Sfintele Vase

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

44573

\r\n

Sfintele Vase sunt obiecte de cult liturgic foarte importante şi sunt folosite în special în cadrul Sfintei Liturghii, având o simbolistică aparte. Ele sunt: Sfântul Disc, Sfântul Potir, Steluţa, Copia şi Linguriţa.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

Sfântul Disc pe care se aşează Pâinea (sau Sfântul Agneţ) pentru Sfânta Împărtăşanie semnifică ieslea în care S-a născut Mântuitorul, locul în care a fost aşezat Trupul după luarea de pe cruce, dar şi Mormântul Lui. De multe ori, pe Sfântul Disc este imprimat chipul Maicii Domnului, din pântecele căreia a ieşit Iisus Hristos. Forma rotundă a Discului simbolizează cerul. El ţine pe Stăpânul şi Domnul Care a făcut cerurile.

\r\n

Sfântul Potir este vasul în care se pun vinul şi apa, care se prefac în Sângele Domnului. El aminteşte şi de vasul Patimilor, în care soldaţii au pus fiere şi oţet şi L-au adăpat cu buretele pe Hristos când a spus „Mi-e sete”. După sfinţirea Darurilor, Sfântul Potir preînchipuie paharul în care Domnul a săvârşit Taina Sfintei Euharistii la Cina cea de Taină.

\r\n

Steluţa, se aşază cruciş deasupra Sfântului Disc şi închipuie steaua care i-a îndrumat pe cei trei magi la Betleem, dar şi pecetea de pe Mormântul Mântuitorului.

\r\n

Sfânta Copie cu care se taie prescura semnifică lancea cu care a fost împuns Domnul în coastă atunci când era răstignit pe cruce. Preotul rosteşte „Şi unul din ostaşi, a împuns cu suliţa coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă” şi pune în Potir vinul şi apa.

\r\n

Linguriţa se foloseşte pentru a da credincioşilor Sfânta Împărtăşanie şi are o cruce la capăt. Ea semnifică acel cleşte cu care îngerul Domnului i-a dăruit lui Isaia cărbinele cel ceresc, care profeţea Trupul lui Hristos, plin de focul Duhului Sfânt.

\r\n

Vasele liturgice sunt sfinţite de către preot într-o rânduială aparte şi sunt afierosite doar pentru cultul dumnezeiesc, aşa că nu pot fi folosite la altceva decât la Sfânta Liturghie. Păcatul de a le folosi în alte scopuri este ca al lui Nabucodonosor, care a mâncat şi a băut din vasele de la Templul din Ierusalim şi a înnebunit.

\r\n

Ținând seama de importanţa capitală a vaselor liturgice în oficierea cultului creştin, regulile Bisericii recomandă ca aceste obiecte să fie lucrate cu măiestrie şi pe cât posibil din metale nobile sau cel puţin aurite. Acest lucru nu este, însă, obligatoriu în parohiile foarte sărace. Considerat cel mai important dintre toate, Potirul este întotdeauna cel mai bogat decorat, dobândind adeseori remarcabile însuşiri artistice.

\r\n

Ritualul Cuminecării cu Trupul şi Sângele Domnului este cel mai important eveniment al Bisericii şi centrul cultului dumnezeiesc. Vasele corespunzătoare acestui oficiu euharistic nu au avut întotdeauna aspectele somptuoase pe care le-au cunoscut mai târziu.

\r\n

Marian Dumitriu

\r\n

Sursa: http://www.doxologia.ro/

\r\n\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *