Povățuiri pentru Sfânta Taină a Spovedaniei

Este un cuvânt al marelui stareț Macarie de la Optina, care glăsuiește așa:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. La spovedanie nu trebuie să repeți acele păcate de care te-ai căit mai înainte, de care ai fost dezlegat și pe care nu le-ai mai săvârșit. Altminteri, ar însemna o neîncredere în puterea Tainei ce se săvârșește prin spovedanie.
 2. \r\n

 3. Nu trebuie să-ți amintești de alte persoane cu care ai venit în atingere în clipa când ai făptuit păcatele, ci să te osândești numai pe tine.
 4. \r\n

 5. Sfinții Părinți opresc pe credincios să-și spună păcatele în toate amănuntele, ci îl sfătuiesc numai să le recunoască îndeobște, pentru ca nu cumva luându-le pe fiecare în parte să dea prilej de sminteală atât sufletului său cât și duhovnicului.
 6. \r\n

 7. Tu ai venit să te pocăiești și totuși nu te căiești de păcatele tale, fiindcă nu știi cumtrebuie să te pocăiești: adică îți săvârșești pocăința în chip rece și împietrit.
 8. \r\n

 9. Tu ai înșirat toate mărunțișurile, iar ceea ce este mai însemnat ai scăpat din vedere. Nu ți-ai mărturisit cele mai grele păcate. N-ai recunoscut și n-ai însemnat că:tu nu iubești pe Dumnezeu, urăști pe aproapele, nu crezi în cele ce spune Cuvântul Domnului și ești plin de mândrie și de slavă deșartă. În aceste patru păcate intră toată răutatea și toată stricăciunea noastră sufletească. De fapt, ele sunt rădăcinile cele mai interesante, din care răsar toate vlăstarele căderilor noastre în felurite păcate.
 10. \r\n

\r\n

 Sursa: www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *