Semnele prevestitoare ale celei de a Doua Veniri a Domnului

Ziua celei de a Doua Veniri a Domnului nu o cunoaşte nimeni în afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt ară­tate în Sfânta Evanghelie şi în Apoca­lipsa Sfântului Ioan Teologul. În acest sens, sinaxarul duminicii care urmează ne arată că în această zi a Înfricoşătoarei Jude­căţi `se face pomenirea Venirii a Doua, întru slavă, a Domnului nostru Iisus Hristos. (…) 

Au rânduit deci Dumne­ze­ieştii Părinți în această duminică po­menirea în­fricoşătoarei zile a celei de a Doua Veniri a Domnului, ca, înfri­coşându‐i pe oameni prin moarte şi prin aştep­tarea chi­nurilor ce vor să fie, să‐i întoarcă spre virtute pe cei ce trăiesc fără nici o grijă şi să nu se încreadă numai în iubirea Sa de oameni, ci să țină seama şi de aceea că Dumnezeu este un Judecător drept Care răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. (…) Se numeşte a Doua Venire pentru motivul că întâia oară Hristos a trăit cu trupul printre noi, dar blând şi fără slavă. La a Doua Venire însă va veni din Cer cu minuni mai presus de fire şi cu mare strălucire; va veni în trup ca să fie cunoscut de toți că El este Cel Care a venit întâia oară pentru a mântui neamul omenesc, iar acum a doua oară, ca să‐l judece dacă a păzit bine poruncile ce i‐au fost date. Nimeni nu ştie când va fi venirea Lui. Domnul a ascuns‐o chiar Apos­tolilor Săi (…).

A Doua Venire a Domnului va fi pe ne­aşteptate, din Cer, ca un fulger, mergând înainte cinstita lui Cruce. Râu de foc clocotitor va merge înainte, curățind tot pă­mân­tul de necurății. Îndată, vor fi prinşi antihrist şi slugile lui şi vor fi dați focului veşnic. La su­netele de trâmbițe ale îngerilor, va veni deodată, de la marginile pămân­tului şi din toate stihiile, tot neamul omenesc în Ierusalim, căci acesta este centrul lumii, şi acolo vor sta tronurile de jude­cată.

Toți oamenii se vor schimba întru nestricăciune cu propriile lor trupuri şi suflete şi vor avea aceeaşi formă. Înseşi stihiile lumii vor primi o schimbare în mai bine. Domnul, printr‐un singur cuvânt, va despărți pe cei drepți de cei păcătoşi. Şi vor merge lucrătorii faptelor bune spre a primi viața veşnică, iar păcătoşii, iarăşi, spre a primi chinul veşnic. Şi nu vor înceta niciodată acestea, nici viața veşnică, nici chinul veşnic”.

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *