Atenție sectele… Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie

Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie. Și-au luat numele acesta, sub pretextul că toată viața lor este în perfectă armonie cu Sfînta Evanghelie.

\r\n

Secta a apărut în Elveția la sfîrșitul secolului XIX, unde poartă numele de chrétiens\r\n–creștini. La noi a fost adusă la începutul acestui secol de niște străini.\r\nA început a prinde teren și a se organiza sub numele de “Réunions évangeliques françaises”. Revista prin care au încercat să se introducă în cercuri cît mai largi era întitulată “La Réunion de Croyants pour le Culte” și era editată în București, iar secta a început a prinde teren mai cu seama dupa ce a căzut victimă Grigorie Constantinescu, fiu de ofițer trimis în Elveția spre a se perfecționa într-o meserie, dar a revenit după patru ani ca predicator evanghelist. Capitala Moldovei devine centrul organizației sectei, datorită lui Grigorie Constantinescu, devenit predicator șef. Învățăturile lor sunt expuse în broșurile “Memoriu sau scurtă expunere a punctelor de doctrină ale Comunităților creștine” și “Memoriu sau scurtă expunere a doctrinei Creștinilor după Evanghelie”.\r\nRătăcirile proprii evangheliștilor\r\nsunt următoarele:\r\na) Consideră că botezul este unul, dar are trei feţe:\r\n- botezul apei, care nu mîntuiește;\r\n- botezul Sfîntului Duh, care poate fi primit înainte, deodată sau după cel al apei;\r\n- botezul în moartea Domnului, care este starea cea mai înaltă de sfințenie la care poate ajunge un credincios.\r\nb) cred că sunt patru judecăți:\r\n- a celor credincioși, făcută în cer cu mult înainte de judecata cea mare a păcătoșilor;\r\n- a celor în viață, la venirea a doua a Domnului, cînd va începe mileniul și cînd se vor despărți oile de capre;\r\n- a păcătoșilor, la sfîrșitul mileniului;\r\n- a îngerilor răi.\r\nc) Deși înlătură Sfînta Tradiție, admit totuși că există trei ceruri: cerul dintîi sau atmosfera, cu nori, cu zare albastră; cerul al doilea, sau al stelelor, din jurul globului pamîntesc; cerul al treilea este raiul lui Dumnezeu, în care sălășluiesc îngerii și sufletele drepților și care este locul de odihnă și de așteptare. La judecata din urmă, cerul dintîi și al doilea va arde și tot pamîntul va fi mistuit de foc, numai cerul al treilea va ramîne;\r\nd) La venirea a doua se va face convertirea\r\niudeilor cu atîta putere, încât va fi “o adevărată înviere din morți”;\r\ne) Mileniul.\r\nEvangheliștii n-au ca celelalte secte o organizație centrală, fiind prea puțini.\r\nCelelalte rătăciri sunt comune cu ale baptiștilor și ale altor secte.

\r\n

Material publicat în ziarul Lumină din Lumină… Nr.66, ianuarie, 2012

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *