Sf. Nicolae Velimirovici – Ce este viața duhovnicească?

IXLYZyuWcz4Z21-BjxMZO8ga_QcwU-hK41Q-hCZxc6U35APBcW-5TslVZuMxW23XH_V2e61li2AU_URcr-1No0

\r\n

Cuvânt către un lucrător care întreabă ce este viața duhovnicească.

\r\n

Doar viața duhovnicească este viața adevărată, toate celelalte sunt materie. Și trupul nostru este materie, humă luată din pământ. Conform filosofiei antice grecești trupul omenesc este alcătuit din pământ, apă, foc și aer. Este atât de minunat și de iscusit structurat încât nu poate fi nici descris, nici cunoscut în ființa lui. În plus, trupul este doar un lucru nu este viață, așa cum trăsura nu este călătorul și colivia nu este pasărea.

\r\n

Ce este atunci viața? Sfânta Scriptură inspirată de Dumnezeu explică limpede în prima ei pagină: „Atunci luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facerea 2,7).

\r\n

Știi bine ce înseamnă aceste cuvinte direct și indirect? Direct înseamnă că Dumnezeu a creat trupul din pământ și indirect că de la el a suflat înlăuntrul lui suflare de viață. Astfel omul a deventi suflet viu.\r\nAșadar, în aparență omul este materie dar cu suflarea vieții înlăuntrul lui, care-i vine direct de la Creator. Prin această suflare a vieții omul păstrează legătura cu însuși Creatorul lui și cu lumea duhovnicească, cerească, spirituală, care-l înconjoară. Aceasta este o mică scânteie care se aseamănă cu flacăra veșnică a dumnezeirii. Deși cu trupul ne târâm pe pământ printre insecte, prin această scânteie suntem legați de ceruri și de veșnicie.

\r\n

Sufletul viu în trup, care susține neîncetat și viază din acea suflare dumnezeiască, este viața omului.

\r\n

Cu alte cuvinte viața duhovnicească este strădania noastră neîntreruptă de a ne arăta vrednici de acea suflare dumnezeiască ce se găsește înlăuntrul nostru.\r\nȘi de ce trebuie să ne luptăm ca să devenim vrednici? Deoarece aceasta este darul pe care ni l-a dăruit din el Însuși. Nimeni dintre noi nu a cumpărat-o, nici nu a răscumpărat-o, ci ne-a fost dăruită de Iubirea veșnică. Într-adevăr, darul nu se plătește cu nimic de aceea darul este dar. Cel care primește însă un dar atât de prețios asa cum este viața, este dator cel puțin să se arate vrednic de acest dar.\r\nDespre cum răspundem cu iubire la iubirea lui Dumnezeu și cum ne arătăm vrednici de darul dumnezeiesc ne vorbește o mare știință, care se numește știința duhovnicească. Ea este știința științelor așa cum răsuflarea dumnezeiască a vieții se află deasupra oricărui lucru. Această știință nu este a omului trupesc ci a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu. Dătătorul darului prețios i-a învățat El Însuși pe oameni cum vor fi vrednici de acest dar.

\r\n

Dacă vrei să pătrunzi în această știință dulce și iluminată, fie binecuvântată această dorință a ta! Pace și bucurie de la Domnul!

\r\n

Sfântul Nicolae Velimirovici – Prima lege a lui Dumnezeu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *