Ținuta în Biserica

Există reguli precise referitoare la vestimentația decentă când se merge la Biserică. Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți ai Bisericii și Sfintele Canoane Ortodoxe ne învață cum se cuvine să ne îmbrăcăm când mergem în fața lui Dumnezeu :

1. La Sfânta Biserica se vine curați trupește și sufletește, iar pe dinafară împodobiți cu veșminte decente și curate. Este izgonit de la nunta Fiului de Împărat cel ce nu are veșminte demne de acel eveniment cum vedem în Evanghelia după Matei XXII, 12 – 14: ”Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncați -l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”.

2. ”Bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu” (I CORINTENI XI, 3 – 10).

3. Femeia însă trebuie să aibă capul acoperit în Biserică: ”Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau prooroceşte, având capul acoperit, necinsteşte capul său. Iar orice femeie care se roagă sau prooroceşte, cu capul neacoperit, îşi necinsteşte capul; căci tot una este ca şi cum ar fi rasă. Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, atunci să se şi tundă. Iar dacă este lucru de ruşine pentru femeie ca să se tundă ori să se radă, să-şi pună văl. Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea şi femeia este datoare să aibă (semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri.” (I CORINTENI XI, 3 – 10).

4. Conform, CANONULUI 62 TRULAN, la Biserică nu se vine cu machiaj, ruj pe buze, cu părul și unghiile vopsite strident, căci acestea le făceau primitivii și slujitorii cultelor păgâne care îi adorau pe idolii Satanei, cultivând desfrâul și perversiunea. ”Aşa-zisele Calende şi cele numite Vota şi cele chemate Brumalia, şi praznuirea care se face în cea dintâi zi a lunii lui martie voim ca de îndată să fie scoase din vieţuirea credincioşilor. Dar mai lepădăm şi jocurile obşteşti (dansurile publice) ale femeilor, ca necuviincioase, şi ca putând naşte (provoca) multă pagubă şi vătămare, dar încă şi jocurile (dansurile)jucate (executate), fie de bărbaţi, fie de femei, în numele(cinstea) celor numiţi în mod mincinos dumnezei de către elini (păgâni) şi slujbele (ceremoniile) – ce se fac după un obicei vechi şi străin vieţii creştinilor, – orânduind ca nici un bărbat să nu se îmbrace în haină femeiască, sau femeia în cea care se potriveşte bărbaţilor, dar nici să nu puie asupra lor obraze(măşti) de haz (comice), sau de batjocură (satirice)închipuind satiri, sau de jale, (tragice), nici să nu se strige numele blestematului Dionisos, când se strivesc strugurii în teascuri, nici turnând vinul în vase să nu stârnească (provoace) râsul, făptuind cele ale rătăcirii diavoleşti, sub chipul neştiinţei sau a deşertăciunii. De aceea, cei care de acum înainte s-ar apuca să facă ceva din cele zise mai înainte, după ce au fost puşi în cunoştinţă, poruncim ca aceştia, dacă ar fi clerici, să se caterisească, iar dacă ar fi laici, să se afurisească” (Canonul 62 Trulan).

5. Femeia să nu vină în pantaloni la Sfânta Biserică, conform DEUTERONOM XXII, 5: ”Femeia să nu poarte veşminte bărbăteşti, nici bărbatul să nu îmbrace haine femeieşti, că tot cel ce face aceasta, urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău”. Canonul 13 Gangra – „Dacă vreo femeie, din asceză părută, și-ar schimba îmbrăcămintea și în locul hainei femeiești obișnuite, ar lua îmbrăcăminte bărbătească SĂ FIE ANATEMA”. Vezi și CANONUL 62 TRULAN: ”nici un bărbat să nu se îmbrace în haină femeiască, sau femeia în cea care se potriveşte bărbaţilor, dar nici să nu puie asupra lor obraze(măşti) de haz (comice), sau de batjocură (satirice)închipuind satiri, sau de jale, (tragice)”,

CONCLUZII:

Sfântul Clement Alexandrinul ne îndrumă să ne îmbrăcăm pe dinafară cu decența iar pe dinăuntru cu simțământul rușinii. Criteriile după care ne îmbrăcăm când venim la Sfânta Biserică sunt decența și modestia, încât să nu fim sminteală creștinilor și bucurie dracilor. Modestia înseamnă lipsa opulentei, a exagerărilor, a grijii excesive pentru anumite aspecte (bijuterii, cosmetice, coafuri, accesorii etc.). Decența se referă în mod special la femeie, din cauza puterii pe care o are aceasta de a influența prin vizual. Cele două criterii nu exclud deci curăția, îngrijirea și eleganța (în sensul ei de bun gust și grație). Femeia creștină este chemată să se îmbrace modest nu pentru a fi mai puțin atractivă, ci pentru a păstra și proteja ceva ce este fragil și care poate fi ușor pierdut: intimitatea destinată soțului ei. A te îmbracă modest și decent înseamnă că hainele vor acoperi în mod suficient corpul, astfel ca alții [copiii, tinerii, bărbații, etc.] sa nu fie stânjeniți sau ispitiți [deci să nu se smintească și astfel multe suflete să se piardă, cum prin sminteala se ucid multe suflete și astfel se pierde mântuirea sufletească a multor oameni] . Biserica a impus aceste reguli pentru a păstra sănătatea morală, psihică și spirituală a ortodocșilor dar și pentru a evita tulburările mintale și de personalitate atât de evidente în ”moda” de azi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *