Salutul pascal: Hristos a înviat!

Sărbătoarea Învierii Domnului ţine 40 de zile, adică perioada cuprinsă între Paşti şi Înălţare. În acest răstimp de bucurie pascală creştinii se salută mărturisind credinţa lor în Învierea Domnului spunând: Hristos a înviat; şi răspund Adevărat a înviat!, certificând această credinţă a lor.

Prin acest salut, creştinul ca om al credinţei nestrămutate arată că Învierea Domnului nu este doar un moment de sărbă­toare, ci în primul rând este o afirmare a credinţei. Pentru că prin Învierea Sa, Hristos a învins moartea (Romani 6, 9) şi nu a biruit doar moartea Lui, ci a biruit moartea fiecăruia dintre noi (II Corinteni 4, 10-11) şi astfel ne-a făcut cetă­ţeni ai raiului. De aceea în lumina Învierii lui Hristos nu există urmă de deznădejde, impas, prăbușire morală. Prin Înviere, toate se însuflețesc, totul devine „făptură nouă”. Chiar și moartea, din proces de stricăciune și degra­dare a celor lumești, create, devine trecere către viață, adică viaţa veşnică din Împărăţia lui Dumnezeu.

„Hristos a înviat” nu este doar un salut pascal, ci o mărturisire a credinţei noastre că Mântuitorul a biruit moartea şi a înviat „a treia zi după Scripturi”, aşa cum rostim în Simbolul Credinţei. De asemenea, acest salut pascal este mărturisirea completă a credinței în dumnezeirea lui Iisus Hristos.

Această credinţă a noastră în Învierea lui Hristos este certificată şi de Mormântul gol de la Ierusa­lim. Acesta este o mărturie a realităţii Învierii Domnului şi este în fiecare Sâmbătă Mare izvorul luminii cereşti care ne aduce în chip minunat, an de an, vestea unică că Hristos a înviat! Noi, creştinii, răspândim această veste în toată lumea prin salutul pascal ce mărturiseşte fundamentul credinţei noastre că Hristos a înviat din morţi.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *