Sfântul Ierarh Spiridon în iconografie

Conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna, Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, este zugrăvit sub chipul unui bătrân, având barba lungă, despicată puțin în două părți. El este reprezentat având pe cap o scufie sub forma unui coș împletit din nuiele. Asemenea Sfântului Ierarh Nicolae, Sfântul Spiridon este îmbrăcat în felon, nu în sacos, peste care are omoforul.

Sfântul Ierarh Spiridon este reprezentat ținând în mâna stângă Sfânta Evanghelie și binecuvântând cu mâna dreaptă. Uneori, Sfântul ține în mâna dreaptă o cărămidă, ce amintește de minunea de la Sinodul I Ecumenic. Atunci când este zugrăvit alături de ceilalți Sfinți Ierarhi, Sfântul Spiridon este reprezentat ținând în mâna dreaptă un sul desfăcut pe care stau scrise cuvintele: „Încă aducem Ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și cerem și ne rugăm Ție Doamne…”.

Atunci când este reprezentată scena de la Sinodul I Ecumenic, Sfântul Ierarh Spiridon este prezentat stând în mijlocul Sinodului, alături de un filozof. Într-una din mâini, Sfântul ține o cărămidă de pământ din care iese foc și apă, ilustrând astfel dogma Sfintei Treimi.

Dionisie din Furna se oprește și asupra a nouă momente importante din viața Sfântului Ierarh Spiridon, povățuindu-l pe iconar în realizarea acestora. Astfel, putem întâlni icoane ale Sfântului care înfățișează: Sfântul rugându-se pentru încetarea secetei; Sfântul schimbând șarpele în aur; Sfântul trece un râu ca pe uscat, izbăvindu-și un prieten de la moarte; Sfântul, întrebând pe cea moartă despre averea văduvei; Sfântul tămăduind pe împăratul Constantie; Sfântul înviind pe fiul Varvarei; Sfântul ajutat de îngeri la Sfânta Liturghie; Sfântul mustrând hoții de oi, după care le dăruiește două oi și Adormirea Sfântului Ierarh Spiridon.

De obicei, Sfântul Ierarh Spiridon este zugrăvit în ca­drul programului iconografic în registrul din altar, alături de alți sfinţi ierarhi, în scena Sinodului I Ecumenic, dar și în registrul icoanelor împărătești (icoana hramului) de pe catapeteasmă, atunci când biserica poartă hramul Sfântului.

www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *