Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos

 Astăzi la 8 zile de la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos din SfântaFecioară, a binevoit să fie adus de Maică Sa şi de Iosif, în locul unde, după obicei, Evreii se tăiau împrejur şi a fost tăiat împrejur potrivit Legii lui Moise. În Cartea Facerii, Dumnezeu îi porunceşte lui Avraam: “În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească să fie tăiat împrejur a opta zi (…). Iar cel de parte bărbătească, netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela, se va stârpi din poporul Meu, căci a călcat legământul Meu.”(Facere XVII 12 – 14)

\r\n

În virtutea acestui legământ încheiat de Dumnezeu cu Avraam, acesta şi poporul evreu ce se va naşte din el trebuia să-I rămână credincios lui Dumnezeu, păzindu-I poruncile; în schimb, Dumnezeu îi va asigura, lui şi poporului, asistenţa şi ocrotirea Sa deosebită, precum şi stăpânirea asupra Canaanului. Ca semn al acestei alianţe, Dumnezeu a instituit Tăierea împrejur, care cum ştim este prototipul, prefigurarea Sfântului Botez din Legea Nouă, Taina prin care noul născut intră în rândul poporului ales, în Biserica lui Hristos. Creştinii nu mai au nevoie de tăierea împrejur cea trupească dar au nevoie de o tăiere împrejur duhovnicească  fiind datori, prin Noul Legământ, întemeiat de Domnul Iisus Hristos, să desăvârşească în fiecare om o deplină dragoste faţă de Dumnezeu, o deplină supunere și înfrânare a trupului şi a poftelor, o deplină dăruire, o deplină pătrundere cu puteri sfinte a trupului şi cerinţelor lui – lucrare atât de însemnată pentru că este o tăiere împrejur a inimii, adică una care atinge toate gândurile, toate voile, toate simţirile cele mai tainice, îndepărtând ce nu poate merge împreună cu o adevarată căutare a lui Dumnezeu.

\r\n

Iisus Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, consubstanţial, de o fiinţă cu Tatăl, nu avea nevoie să Se taie împrejur, dar ca om, născut în sânul poporului ales, S-a conformat legii, primind acest ceremonial sacru. Şi a făcut-o cu un întreit scop: să arate semenilor Săi, încă din primele zile ale vieţii Sale pământeşti, că nu a venit să strice legea, ci ca s-o împlinească; să inaugureze, prin această primă vărsare de sânge, în mod anticipat, jertfa mântuirii noastre din păcat, şi să ni Se ofere pildă de smerenie prin supunerea la lege, evitând astfel sminteala pe care ar fi pricinuit-o prin nesupunere.

\r\n

Odată cu Tăierii împrejur, Fiul lui Dumnezeu îşi primeşte numele de Iisus, comunicat de arhanghelul Gavriil Mariei, la Buna-Vestire, nume care, cum ştim, înseamnă Eliberator, Mântuitor, prin harul şi puterea căruia trăim, credem, sperăm, iubim şi ne mântuim.

\r\n

Suntem la un început de nou an civil, a mai trecut o perioadă măsurată din viața noastră și nu știm câte perioade ne v-a mai îngădui bunul Dumnezeu. Poate că este ultimul an a vieții noastre pământești, momente în care mai avem o ocazie de a face o revizuire a vieții noastre, a faptelor noastre, mai avem un motiv de a ne întreba cu adevărat am tăiat inima îmrejur, cu adevărat ducem o viață bineplăcută lui Dumnezeu care s-a întrupat pentru noi, care a pătimit și s-a răstignit pentru noi? Ași vrea ca în anul care vine fiecare dintre noi să fie mai bun, mai îngăduitor, mai responsabil, iar privind în urmă, la faptele noastre și întâmplările bune sau rele, care deja au devenit istorie personală ori a omenirii, să încercăm a le înmulți pe cele bune iar pe cele rele să le omitem din viața noastră transformând ura în dragoste, lăcomia în milostenie, invidia în iubire de aproape, etc., pentru ca să fim demni de marea jertvă a Mîntuitorului. Și dacă vom elimina acel defect, dacă acel păcat pe care îl facem în mod obişnuit cu ajutorul harului lui Dumnezeu vom reuşi să-l îndepărtăm; dacă în jurul nostru vom răspândi mireasma bine mirositoare a lui Hristos, atunci am făcut ceea ce trebuia să facem. Iată cum se schimbă lumea, schimbându-ne mai întâi pe noi înşine prin Duhul Sfânt.

\r\n

Bunul Dumnezeu să vă învrednicească în acest an ce începe, a trăi în lumina Sfântului Duh ca adevăraţi creştini.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *