Renaşterea şi frumuseţea cea dintâi: Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului astăzi (1992-2012)

La 24 octombrie 1991 Planetariul este închis şi sfântul locaş este întors Bisericii Ortodoxe din Moldova. Clădirea bisericii a fost retrocedată Mitropoliei Moldovei.

\r\n

Şi astăzi unii, din neştiinţa lor sau poate chiar intenţionat, pentru a denatura adevărul, mai scriu („Комсомольская Правда в Молдове” din 13 octombrie 2003), precum că „…În perioada sovietică în biserică activa planetariul, dar întrucât activitatea religioasă aduce mai mult profit (!), planetariul unical a fost lichidat pentru totdeauna (el n-a fost mutat în altă parte), iar în clădire (adică în biserică – n. n.) a fost deschisă (!) biserică. Înainte în această clădire erau muştruluiţi militarii. Astăzi aici se păstrează secretele de stat”[1].

\r\n

Se creează impresia că până la urmă „dreptatea” comsomolistă într-adevăr rămâne a fi echivalentul nedreptăţii. Despre absurditatea celor afirmate mai sus („…în biserică activa planetariul…” şi mai apoi „…în biserică a fost deschisă biserică” (!)) comentariile sunt de prisos: aici nu numai că nu există o elementară cunoaştere a trecutului istoric, dar cineva mai suferă şi de lipsă de logică… În ceea ce priveşte păstrarea în catedrală a aşa-numitor „secrete de stat”, apoi să ştie respectivii, că Biserica Ortodoxă este păstrătoarea şi păzitoarea nu a „secretelor”, ci a credinţei curate apostolice, a harului dumnezeiesc dătător de viaţă şi mântuitor care se transmite credincioşilor prin Sfintele Taine ale Ortodoxiei.

\r\n

În 1991 biserica parţial este iarăşi distrusă din cauza unui incendiu. Potrivit martorilor, incendiul a izbucnit de la un scurt circuit provocat de la un cămin uitat în priză de lucrători. Biserica a ars mai mult la al doilea nivel[2].

\r\n

Întrucât în oraşul Chişinău mai activa o biserică cu hramul Sfinţilor împăraţi şi Întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, în 1992 s-a decis să fie schimbat hramul catedralei în cinstea Schimbării la Faţă a Mântuitorului.

\r\n

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului a fost considerată Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

\r\n

În 1991 încep lucrările de restaurare a catedralei, iniţiate de primul ei paroh de după redeschidere – protoiereul Nicolae Grosu.

\r\n

Între anii 1991-1997 au fost efectuate următoarele lucrări: s-a reconstruit clopotniţa şi, parţial, gardul; s-a construit o încăpere adiacentă altarului bisericii, destinată pentru paraclisieri (pălămăria); a fost schimbată sistema de încălzire; s-a reparat acoperişul bisericii, a fost făţuită piatra de faţadă a bisericii; au fost schimbate ferestrele (rândul al doilea).

\r\n

Toate aceste lucrări au fost realizate din mijloacele materiale ale domnului Ştefan Vorona, care a fost în tot acest răstimp alături de problemele catedralei, el fiind şi ctitorul principal al ei.

\r\n

Din anul 1997 (şi până în prezent) parohul catedralei a fost desemnat protoiereul Ioan Plămădeală.

\r\n

\r\n

Protoiereul mitrofor Ioan Plămădeală, parohul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău

\r\n

Decretul Nr. 180 al Mitropolitului Chişinăului şi Întregii Moldove, Vladimir, din 22 iulie 1997 prin care protoiereul Ioan Plămădeală este numit paroh al catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău

\r\n

Potrivit mărturiilor protoiereului Ioan, în 1997 catedrala sângera asemenea unei răni deschise.

\r\n\r\n

\r\n

Interiorul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău în primii ani după redeschidere (august, 1997)

\r\n

Nu s-a păstrat mai nimic din podoabele ei de altădată.

\r\n

Locul Înalt din altarul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău în primii ani de restaurare (august, 1997)

\r\n\r\n

\r\n

Iconostasul improvizat al catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău în anii 1991-1997

\r\n\r\n

Cercetând amănunţit istoria catedralei, părintele Ioan şi-a pus drept scop reînvierea sfântul locaş: „…O să ne stăruim, cunoscând cum arăta interiorul ei la început, să-i dăm măcar aproximativ acelaşi aspect”[3].

\r\n

În perioada 10 august 1997 – 30 octombrie 1997 au fost efectuate mai multe lucrări de restaurare a catedralei (aceasta fiind prima etapă de restaurare a catedralei) printre care cele mai importante au fost:

\r\n

„1. Acoperirea gardului cu tinichea zincată (95 m2 );

\r\n

2. Reparaţia podelei în altar şi în cafastru;

\r\n

3. Astuparea găurilor în locurile unde au fost trecute ţevile de căldură, vopsirea ţevilor şi a caloriferilor. S-a vopsit cu var în cafastru, sub scara de la cafastru şi în biserică până la nivelul ferestrelor; s-au reparat bucătăria şi biroul parohului;

\r\n

4. S-au reparat cele trei uşi din pridvorul [pronaosul] bisericii; s-a reparat şi s-a pictat pridvorul;

\r\n

5. S-a reparat pragul de la intrarea în biserică şi fundamentul bisericii;

\r\n

6. S-a aranjat faţada bisericii, fiind instalate icoane.

\r\n

7. A fost efectuată reparaţia capitală a electricităţii;

\r\n

8. S-a făcut reparaţie în odaia destinată paznicului;

\r\n

9. Au fost montate porţile;

\r\n

10. A fost instalat chioşcul pentru magazinul de carte bisericească;

\r\n

11. A fost montat gărduţ la cafastru;

\r\n

12. S-a montat porţiunea de gard de la intersecţia străzilor „ bul. Ştefan cel Mare” şi „S. Lazo” şi în partea opusă – colţ cu Serviciul de Informaţie şi Securitate;

\r\n

13. A fost instalat un veceu în curtea bisericii;

\r\n

14. Au fost instalate ferestrele în cafastru”[4].

\r\n\r\n

\r\n

Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău în perioada primei etape de restaurare şi reînviere (august-octombrie 1997)

\r\n

La intrarea în catedrală, pe pereţii din exterior au fost pictaţi Sfinţii Prooroci Moise şi Ilie; s-a restaurat în totalitate interiorul bisericii; s-a reparat podeaua; a fost confecţionat şi instalat iconostasul împreună cu sfintele icoane; au fost instalate în pronaosul bisericii chivote pentru icoanele unor sfinţi; au fost reparate toate uşile; a fost schimbată piatra de la temelia bisericii, au fost finisate lucrările de restaurare a gardului; mai apoi au fost reparate cafastrele, încăperile auxiliare, bucătăria, depozitul bisericii, oficiul parohului, etc.

\r\n

Menţionăm aici, că primele lucrări de pictare a catedralei şi a unor icoane au fost efectuate de pictorii Petru Muşinski şi Nicolae Malancuş.

\r\n

Iconostasul, precum şi Sf. Masă, Jertfelnicul (Proscomidiarul), Locul Înalt, chivotele, strănile, analoagele, toate acestea de o rară frumuseţe – au fost lucrate în lemn cu  multă măiestrie de către câţiva meşteri-sculptori în lemn din judeţul Neamţ (România) în frunte cu Vasile Cozma.

\r\n

Potrivit Procesului-verbal Nr. 3 din 11 mai 1998 al şedinţei comunităţii bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău „la data iniţială pentru lucrările de reparaţie în casa bisericii se afla suma de 7.000 lei”, dar „s-a hotărât de început reparaţia şi pe parcurs de acumulat bani pentru finisarea ei”[5].

\r\n

Lucrările de restaurare se încununează cu sfinţirea catedralei la 3 septembrie 1998[6]. Aceste lucrări au continuat cu ajutorul lui Dumnezeu şi după sfinţire (urmând etapa a doua de restaurare a catedralei), contribuind la aceasta mai mulţi enoriaşi ai catedralei, printre care menţionăm: Ştefan Vorona (ctitorul principal), Mihail Doncilă (ctitor), Maria Floare-Galac (ctitor), Ion Rusu (ctitor), Margareta Negru, Elena Puiu, Dumitru Popovici, Alexandru Crăciun ş. a.

\r\n

\r\n

Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău [în interior şi exterior] (2002)

\r\n

În perioada 2 iulie 2000 – 10 martie 2002 s-au reparat pereţii principali din interiorul bisericii, au fost procurate clopotele şi instalată o nouă poartă la intrarea în curtea bisericii[7].

\r\n

Descriind cronologic istoria bisericii de la sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI, menţionăm că la 14 septembrie 2000, în legătură cu aniversarea a 81 de ani de la înfiinţarea Liceului Militar „Regele Ferdinand I” (Gimnaziul Nr. 2 de băieţi) din or. Chişinău, în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului a fost săvârşită Dumnezeiasca Liturghie şi o panihidă de pomenire a foştilor elevi ai Liceului Militar[8]. Membrii „Asociaţiei foştilor elevi ai liceelor militare (A.F.E.L.M.) i-au mulţumit protoiereului Ioan Plămădeală pentru rugăciunile săvârşite şi pentru primirea şi atenţia ce le-a fost acordată în perioada 14-16 septembrie 2000 cât s-au aflat la Chişinău. Prezentăm aici un fragment din conţinutul documentului semnat de foştii elevi ai Liceului Militar „Regele Ferdinand I” – comandorul aviaţiei române, veteranul de război şi fostul deţinut politic Emil Munteanu şi inginerul Ion Iatan:

\r\n

„A.F.E.L.M.

\r\n

Asociaţia foştilor elevi ai liceelor militare

\r\n

– Pers. Juridică –

\r\n

Comitetul foştilor elevi ai Lic.[eului] Militar Chişinău

\r\n

Str. Calea Moşilor 126A, et. 2, ap. 6, sect. 2;

\r\n

tel. 313-94-70.

\r\n

Cucernice Părinte prot. IOAN PLĂMĂDEALĂ,

\r\n

Membru al Sinodului [Bisericii Ortodoxe din Moldova – n. n.] şi PROTOPOP de Criuleni

\r\n

Paroh al Sf. Biserici „SCHIMBAREA LA FAŢĂ” din CHIŞINĂU

\r\n

Trăim cu aceleaşi vii simţăminte frăţeşti, purtând în sufletele noastre dragostea ce ne-aţi arătat, primindu-ne în Sfântul Locaş al Bisericii noastre a Liceului Militar „Regele Ferdinand I”.

\r\n

LITURGHIA FESTIVĂ de mulţumire către Cel Atotputernic de a ne fi ajutat să comemorăm revenirea noastră pe meleagurile Ţării Basarabilor, precum şi PARASTASUL de POMENIRE ce aţi săvârşit pentru cei ai noştri foşti CAMARAZI-EROI, s-au înscris pentru noi, cu dimensiuni de EVENIMENT în istoria propriei noastre vieţi, în Istoricul Liceului nostru Militar la sărbătorirea de către noi a 81 de ani de la înfiinţare.

\r\n

Vă mulţumim Cucernici Părinţi! Mulţumim şi acum splendidului cor şi dirijoarei / căci am făcut-o fiecare din noi şi atunci la despărţire /, mulţumim tuturor celor ce s-au ostenit pentru buna reuşită a acestei „Solemnităţi”!

\r\n

Cuvintele şi Predica Sfinţiei Voastre ce atunci în faţa Sf. Altar ne-aţi adresat s-au înregistrat pe banda video, precum şi de neuitat în sufletele noastre. Secvenţele înregistrate pe CASETA VIDEO sunt şi vor rămâne demne şi convingătoare probe pentru realitatea ce la 14 septembrie 2000, prin toţi DVS. s-au săvârşit.

\r\n

VĂ MULŢUMIM!

\r\n

Prezenţa Sfinţiei Voastre şi a Părintelui însoţitor [protoiereul Mihail Gondiu – n. n.] la „Ultima noastră cină” la Chişinău, în seara de 16 septembrie, a încununat însăşi despărţirea noastră, cu dragostea frăţească ce mereu ne-aţi arătat.

\r\n

Vă mulţumim pentru sprijinul material ce ne-aţi oferit / ofrandele la Biserică, vinul şi strugurii la „Masa noastră Festivă” /.

\r\n

Primiţi, vă rugăm, din partea noastră „Caseta video” cu trei ore de „concentrată” înregistrare a celor ce atât de frumos s-au desfăşurat pe parcursul a 5 zile a VIZITEI noastre de neuitata la Chişinău 13 / 17 sept. 2000…

\r\n

………………………………………………………..

\r\n

Vă dorim în ultima lună din anul ultim al acestui Mileniu, ocazie de mari şi înălţătoare zile de Praznic = Sf. Nicolae, Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Revelionul Trecerii în Mileniul Trei, cu 1 ianuarie 2001, să vă fie la toţi prilej de bucurie, cu deplină sănătate, noroc şi voie bună, cu depline realizări în cele dorite pentru Domniile voastre şi cei dragi, întru MULŢI şi FERICIŢI ANI!

\r\n

Din partea noastră, a foştilor elevi ai Liceului Militar şi al soţiilor lor ce în zilele de 13 / 17 sept. 2000 am revenit la Chişinău, primiţi, vă rugăm, întreaga noastră afecţiune.

\r\n

Comandor av./r/ Emil Munteanu      Inginer Ion Iatan

\r\n

Veteran de război şi fost                          [Semnătura].

\r\n

Deţinut Politic   

\r\n

[Semnătura].

\r\n

Bucureşti, 1 decembrie 2000”.

\r\n

Documentul  din 1 decembrie 2000 prin care membrii „Asociaţiei foştilor elevei ai liceelor militare” (A.F.E.L.M.) îşi exprimă recunoştinţa faţă de protoiereul Ioan Plămădeală (parohul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău) pentru rugăciunile săvârşite şi pentru primirea şi atenţia ce le-a fost acordată în perioada 14-16 septembrie 2000 cât s-au aflat la Chişinău.

\r\n

Din luna ianuarie 2003 catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău are propria publicaţie periodică „Lumină din Lumină”. Această publicaţie este un ziar format din 8 pagini ce cuprinde diverse articole teologice şi de formare duhovnicească, precum şi unele informaţii ziditoare de suflet.

\r\n

\r\n

Ziarul „Lumină din Lumină” – publicaţie periodică a catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău

\r\n

La 20 iunie 2007 Consiliul bisericesc al catedralei în frunte cu preşedintele Consiliului, protoiereul Ioan Plămădeală, fost adoptat Statutul Comunităţii religioase (parohiei) „Schimbarea la Faţă” din oraşul Chişinău. Acest Statut a fost aprobat de către Întâi-stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei) Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, la 25 iunie 2007 şi a fost înregistrat de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lângă Guvernul Republicii Moldova prin ordinul Nr. 184 din 3 iulie 2007.

\r\n

Între anii 2009-2011 a urmat etapa a treia de restaurare a catedralei. Potrivit Procesului-verbal Nr. 14 din 18 octombrie 2009 al Consiliului bisericesc al catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului s-a hotărât efectuarea reparaţiei capitale a sfântului locaş[9].

\r\n

Lucrările de reparaţie au început după sărbătorile de iarnă ale anului 2010. În această perioadă a fost schimbat complet interiorul bisericii. Au fost pictate icoane noi. În rezultatul unui concurs s-a decis de a încredinţa pictura din interiorul şi exteriorul bisericii pictorului Nicolae Malancuş. De asemenea s-a hotărât de a aplica pe pereţii bisericii elemente din ghips, aceste lucrări fiind încredinţate unor muncitori sub conducerea d-lui Anatolie Argatu. Renovarea completă  a sistemului electric a fost încredinţată şi efectuată de către d-l Igor Dascăl. Lucrările de zugrăvire au fost executate de câţiva zugravi sub supravegherea d-nei Aurica Modârcă[10].

\r\n

Interiorul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău (iunie, 2012)

\r\n

Săvârşirea acestor lucrări a culminat cu sfinţirea catedralei de către Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir, la 23 ianuarie 2011.

\r\n

Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir, împreună cu parohul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău, prot. Ioan Plămădeală (primul din partea stângă a mitropolitului) şi ctitorul principal al catedralei, d-l Ştefan Vorona (primul din partea dreaptă a mitropolitului) după sfinţirea catedralei la 23 ianuarie 2011

\r\n

Reparaţia capitală a catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, efectuată pe parcursul anului 2010, când această Casă a Domnului s-a îmbrăcat într-un veşmânt cu totul nou – n-ar fi fost posibilă fără rugăciunile, contribuţia şi susţinerea nemijlocită din partea tuturor enoriaşilor acestui sfânt locaş şi îndeosebi a acelora, care în ziua sfinţirii catedralei (23 ianuarie 2011) au fost menţionaţi cu distincţii bisericeşti şi diplome arhiereşti de către Întâi-stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir, după cum urmează:

\r\n

― Ştefan Vorona – ordinul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”;

\r\n

― Nicolae Luchian – medalia „Ştefan cel Mare şi Sfânt”;

\r\n

― Igor Dascăl – medalia „Cuviosul Paisie Velicikovski”;

\r\n

― Ala Salter – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Valentina Păvălescu – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Natalia Cotova – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Maria Morozan – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Maria Braga – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Diana Plămădeală – medalia „Cuvioasa Parascheva”;

\r\n

― Gheorghe şi Angela Găluşcă – diplomă arhierească;

\r\n

― Gheorghe şi Svetlana Covali – diplomă arhierească;

\r\n

― Vera Florea – diplomă arhierească;

\r\n

― Galina Melnic – diplomă arhierească;

\r\n

― Vitalie şi Oxana Vreme – diplomă arhierească;

\r\n

― Teodosie şi Eleonora Borş – diplomă arhierească;

\r\n

― Mariana Plămădeală – diplomă arhierească;

\r\n

― Lilia Rufanda – diplomă arhierească;

\r\n

― Şavga Ludmila – diplomă arhierească;

\r\n

― Vera Antoci – diplomă arhierească;

\r\n

― Mihail Ţurcan – diplomă arhierească;

\r\n

― Eduard Leahu – diplomă arhierească;

\r\n

― Serghei Botnari – diplomă arhierească;

\r\n

― Mâţă Tatiana – diplomă arhierească;

\r\n

― Buruiană Ana – diplomă arhierească.

\r\n

În anul 2012, când acest sfânt locaş a împlinit 110 ani de la prima sfinţire şi săvârşire a primei Dumnezeieşti Liturghii (19 mai 1902) – în pronaosul catedralei, în ziua de 19 mai 2012 (stil nou sau civil), cu străduinţa preotului-paroh, protoiereului Ioan Plămădeală, a fost instalată o placă comemorativă în memoria vrednicului ctitor şi ziditor al acestei biserici – Constantin Namestnik (1832-1905).

\r\n\r\n

\r\n

Placa comemorativă instalată la 19 mai 2012 in pronaosul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău în memoria ctitorului şi ziditorului catedralei – Constantin Namestnik (1832-1905) – cu prilejul împlinirii a 110 ani de la prima sfinţire şi săvârşire a primei Dumnezeieşti Liturghii în această biserică (19 mai 1902)

\r\n

Iar în ziua de 19 mai (stil vechi sau bisericesc) / 1 iunie (stil nou sau civil) 2012 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului a fost săvârşită cu o solemnitate aleasă Dumnezeiasca Liturghie închinată acestui frumos şi însemnat jubileu de 110 ani de la deschiderea bisericii. Slujba a fost săvârşită de către soborul de preoţi şi diaconi ai catedralei împreună cu distinsul ei cor, vrednic de toată lauda, condus de către o personalitate proeminentă a catedralei – dirijorul Larisa Botnari.

\r\n

Către anul jubiliar în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău slujeau 5 preoţi şi 2 diaconi, după cum urmează:

\r\n

protoiereu-mitrofor Ioan Plămădeală – preot-paroh;

\r\n

protoiereu-mitrofor Valeriu Zero;

\r\n

protoiereu-mitrofor Marcel Plămădeală;

\r\n

protoiereu Arcadie Porcescu;

\r\n

preot Ioan Doroş;

\r\n

protodiacon Valeriu Bălan;

\r\n

protodiacon Ioan Munteanu.

\r\n

Cu acest an – 2012 – încheiem şi noi descrierea istoriei catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău.

\r\n

 Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău (iunie, 2012)

\r\n

Astăzi această biserică este deschisă pentru tot omul şi cei ce vor intra în ea, vor contribui la scrierea de mai departe a istoriei catedralei… Pe toţi aceştia Dumnezeu să-i lumineze şi să-i întărească în credinţă, pentru că trăim cu toţii într-o vreme în care păcatul cucereşte din ce în ce mai multe suflete şi, uneori, văzând în jurul nostru atâta cădere, ne simţim parcă singuri şi puţini… Dar să nu uităm, că Dumnezeu este cu noi… şi oricât n-am fi de puţini, unica alinare şi scăpare sunt sfintele locaşuri ortodoxe, să nu le părăsim…

\r\n

Noi, creştinii ortodocşi, avem o cetate pe care duşmanul diavol nu o va putea birui niciodată, oricât de tare ar lupta împotriva ei. Această cetate este Biserica Ortodoxă.

\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\n\r\n

\r\n\r\n[1] „…А в церкви в советское время был планетарий. Но так как религиозная деятельность приносит больше дохода, уникальный планетарий ликвидировали навсегда (он никуда не переехал), а в здании открыли церковь. Раньше в этом здании муштровали военных. Теперь здесь хранятся секреты государственной важности”. Apud: Комсомольская Правда в Молдове  din 13.10.2003.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[2] Date consemnate din mărturiile lucrătorilor societăţii „Ştiinţa” – Belivac D., 7 aprilie 2000.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[3] Apud: Mărturiile preotului-paroh protoiereului Ioan Plămădeală // Manuscris // Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[4] Apud: Lucrările efectuate în Catedrala „Schimbarea la Faţă” în perioada de 10.08.97 până la 30.10. 97 // Manuscris // Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[5] Procesul-verbal Nr. 3 din 11 mai 1998 al şedinţei Consiliului bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău // Manuscris // Registrul Şedinţelor Comitetului bisericesc şi adunărilor parohiale // Ibidem.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[6] Procesul-verbal Nr. 4 din 29 august 1998 al şedinţei Consiliului bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău // Manuscris // Registrul Şedinţelor Comitetului bisericesc şi adunărilor parohiale // Ibidem.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[7] Procesul-verbal Nr. 4 din 10 martie 2002 al şedinţei Consiliului bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău // Manuscris // Registrul Şedinţelor Comitetului bisericesc şi adunărilor parohiale // Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[8] Un grup de foşti elevi ai celor 6 Licee Militare care au funcţionat în perioada interbelică a format, după revoluţia din România din 1989, „Asociaţia foştilor elevi ai liceelor militare” (A.F.E.L.M.) cu sediul la Bucureşti. Pentru Liceul Militar „Regele Ferdinand I” din Chişinău, fostul elev al Liceului (promoţia a XXIV-a – 1945), inginerul Ion Iatan la 14 octombrie 1994 a prezentat un studiu, întitulat „Scurt istoric al Liceului Militar „Regele Ferdinand I” din Chişinău. Aniversarea a 81 de ani de la înfiinţarea Liceului, septembrie 2000”. Un exemplar al acestui Studiu [Manuscris] se află în Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău – n. n.\r\n\r\n

\r\n

\r\n\r\n[9] Procesul-verbal Nr. 14 din 18 octombrie 2009 al şedinţei Consiliului bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău // Manuscris // Registrul Şedinţelor Comitetului bisericesc şi adunărilor parohiale // Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.\r\n\r\n

\r\n

\r\n

[10] Ibidem.

\r\n\r\n

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *