crezi că aceste minunate perle duhovnicești, au putut fi zidite de mâini omenești. Ce credință ferbinte în Bunul Dumnezeu stapânea inimile acestor asceți, care au ridicat în condițiile de atunci aceste lăcașuri sfinte. Numai Dumnezeu i-a ajutat, că fără ajutorul Domnului, nici cu posibilitățile tehnologice din zilele noastre, ar fi imposibil așa ceva.

\r\n

Insula Evia una dintre cele mai mari insule grecești

\r\n

În orășelul Procopie de pe această insulă moaștele Sf. Ioan Rusul au ajuns după conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mica a intrat sub stăpânirea turcilor unde până atunci în localitatea cu același nume Procopie se păstrau moaștele Sfântului. În urma conflictului, grecii au fost nevoiți să plece luând cu ei moaștele sfântului care au ajuns în actual orășel Procopie de pe insula Evia. Aici a fost ridicată o nouă biserică a cărei construcție a luat sfârșit în anul 1951 și care adăpostește până astăzi racla cu Sf. Moaște ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credință la ajutorul sfântului – tămăduire și alinări ale suferințelor trupești și sufletești.

\r\n

Din viața Sf. Ioan  Rusul

\r\n

Patria natală – Rusia, născut la sfârșitul. sec XVIII pe vremea împ. Petru cel Mare. A participat la razboiul ruso-turc din 1711, la care a luat parte și Moldova a cărei domnitor era atunci Dimitrie Cantemir. Cum a luat sfârsit acel razboi noi cunoaștem din istorie, oastea rusă și moldovenească a fost învinsă și mulți ostași au căzut prizonieri la turci, care mai apoi au fost prefăcuți în robi. Aceeași soartă a avut-o și Sf. Ioan.

\r\n

Necătând la vitrega soartă, la chinurile și suferințele suportate, Sf. Ioan nu s-a lăsat de credința dreptmăritoare cum au facut-o unii compatrioți de-ai săi neputând suporta greutățile.

\r\n

Pentru acest lucru Dumnezeu la înzestrat înca din timpul vieții cu darul facerilor de minuni care au continuat și după trecerea sa către Domnul.

\r\n

„Sf. Mucenice Ioan roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”

\r\n

În regiunea Corint, nu departe de orăşelul Liutrachi (Grecia) se află o sfântă mănăstire în care se pastrează moastele Sf. Cuv. Potapie, unde din diferite colţuri ale lumii vin mulţi pelerini care se urcă în peşterea cuviosului ca să se închine sfintelor lui moaşte.

\r\n

Mănăstirea este amplasată pe o stâncă foarte înaltă aprx. la 700 metri de la nivelul mării. Prin anii 50 ai sec XX pentru a ajunge la această mănăstire era foarte anevoios, pe o cărăruşă îngustă care şerpuia printre stânci. Acum către mănăstire duce un drum bun asfaltat. Cum au ajuns moaştele sf. Potapie din mănăstirea egiptenilor care se afla în suburbiile Constantinopolului aici оn Corint sunt numai nişte presupuneri, dar au fost ele descoperite în felul următor: o peşteră micuţă cu un mic altar se găsea în aceşti munţi pustii încă de prin sec. al XIV-lea, care servea drept loc de nevoinţă duhovnicească pentru unii asceţi care doreau să se ascundă de ochii lumii pentru a sluji lui Dumnezeu. La începutul sec. XX (anul 1904) un preot din orăşelul Liutrachi cu numele Constantin Susanis deseori se urca cu greu pe stâncă pentru a săvârşi în acel loc deosebit Sf. Liturghie. Preotul Susanis, era înalt de statură şi voluminos la trup şi încăpea greu în micuţa peşteră, de aceea a hotărât să o lărgească puţin. A fost chemat un meşter tăietor de marmoră Vasile Protopopas, care a şi început lărgirea peşterii. Când meşterul a început să bată în peretele de apus a peşterii a descoperit că după acel perete era o criptă tainică, în care se aflau neatinse de vreme moaştele Sf. Potapie. Lucrurile ce se aflau împreună cu moaştele erau din epoca bizantină şi tot acolo era şi un pergament cu numele Sf. Potapie. E greu să ne imaginăm mirarea şi fericirea ce i-a cuprins pe preotul Constantin şi meşterul Vasile când au descoperit sfinţenia.

\r\n

În continuare ei au depus multă muncă şi mijloace ca bisericuţa din stâncă să primească un aspect deosebit. Mai târziu un arhimandrit cu numele Nectarie, a hotărât să zidească în acel loc o mănăstire. Ideea a fost lansată în anul 1939, dar războiul a împiedicat construcţia. Abia în anul 1948, aici au aparut primele chilii.

\r\n

La începutul anilor 50 sec. ai sec. XX, mănăstirea a început să funcţioneze ca mănăstire de maici. Iniţial, a fost foarte greu, în apropiere nu era nici apa şi acele călugăriţe firave cu mâinile lor aduceau în mănăstire toate cele necesare pentru viaţa şi construcţie, pe nişte cărăruşe foarte înguste şi abrupte.

\r\n

Astăzi în mănăstirea Sf. Potapie sunt 40 de călugăriţe, care în afară de ascultarea monahală cu dragoste duhovniceasca îi primesc pe toţi pelerinii care vin să se închine cuviosului din toate colţurile lumii. Izvor de minuni se revarsă asupra celor care cu credinţă cer ajutorul Sf. Cuvios Potapie.

\r\n

Despre viaţa Cuv. Potapie nu se cunoaşte prea multe. Sf. Potapie s-a născut în Egipt şi activitatea sa revine către începutul sec al V-lea. Cel mai vechi izvor care descrie viaţa Sf. Potapie, sunt trei texte scrise de către Sf. Andrei Criteanul (+740) apoi urmează viaţa Sf. Simeont Metafrastul (sec X), Arhid. Ioan Mavropod (sec. XI) şi alţii

\r\n

Sf. Cuvioase Potapie roagăte lui Dumnezeu pentru noi!

\r\n

Orasul Patros. Biserica Sf. Apostol Andrei, este o măreaţă biserică din oraşul grecesc Patros, care este al treilea oras după mărime din Grecia, situat la 215 km de Atena, la poalele muntelui Panchaikon cu deschidere către golful Patros. Conform tradiţiei creştine oraşul Patros este locul martiriului Sf. Ap. Andrei cel Întâi chemat, care a avut un sfârşit de mucenic fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X, căreia i sa spus „Crucea Sf. Apostol Andrei”.

\r\n

Оn oras se afla doua biserici legate de Sf. Ap. Andrei, biserica cea veche ridicata оntre anii 1836-1843 pe locul martiriului Sf. Ap. Andrei, si biserica noua amplasata оn imediata apropiere.

\r\n

* * *

\r\n

Catedrala Sf. Nicolae din Bari, Italia. Bari – oraş situat pe ţărmul mării Adriatice în sud estul peninsulei, este un important loc de pelerinaj întrucât aici se află biserica Sf. Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni.

\r\n

Catedrala Sf. Nicolae, a fost construită în sec. al XII-lea pentru a adăposti moaştele Sf. Nicolae aduse din Mira Lichiei (astazi localitatea Demre aflată în sudul Turciei), de un grup de marinari din Bari (în anul 1087). Construcţia catedralei a început în 1089 şi se termină în anul 1197. Catedrala Sf. Nicolae are o semnificaţie deosebită pentru întreaga Europă fiind un important centru de pelerinaj pentru creştinii din toata lumea, îndeosebi pentru creştinii ortodocşi din estul Europei. Construcţia acesteia sa realizat timp de 110 ani. Potrivit unor legende, dar poate şi tradiţii, Sf. Nicolae trecând prin Bari în drumul său spre Roma, a ales acest oraş ca loc al său de înmormântare. Cripta Sf. Nicolae cu cele 27 de coloane susţinute de capiteluri bizantine şi romanice păstreză moaştele Sf. Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni la care noi, pelerinii moldoveni,  am avut fericirea să ne închinăm şi să ne rugăm lui Dumnezeu.

\r\n

\r\n

Sf. Părinte Nicolae, roagăte-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

\r\n

Toate drumurile duc spre Roma. A urmat apoi oraşul Roma, unde am vizitat Vaticanul. Am mers şi în soborul Sf. Ap. Petru, unde potrivit tradiţiei a fost martirizat Sf. Petru şi sub a cărui prestol se află moaştele acestui mare sfânt, apostol al Domnului nostru Iisus Hristos.

\r\n

Am vizitat biserica ortodoxa rusă, un edificiu de o rară frumuseţe ce se află în imediată apropiere de Vatican. Soborul Sf. Ap. Petru este o impunătoare construcţie cu înălţimea cupolei de 119 metri şi cu lungimea 186 metri, pe o suprafaţă de 15 mii metri pătraţi. Soborul Sf. Ap. Petru, este al doilea edificiu ca mărime cu menire creştină din întreaga lume, după basilica Notre-Dame de la Paix) coasta de Fildeş (Africa) care are suprafaţa de 30 mii metri patrati.

\r\n

Sfinţeniile ce se păstrează în soborul Sf. Petru sunt: 1. O parte din suliţa sutaşului Longhin, cu care a fost împuns Mântuitorul când se afla răstignit pe cruce. 2. O mare parte din crucea Mântuitorului. 3. Basmaua Sfintei Veronica cu care a fost şters pe faţă Domnul Iisus Hristos când îşi ducea Crucea spre Golgota. 4. Capul Sf. Ap. Andrei, care apoi a fost transmis la Patras (Grecia)

\r\n

Basilica Sf. Ap. Pavel „din afara zidurilor”, înfiinţată de împăratul Constantin cel Mare, a fost construită de-asupra locului care este considerat mormântul Sf. Ap. Pavel, unde se zice că imediat după execuţia acestuia, urmaşii săi au ridicat un mormânt memorial.

\r\n

Bazilica ridicată de împăratul Constantin este înlocuită în anul 386 cu o clădire şi mai mare, care la rândul ei este distrusă în 1823 de un incediu. Iar actuala bazilică „din afara zidurilor” a fost înălţată în acelaşi loc ridicându-se podeaua. Cronica mănăstirii benedictine referitoare la această bazilică menţionează că în timpul construcţiei acesteia, sa găsit un sarcofag mare de marmoră pe care era inscripţia Paulo Apostolo Martiri, adica lui Pavel Apostol şi Martir. La data de 6 decembrie 2006, arheologii Vaticanului au descoperit sub altar un sarcofag ce se crede că ar păstra moaştele Sf. Ap. Pavel.

\r\n

O linie curbă din cărămizi care indică marginea absidei bazilicei constantiniene, a fost descoperită în apropierea vestică a sarcofagului, arătând că vechea bazilică îşi avea intrarea dinspre răsărit ca şi cea a Sf. Ap. Petru din Vatican. În această bazilică se păstrează şi lanţurile cu care a fost încătuşat Sf. Ap. Pavel în temniţă.

\r\n

*  * *

\r\n

Biserica Sf. Ioan Botezatorul (San Giovanni in laterano). Am mai vizitat şi biserica Sf. Ioan Botezatorul (San Giovanni in laterano), catedrala unde Papa oficiază slujbele în calitatea sa de episcop al Romei. Este cea mai veche din cele patru biserici (Sf. Petru, Sf. Pavel, Sf. Cruce, Sf. Ioan Botezatorul) din oraş. Potrivit tradiţiei, masa masivă de lemn ce se afla în altarul bisericii ar fi anume acea masă la care Mântuitorul împreună cu cei doisprezece apostoli au săvârşit cina cea de taină, adică a fost instituită Taina Sfintei Euharistii. Există aici şi un acoperiş în stil gotic ce datează din anul 1367, unde conform tradiţiei se află capetele Sf. Apostoli Petru şi Pavel.

\r\n

* * *

\r\n

Am avut ocazia să mai vizităm aşa edificii creştine cunoscute în toată lumea cum sunt 1. Catedrala Maicii Domnului din Florenţa, Italia, de o deosebită frumuseţe, care sa construit timp de 470 de ani şi numai în anul1436 afost sfinţită. 2 Biserica Sf. Laurenţiu şi biserica Sf. Maria Novela (Florenţa) la fel de o rară frumusete. Bazilica Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu din or. Venezia, Italia, în jurul căreia practic sa dezvoltat oraşul contemporan Venezia, cunoscut în întreaga lume.

\r\n

Pe parcursul pelerinajului nostru, au mai fost vizitate şi alte locuri sfinte mai puţin cunoscute din Slovenia, Ungaria.

\r\n

Pelerinajul a luat sfârşit în data de 21 octombrie, la catedrala mitropolitană din mun. Cluj-Napoca, România, care poartă hramul „Adormirii Maicii Domnului”, unde am avut ocazia să participăm la slujba Sf. Liturghii, dupa care cu Ajutorul Domnului ne-am întors cu bine acasă.

\r\n

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Miluieşte-ne pe noi păcătoşii şi ne mântuieşte! Amin!

\r\n

A consemnat Prot. mitr. Ioan Plămădeală

\r\n

2 thoughts on “Pelerinaj la locurile sfinte din Grecia și Italia”

  1. Pater Serghios spune:

    Parinte Ioan, ne bucuram mult ca bunul Dumnezeu v-a invrednicit sa va inchinati la locurile pe care Multmilostivul Parinte Ceresc, le-a binecuvintat prin prezenta moastelor sfintilor Sai, si a trimis pe ingerul sau pazitor sa va ocroteasca pe tot parcursul indelungatei calatori pe care ati avut-o, ca sa va intoarceti cu bine acasa.

    1. p.ioan spune:

      Multumim frumos p.Serghei pentru primirea deosebita ce neati oferito la Atena. Sa va ocroteasca Bunul Dum-zeu impreuna cu preoteasa Ludmila si fecorasul Vladut.Succese in inceputurile cele bune ce vi leati propus.Sa va ajute Dumnezeu sa va atinjeti scopul rivnit trecind cu bine peste toate greutatile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *