Sfânta Împărtăşanie, „Taina Tainelor”

Sfânta Împărtăşanie reprezintă Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos pe Care le primim la Sfânta Liturghie, „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”.Fără împărtăşirea cu Sfintele Taine nu putem trăi cu adevărat în Hristos, nu putem avea viaţă în noi: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6, 53-54).

De aceea, Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie este „Taina Tainelor”, „piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti”, împlinirea promisiunii lui Hristos de a rămâne în noi şi noi întru El (Ioan 6, 56). Mintea este copleşită în faţa măreţiei acestei Taine prin care Hristos se face una cu noi, Trupul şi Sângele Său una cu trupul şi sângele nostru. Venind să ne împărtăşim, mărturisim cu credinţă că în Sfântul Potir se află însuşi Preacurat Trupul şi însuşi Preasfânt Sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu pe care îndrăznim a le primi pentru cuvântul Domnului: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi” (Ioan 6, 53).

Sfântul Apostol Pavel ne avertizează însă: „Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (I Corinteni 11, 28-30). Ca urmare, rugăciunile rânduite de Biserică a fi rostite înainte de cuminecare ne atrag atenţia asupra nevredniciei noastre şi, exprimând teama că Sfintele Taine ne-ar putea fi spre osândă din cauza învârtoşării noastre, ne cheamă la pocăinţă. Sfânta Împartăşanie este de mare folos creştinului, dacă se împărtăşeşte cu adevărat cu credinţă, cu pregătire şi cu dezlegarea duhovnicului prin Taina Sfintei Spovedanii. Că cel ce se apropie cu nevrednicie, osândă îşi ia, că foc este care arde pe cei nevrednici, după cum ne avertizează rugăciunile ce se citesc îna­inte de Sfânta Împărtăşanie.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei
sursa: www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *