ZIUA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, PRĂZNUITĂ ÎN CATEDRALA „SCHIMBAREA LA FAŢĂ A MÂNTUITORULUI” DIN MUN. CHIŞINĂU

\r\n

Astăzi sărbătorim pe Sfinții, întru tot lăudații și mai-marii Apostoli Petru și Pavel. Puțini dintre noi conștientizează, că anume lor, acestor Apostoli, trebuie să le fim recunoscători și să le mulțumim pentru aceea că acum credem în Hristos, că putem să ne rugăm Lui, că datorită ostenelilor lor – astăzi noi suntem ai lui Hristos.

\r\n

 Acești mari Apostoli au vorbit și au scris despre Dumnezeul ce adevărat, pe Care ei L-au știut ca pe un prieten și L-au cunoscut ca Dumnezeu Întrupat.

\r\n

Ieșirea lor la propovăduirea adevărului dumnezeiesc a fost o jertfă. Ei trebuiau să vorbească despre ceea ce iubeau, despre tainele lui Dumnezeu. Și aceste taine prin gura lor au fost descoperite întregii lumi. Iar descoperirea tainelor dumnezeiești i-a costat viața. Apostolii Petru și Pavel, dar și ceilalți, cu prețul vieții și al morții au transmis această bucurie altora.

\r\n

Apostolul Pavel a fost chemat la slujirea apostolească, biruind carnea și sângele. În lumea contemporană nu-i atât de simplu să vezi un evreu primind Botezul ortodox. Apostolul a auzit glasul lui Hristos și a orbit, nevăzând cu Cine vorbește. Aceasta a fost o biruință asupra trupului neputincios…

\r\n

Iar Petru? Doar el s-a lepădat deschis de Hristos și aceasta după ce a fost cu Domnul pe muntele Taborului, după ce a văzut învierea fiicei lui Iair… De aceea a plâns după aceasta cu amar… Și de aceea Mântuitorul după învierea Sa l-a întrebat de trei ori dacă-L iubește… L-a pecetluit cu pocăința…

\r\n

Petru și Pavel au devenit mai apoi episcopii cei mai însemnați ai Bisericii. Au pătimit ambii în Roma, acolo au fost îngropați, de acolo a început și cinstirea lor. Ei au devenit Sfinții teologi, adică acei care L-au văzut pe Dumnezeu Cuvântul.

\r\n

Dacă n-ar fi fost Apostolii, noi nu l-am fi cunoscut pe Hristos; dacă n-ar fi fost Petru și Pavel – ar fi fost o mare pustietate în sufletele noastre.

\r\n

Astăzi acești Sfinți ne vorbesc de pe paginile Scripturii, de pe crucea și sabia de care s-au săvârșit…

\r\n

Să ne gândim la exemplul iubirii jertfitoare a Apostolilor și să avem și noi acea atitudine a lor față de orice om și atunci lumea noastră va deveni mai luminoasă, mai pașnică, atunci Hristos își va găsi loc pe acest pământ, unde este respins tot mai mult și mai mult, pentru că omul nu știe a păstra harul lui Dumnezeu, nemurirea!

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *