Arhivele lunare: septembrie 2015

O întâmplare cutremurătoare – Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are…

\r\n Unul dintre oraşele Rusiei centrale, care trecuse rând pe rând în mâinile taberelor aflate în luptă, a ajuns sub o stăpânire nouă; în orăşelul cu prici­na se afla o femeie, soţie de ofiţer rus, cu cei doi copii ai săi. \r\n

Căderea Imperiului Bizantin

Darul lui Dumnezeu

\r\n Acum să vă spun altceva, frații mei: Domnul nostru a dovedit că are foarte multă credincioșie, mai presus de orice măsură, mai mult decât putem noi să pricepem. Acum însă e rândul nostru să Îi arătăm și noi credincioșie. Ne-a spus: ”Pe toate le-am săvârșit prin Crucea și Învierea Mea și sunt gata să vă primesc și, iată, eu merg să vă pregătesc loc și iarăși voi veni ca să vă iau, ca acolo unde sunt Eu să fiți […]

Să fiți vinovați întotdeauna amândoi!

\r\n Ce înseamnă divorț? Neputința noastră de a iubi. Acesta este motivul de bază. Toate celelalte sunt îndreptățiri. Nereușita de a ne iubi. Percepția greșită pe care am avut-o despre căsătorie. Căsătoria nu este o viață presărată cu flori… Cercetați cu atenție slujba Tainei (Căsătoriei), căci acolo există toate elementele și toate condițiile pe care, de le vei trăi, vei ajunge la deplinătatea legăturii tale. \r\n

Trăim în lume și trebuie să comunicăm zilnic ‒ de unde începe vorbirea deșartă

\r\n Oare nu din nelucrare mulți oameni cad în grele păcate înaintea lui Dumnezeu? Începând cu grăirea în deșert, rod al cugetării deșarte, ei se dedau vorbăriei fără rost, privirii curioase către păcatele străine, și astfel își neglijează propriul suflet. \r\n

Ieromonahul Gabriel Bunge

SPOVEDANIA UNUI ÎNŞELAT

\r\n Scrisoarea aceasta a fost scrisă de un grec aflat în străinătate către Părintele Theodosie de la Mănăstirea athonită Sfântul Pavel, autorul cărţii „Spiritismul, urâciunea pustiirii”, deoarece prin intermediul acesteia s-a regăsit pe sine şi s-a slobozit din ghearele diavolului. \r\n

Cel ce se mântuiește numai pe sine, este un creștin „rece”

\r\n Nu există un lucru mai rece decât creștinul care nu-i mântuiește pe alții… Nu poți aduce ca pricină aici sărăcia, pentru că te va învinui văduva care a pus cei doi bani… Nu poți aduce ca pricină obârșia ta smerită, pentru că și Apostolii erau neînsemnați și își aveau obârșia din oameni neînsemnați. \r\n

Pentru deznădejde

\r\n Unui frate ce şedea în pustia Tebaidei, i-a venit cuget, zicând: ce şezi fără de roadă? Scoală-te, du-te la chinovie şi acolo vei face roade! Şi sculându-se, a venit la avva Pafnutie şi i-a vestit lui cugetul. Şi i-a zis lui bătrânul: du-te, şezi în chilia ta şi fă o rugăciune dimineaţa, una seara şi una noaptea; şi când ţi-e foame, mănâncă şi când ţi-e sete, bea şi când îţi este somn, dormi şi rămâi în pământ pustiu şi […]

Orarul slujbelor DUMNEZEIEŞTI Septembrie — 2015

Despre tineri şi amăgirile generaţiei de azi

„Minunea” fachirului și Rugăciunea lui Iisus

\r\n Martorul ocular al cazului descris mai jos, arhim. Nicolae Drobianzkin, este unul dintre nenumărații Sfințiți Mucenici din perioada revoluționară a Rusiei. În viața sa lumească avusese o carieră strălucită, fiind căpitan de rangul II în marina militară, iar în paralel cu aceasta s-a amestecat profund în ocultism, editând revista ocultă Rebus. \r\n

„Lumea” este primul vrăjmaş, prima piedică în calea mântuirii

\r\n Pe o asemenea mărită CALE, nimeni nu poate merge singur de nu va veni în obştea Bisericii şi să fie dus de mână, de mâna nevăzută a Mântuitorului, prin Preoţi, ucenicii Săi văzuţi în fiecare rând de oameni. Deci, în calea Duhului, nu poţi merge fără ucenicie la duhovnic. \r\n

Cum îi poți iubi pe dușmani

\r\n Vă rog, fraţilor, faceţi o încercare. Dacă cineva vă ocărăşte sau vă dispreţuieşte, sau vă smulge ceea ce vă aparţine, sau prigoneşte Biserica, rugaţi pe Domnul zicând: „Doamne, toţi suntem făpturile Tale. Ai milă de robii Tăi şi întoarce-i spre pocăinţă!” \r\n