Să nu substituie sau să înăbușe internetul și calculatorul preocupările duhovniceşti care trebuie susţinute prin rugăciune

IMG_1121

\r\n

Să luăm aminte toţi, şi voi creştini şi necreştini, şi voi trăitori ai Creştinismului şi vrăjmaşi şi critici ai Ortodoxiei: să nu substituie sau să înăbușe internetul şi calculatorul preocupările duhovniceşti care trebuie susţinute prin rugăciune.

\r\n

Să nu se întâmple că accesăm mai des un site ortodox, decât păşim pragul unui sfânt locaş ortodox, că stăm mai mult în faţa calculatorului, decât înaintea Sfântului Altar.

\r\nSă înţelegem corect internet-ul şi, respectiv, site-ul ortodox – doar ca pe un mijloc prin care poate pătrunde în viaţa unora o rază curăţitoare ce va mişca poate cumva o inimă împietrită…\r\n

Iubiţilor, harul nu se trimite pe cale electronică; mântuirea prin cablu sau prin fir nu vine, şi nici prin internet! Harul şi mântuirea vin pe calea curăţirii inimii de patimi, prin luminarea sufletului şi prin îndumnezeirea pe care o dobândim nu în faţa ecranului, ci în Sfânta Biserică Ortodoxă prin trăirea dumnezeieștilor slujbe și a Sfintelor Taine ale Ortodoxiei!

\r\n

Să dăm voie lui Dumnezeu să intre în viaţa noastră, căci astăzi nu mai sunt şi nu vom mai găsi adrese unde să ne putem îndrepta dorinţele, protestele sau năzuinţele… Cuvintele s-au isprăvit…

\r\n

Puterile diavoleşti îşi arată din ce în ce mai des adevărata lor faţă, fără a se mai strădui să apară în chip de înger de lumină… Vremea e de rugăciune, mai înainte de toate de rugăciune. Rugăciunea noastră nu este îndreptată către dumnezei mincinoşi, croiţi după cum „convine vremii”, după măsura omului căzut şi iubitor de sine, ci către Singurul Dumnezeu Viu şi Adevărat, Dumnezeu Ziditorul şi Mântuitorul tuturor oamenilor – Dumnezeul dragostei…

\r\n

Extras din Cuvântul Părintelui Ioan Plămădeală la prezentarea site-ului catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din municipiul Chşinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *