„Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!”

Această rugăciune care se cântă în Biserică la Sfânta Li­turghie poartă numele de Imnul Trisaghion. Acest imn este alcă­tuit, în original, dintr-o aclamaţie şi o rugăciune. El exprimă uimirea sufletului în faţa sfinţeniei lui Dumnezeu.

Ortodoxia a atribuit întotdeauna un sens treimic Trisa­ghionului, mărturisind astfel că sfinţenia îşi are izvorul în faptul că Dumnezeu este treime de persoane: Tatăl (Sfinte Dumnezeule) este izvorul sfinţeniei, Fiul ( Sfinte Tare) este biruitorul morţii prin Învierea Sa, Duhul Sfânt (Sfinte fără de moarte) este dătătorul de viaţă. În acest sens, Paul Evdokimov spune: „Tatăl, izvorul sfin­ţeniei, Sfântul; Fiul, Cel puternic, Cel care biruieşte moartea; Sfântul Duh, dătătorul de viaţă. Suflarea vieţii veşnice”. Astfel, în acest imn, fiecărei persoane a Sfin­tei Treimi i se asociază un atribut specific Fiinţei dumne­ze­ieşti Celei Una: Tatălui – Sfin­ţenia, Fiului – Atotputernicia, Duhului Sfânt – Veşnicia.

Imnul Trisaghion este anterior Sinodului al IV-lea Ecumenic din anul 451, de la Calcedon, când a fost cântat de către părinţii par­ticipanţi la sinod, dar nu avem date sigure cu privire la originea lui. Unii teologi explică originea textului Trisaghionului prin combinarea de către Biserică a imnului îngeresc: „Sfânt, Sfânt, Sfânt” (Isaia 6, 3; Apocalipsă 4, 8) cu versetul 2 al psalmului 41: „Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu” (în textul liturgic „Dumnezeul Cel tare, Cel viu”).

Alţi autori consemnează tradi­ţia conform căreia Imnul Trisa­ghion a fost revelat în mod minunat unui copil în timpul Patriarhului Proclu al Constantino­polului (434-436). Potrivit acestei tradiţii, un cutremur a îngrozit populaţia Constantinopolului, determinându-i să iasă în procesiune în frunte cu Patriarhul şi împă­ratul. Un copil a fost atunci răpit în cer, unde a auzit Imnul Trisaghion intonat de îngeri. Învăţând mulţimea să cânte acest imn, cu­tremurul s-a potolit. Până astăzi, Imnul Trisaghion este folosit ca un imn ce însoţeşte procesiunile, în special cele prin care se invocă mila lui Dumnezeu pentru înde­părtarea catastrofelor naturale.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *