Tăierea Împrejur cea dupa trup a Domnului sărbătorită Astazi

Împlinindu-se opt zile de la Naştere, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit a primi tăierea împrejur, pe de o parte ca să împlinească legea, cum spune în Evanghelie: N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc, pentru că El se supunea legii, ca pe cei vinovaţi şi robiţi de dânsa să-i facă liberi, precum zice apostolul: A trimis Dumnezeu pe Fiul Său, Care S-a născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere; iar pe de alta ca să se arate că a luat trup adevărat şi să astupe gurile eretice, care ziceau că Hristos n-ar fi luat trup omenesc, ci cu nălucire S-ar fi născut.

Tăierea împrejur în Aşezământul cel vechi era rânduita în chipul Botezului şi al curăţirii păcatului strămoşesc, măcar că acela nu se curăţa cu totul prin tăierea împrejur, până la sângele lui Hristos cel de voie vărsat pentru noi, pentru că tăierea împrejur era numai închipuire a înainte curăţirii celei adevărate, iar nu adevărată curăţire, pe care a săvârşit-o Domnul nostru, scoţând păcatul din mijlocul lumii şi pironindu-l pe Cruce. Iar în loc de tăierea împrejur din legea cea veche, a legiuit Botezul darului celui nou, care este din apă şi duh. Tăierea împrejur a fost atunci ca o pedeapsă pentru păcatul cel întâi făcut şi spre semnul acesta, cum că pruncul ce se taie împrejur este zămislit întru fărădelegi, după cuvântul lui David: …în păcate m-a născut maica mea; pentru care rana rămâne pe trupul pruncului.

Din mila și nemăsurata dragoste a lui Dumnezeu s-a oficiat slujba închinată sfintelor mari sărbatori : Tăierea Împrejur cea dupa trup a Domnului și Sfântul Ierarh Vasilie cel Mare  de către clerul dinpreuna cu poporul prezent la Sf Biserica. S-au închinat rugaciuni de cereri și multumire pentru a ne lumina pe drumul credinței și al adevarului lui Hristos. Sfînta Scriptura ce sa citit astazi ne îndeamnă să ascultăm de mai-marii nostri și să ne supunem lor pentru că ei priveghează pentru sufletele noastre dând de ele seamă. Acesta rugămite ne vorbește despre misiunea fiecăruia pe acest pamînt,  deci să lucreze în noi Harul Duhului Sfânt și să facem cele plăcute în Fața lui Dumnezeu împlinind poruncile lui.

La sfârșitul Sfintei Liturghii părintele paroh prot. Ioan Plămădeală  dimpreună  cu slujitorii bisericii au felicitat pe toți cu sfânta   sărbătoare urîndule după tradiție un an rodnic  cu rode bogate pe plan omenesc cât și duhovnicesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *