Sfânta Liturghie, slujba principală a Bisericii

Centrul cultului divin, în jurul căruia gravitează toate celelalte slujbe, îl constituie Sfânta Liturghie, slujba principală a Bisericii Ortodoxe. Cel mai adesea se slujește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, de 10 ori pe an Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar în zilele de rând din Postul Mare Liturghia Darurilor înainte sfințite.

Sfânta Liturghie este cea mai veche slujbă a cultului creştin şi a fost întemeiată de Mântuitorul Însuşi la Cina cea de Taină, când a binecuvântat pâinea şi vinul, zicând: „Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor… Beţi dintru acesta toţi, Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28). Ea este lucrarea în care, în chip real, primim pe Hristos sub forma pâinii şi vinului sfinţite.

Sfânta Liturghie a constituit şi constituie mijlocul de comuniune cu Mântuitorul Hristos. De aici reiese strânsa legătură cu istoria sfântă a vieţii şi lucrării Mântuitorului. Ea reproduce şi actualizează în chip deplin jertfa de pe Cruce a Mântuitorului, care este centrul activităţii Sale de răscumpărare.

În slujba Sfintei Liturghii distingem două acte sau momente deosebite, în strânsă legătură unul cu altul. Pe de o parte, este jertfa prin care se sfinţesc darurile, iar pe de altă parte, taina prin care se sfinţesc credincioşii.

Părintele Dumitru Stăniloae evidenţia rolul de Mijlocitor al Mântuitorului în Sfânta Liturghie, zicând: „Însuşi Hristos Se roagă în preot pentru credincioşi, Se adresează lor, adună rugăciunile şi darurile poporului, unindu-le cu ale Sale. Hristos învaţă, prin preot, în Evanghelie, preface darurile credincioşilor în Trupul şi Sângele Său, îi uneşte pe credincioşi cu Sine în Sfânta Împărtăşanie pentru a-i prezenta ca fii plini de Duhul Sfânt Tatălui”.

Participarea la Sfânta Liturghie şi la viaţa liturgică a Bisericii este semnul creştinătăţii noastre şi expresia apartenenţei la Biserică.

Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *