5G: UN MARE RISC PENTRU SĂNĂTATE

Într-un amplu raport științific1, documentat printr-o uriașă bibliografie de specialitate, Dr. Martin L. Pall, Profesor Emerit de Biochimie și Științe Medicale Fundamentale la Universitatea de Stat din Washington, trage un semnal de alarmă asupra riscurilor medicale pe care le presupune expunerea la câmpurile electromagnetice, în general, și extraordinara amplificare a acestora prin instalarea tehnologiei 5G, în special.

Constată opt tipuri de prejudicieri serioase asupra sănătății prin expunerea la aceste radiații, cu efecte cumulative și ireversibile dacă expunerile sunt de lungă durată, avertizând că femeile gravide și copiii sunt cei mai vulnerabili.

Se pare că în societățile contemporane avansate tehnologic și dezvoltate economic, însuși confortul a devenit inamicul numărul unu al vieții noastre. (A.G.)

Se ridică două întrebări esențiale legate de câmpurile electromagnetice (CEM) de intensitate joasă și efectele lor biologice: sunt ele cumulative și ireversibile?

Trei studii despre expunerea electromagnetică ocupațională la oameni, realizate începând cu anii ’70 și analizate într-un studiu NASA2, au arătat că efectele biologice cresc substanțial pe măsură ce crește timpul de expunere la CEM-uri. Aceste trei studii prezintă efecte cumulative neurologice și neuropsihiatrice, însă nu oferă nici o informație referitoare la o posibilă ireversibilitate a lor.

Karl Hecht a realizat cea mai amplă analiză3 a studiilor despre expunerile ocupaționale la câmpurile electromagnetice, studii ce oferă dovezi edificatoare asupra caracterului cumulativ și ireversibil al efectelor neurologice și neuropsihiatrice. A trecut în revistă 60 de studii realizate între 1960-1990 în Uniunea Sovietică și Germania de Est, pe aproximativ 3.500 de subiecți expuși la CEM-uri de frecvență de microundă de intensități de o mie de ori mai scăzute decât cele pe care le prevăd actualele standarde de securitate. Studiile menționate au constatat că CEM-urile au produs efecte neuropsihiatrice similare celor constatate și prezentate de mine într-un studiu mai recent4. Iar aceste constatări ale efectelor neuropsihiatrice și cardiace nu au fost singulare, existând o mulțime de alte studii care le confirmă5.

Efecte neurologice, neuro-psihiatrice și cardiace

Hecht arată că expuneri la CEM-uri de intensități foarte joase, pe o perioadă de până la trei ani, au produs o activitate crescută a sistemului nervos simpatic, ca reacție la stresul provocat de CEM-uri, urmând secvența clasică de stres descrisă de Hans Selye în 1953. Pe durata acestei perioade de circa trei ani nu s-au manifestat și alte efecte. O expunere de mai lungă durată a produs efecte neurologice, neuropsihiatrice și cardiace, precum și alte efecte, care inițial au fost nesemnificative. Expuneri pe durate de la 3-5 ani au produs, de regulă, efecte care, în mare parte, au fost reversibile după 2-3 ani petrecuți într-un mediu fără expunere la CEM-uri. Hecht afirmă că, „dacă aceste efecte sunt depistate din timp, este posibilă o terapie eficientă”. În orice caz, expuneri mai lungi de 4-5 ani au produs efecte mai grave, care nu au mai fost reversibile în momentul când persoanele au fost introduse într-un mediu fără expunere la CEM-uri. Aceste efecte și altele au continuat să se agraveze ca urmare a expunerilor pe perioade mai mari de zece ani. Caracterul cumulativ al unor astfel de expuneri la CEM-uri a fost constatat în două studii citate de Hecht et al6. Aceste studii oferă numeroase dovezi științifice, atât cu privire la caracterul cumulativ al efectelor neuropsihiatrice, cât și la evidenta lor ireversibilitate. Hecht observă, de asemenea, că efectele CEM-urilor sunt cu atât mai mari cu cât organismele au o sănătate mai precară.

Există similarități evidente între descoperirile lui Hecht cu privire la efectele CEM-urilor de frecvență de microundă asupra oamenilor și impactul unor astfel de CEM-uri asupra histologiei celulare și organice la rozătoare, așa cum au arătat Tolgskaya & Gordon7 și Pall8. La rozătoare, expuneri la CEM-uri non-termice pe perioade de 1-2 luni au produs schimbări neînsemnate în structura creierului și a neuronilor. Când astfel de expuneri au încetat, cea mai mare parte a modificărilor structurale a dispărut, ceea ce înseamnă că modificările au fost în mare parte reversibile în momentul când animalele au fost reintroduse într-un mediu fără expunere la CEM-uri. Expunerile de mai multe luni însă au produs efecte mai grave asupra creierului și structurii neuronale, iar acestea au fost ireversibile. Tolgskaya și Gordon au prezentat descoperiri potrivit cărora sistemul nervos s-a dovedit cel mai sensibil organ, urmat îndeaproape de inimă și testicule, cu toate că au fost afectate și alte organe. Astfel, analiza lui Tolgskaya și Gordon oferă un argument științific foarte important în favoarea efectelor neurologice și neuropsihiatrice, a efectelor cardiace, precum și a efectelor asupra reproducerii.

Comparând studiile pe animale cu studiile pe oameni, se pot observa similarități frapante, cu diferența semnificativă că efectele asupra rozătoarelor se manifestă mult mai rapid decât cele asupra oamenilor, dat fiind că viteza metabolismului este mult mai ridicată la rozătoare, iar durata lor de viață, mult mai mică. În orice caz, natura cumulativă și ireversibilă a efectelor neurologice și neuropsihiatrice ale expunerilor la câmpurile electromagnetice este demonstrată atât de studiile pe rozătoare, cât și de cele efectuate pe oameni.

Moartea cardiacă subită

Care sunt efectele cardiace produse de expunerile la CEM-uri non-termice de frecvență de microundă? Primul este tahicardia; astfel, unii oameni cu hipersensibilitate electrică manifestă tahicardie instantanee atunci când sunt expuși la radiația telefonului fără fir – efect care este reversibil odată cu încetarea expunerii. Astfel, tahicardia poate fi o reacție aproape instantanee la CEM-uri, fiind uneori asociată cu aritmia cardiacă. Expunerile prelungite produc atât aritmie, cât și bradicardie9. Efecte cardiace similare au fost constatate în studiile pe animale, dintre care primul a fost realizat în a doua jumătate a anilor ’60.

Aritmia, îndeosebi atunci când este însoțită de bradicardie, este adesea asociată cu moartea cardiacă subită. S-a constatat, de pildă, o frecvență ridicată de morți cardiace subite la tineri sportivi aparent sănătoși, care au murit în toiul unor competiții sportive. S-a ajuns la concluzia că moartea cardiacă subită poate fi cauzată de expunerile la CEM-uri10. Unii dintre aceștia au putut fi salvați, iar ulterior s-a descoperit că sufereau de bradicardie și aritmie. Un alt tip de efect cardiac apare la persoane cu hipersensibilitate electrică, care manifestă palpitații atunci când sunt expuse la radiațiile Wi-Fi, ale telefoanelor mobile, ale turnurilor de telefonie mobilă sau ale contoarelor inteligente. Fiecare dintre aceste patru tipuri de efecte cardiace – tahicardia, aritmia, bradicardia și palpitațiile – implică anomalii în activitatea electrică a inimii.

Cum se produc aceste anomalii? Bătăile inimii sunt controlate de celulele stimulatoare din nodul sino-atrial al inimii. Aceste celule stimulatoare prezintă o mare densitate de canale de calciu voltaj dependente (CCVD) de tip T, care pot determina o sensibilitate deosebită a acestor celule la efectele CEM-urilor. Canalele de calciu de tip T și L au un rol esențial în controlarea bătăilor inimii. Rezultă că expunerile la CEM-uri, ce afectează direct celulele stimulatoare ale inimii, pot produce, ca reacție, tahicardia. Mai mult, mutațiile genetice care determină o stimulare a canalelor de calciu pot conduce atât la tahicardie, cât și la aritmie, mai ales la copiii mici, care pot suferi chiar moarte cardiacă subită.

Să amintim că există 18 rapoarte științifice care arată că expunerea la CEM-uri determină scăderea fertilității. Aceasta se realizează prin diferite mecanisme, incluzând modificări ale țesuturilor în testicule, scăderea numărului de spermatozoizi și a calității spermei, fertilitate scăzută la femei, incluzând remodelarea ovarelor și apoptoza ovocitelor, niveluri scăzute de estrogen, progesteron și testosteron (hormoni sexuali), incidență ridicată de avort spontan și libido scăzut.

Copiii sunt cei mai sensibili

Legat de sensibilitatea mai mare a copiilor la CEM-uri, cele mai multe argumente care atestă că CEM-urile de frecvență de microunde pot fi mult mai nocive pentru tineri și copii sunt aduse de faptul că aceștia au cranii mai mici și mai subțiri, cea ce determină o mult mai mare expunere asupra creierelor11. Există, desigur, și alte argumente. S-a arătat că CEM-urile sunt deosebit de active asupra celulelor stem embrionare12. Întrucât aceste celule stem apar la copii în densități mult mai mari, cele mai mari densități de celule stem întâlnindu-se în fetus și descrescând odată cu înaintarea în vârstă13, impactul asupra copiilor este mult mai mare decât asupra adulților. De asemenea, capacitatea de refacere a ADN-ului este mai scăzută la copii, câtă vreme posibilitatea de deteriorare a ADN-ului, ca urmare a expunerii la CEM-uri, este mai ridicată. În plus, diviziunea celulară este mai mare la copii și tineri, ceea ce înseamnă că expunerile la CEM-uri îi fac mai vulnerabili la cancer pe copiii mici14. Acțiunea CEM-urilor asupra celulelor stem pot, de asemenea, să-i facă pe copii deosebit de susceptibili la perturbarea dezvoltării creierului15, lucru ce poate fi relevant pentru apariția autismului.

Convingerea mea este că rolul ionilor de calciu [Ca2+]i în dezvoltarea sinapsei este relevant pentru o posibilă apariție a autismului prin expunerea la CEM-uri. Referatul lui Hetch asupra studiilor sovietice ce privesc expunerea profesională la CEM-uri16 arată că „persoanele mai tinere prezintă o sensibilitate mai mare la câmpurile electromagnetice decât adulții”. Redmayne și Johansson17 au realizat o sinteză a literaturii științifice în domeniu, pe baza căreia constată că efectele CEM-urilor variază în funcție de vârstă, rezultând că tinerii sunt mult mai sensibili. Aceste descoperiri științifice avertizează că amplasarea Wi-Fi-ului în școli, și chiar amplasarea turnurilor de telefonie mobilă pe școli pot constitui pericole foarte mari pentru sănătatea copiilor noștri.

Așadar, din studiile științifice existente reiese că, în societățile avansate tehnologic, ne confruntăm deja cu patru amenințări asupra vieții, determinate de expunerile la CEM-uri de frecvență de microundă:

  1. Efecte neurologice și neuropsihiatrice cumulative și ireversibile.

  2. Efecte reproductive cumulative și ireversibile.

  3. Efecte cardiace cumulative și ireversibile, ce pot conduce la moarte cardiacă subită.

  4. Efecte asupra ADN-ului pe linie germinală, incluzând spermatozoizii, efecte ce pot conduce la influențe majore asupra fondului genetic și la o frecvență ridicată de mutații genetice.

Oricare dintre aceste efecte ne pot distruge, iar prin expunerile tot mai ridicate pe care le va aduce cu sine instalarea tehnologiei 5G, efectele biologice vor fi încă și mai nocive.

Traducere și selecție de Ana Gheorghiu

Articol publicat in revista Familia Ortodoxa/noiembrie 2019

sursa: www.familiaortodoxa.ro

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

2 Raines JK. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.

3 Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018).

4 Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.

5 Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587. Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11). Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholar?q=Glaser+naval+medical+microwave+radio-frequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017) Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.j Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. 2015 Electromagnetic hypersensitivity–an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health 30:209-215. doi: 10.1515/reveh-2015-0012. Carpenter DO. 2015 The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 30:217-222. doi: 10.1515/reveh-2015-0016. Havas M. 2013 Radiation from wireless technology affects the blood, the heart and the autonomic nervous system. Rev Environ Health 82:75-84. https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2013.28.issue-2-3/reveh-2013-0004/reveh-2013-0004.xml

Gordon, ZV. 1966 [Problems of industrial hygiene and biological effects of super high frequency electromagne c fields.] Medizina, Moscow (in Russian). Presman, AS. Electromagnetic fields and life. New York: Plenum Press, 1970.

Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.

Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi:10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.

Raines JK. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587. Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018). Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11). Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholar?q=Glaser+naval+medical+microwave+radio-frequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.j

10 Siebert DM, Drezner JA. 2018 Sudden cardiac arrest on the field of play: turning tragedy into a survivable event. Neth Heart J 26:115-119. doi: 10.1007/s12471-018-1084-6.

11 Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han YY, Herberman RB, Davis DL. 2012 Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 31:34-51. doi:10.3109/15368378.2011.622827. Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445.

12 Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445. Markovà E, Malmgren LO, Belyaev IY. 2010 Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect 118:394-399. doi: 10.1289/ehp.0900781. Lee SS, Kim HR, Kim MS, Park SH, Kim DW. 2014 Influence of smart phone Wi-Fi signals on adipose-derived stem cells. Ja J Cranofac Surg 25:1902-1907. doi: 10.1097/SCS.0000000000000939. Czyz J, Guan K, Zeng Q, Nikolova T, Meister A, Schönborn F, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM.2004 High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells. Bioelectromagnetic 25:296-307. doi:10.1002/bem.10199. Xu F, Bai Q, Zhou K, Ma L, Duan J, Zhuang F, Xie C, Li W, Zou P, Zhu C. 2016 Age-dependent acute interference with stem and progenitor cell proliferation in the hippocampus after exposure to 1800 MHz electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med 3:1-9. doi:10.1080/15368378.2016. [67] Odaci E, Bas O, Kaplan S. 2008 Effects of prenatal exposure to a 900 MHz electromagnetic field on the dentate gyrus of rats: a stereological and histopathological study. Brain Res 1238:224-229. doi: 10.1016/j.brainres.2008.08.013. [68] Uchugonova A, Isemann A, Gorjup E, Tempea G, Bückle R, Watanabe W, König K. 2008 Optical knock out of stem cells with extremely ultrashort femtosecond laser pulses. J Biophotonics 1(6):463-469. doi: 10.1002/jbio.200810047. Wang C, Wang X, Zhou H, Dong G, Guan X, Wang L, Xu X, Wang S, Chen P, Peng R, Hu X. 2015 Effects of pulsed 2.856 GHz microwave exposure on BM-MSCs isolated from C57BL/6 mice. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117550. doi: 10.1371/journal.pone.0117550. Teven CM, Greives M, Natale RB, Su Y, Luo Q, He BC, Shenaq D, He TC, Reid RR. 2012 Differentiation of osteoprogenitor cells is induced by high-frequency pulsed electromagnetic fields. J Craniofac Surg 23:586-593. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824cd6de. Bhargav H, Srinivasan TM, Varambally S, Gangadhar BN, Koka P. 2015 Effect of Mobile Phone- Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning:Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging. J Stem Cells 10 (4): 287-294.

13 Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445. Markovà E, Malmgren LO, Belyaev IY. 2010 Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect 118:394-399. doi: 10.1289/ehp.0900781

14 Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445. Markovà E, Malmgren LO, Belyaev IY. 2010 Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect 118:394-399. doi: 10.1289/ehp.0900781. Lee SS, Kim HR, Kim MS, Park SH, Kim DW. 2014 Influence of smart phone Wi-Fi signals on adipose-derived stem cells. Ja J Cranofac Surg 25:1902-1907. doi: 10.1097/SCS.0000000000000939. Bhargav H, Srinivasan TM, Varambally S, Gangadhar BN, Koka P. 2015 Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging. J Stem Cells 10 (4): 287-294.

15 Xu F, Bai Q, Zhou K, Ma L, Duan J, Zhuang F, Xie C, Li W, Zou P, Zhu C. 2016 Age-dependent acute interference with stem and progenitor cell proliferation in the hippocampus after exposure to 1800 MHz electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med 3:1-9. doi: 10.1080/15368378.2016. Bhargav H, Srinivasan TM, Varambally S, Gangadhar BN, Koka P. 2015 Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging. J Stem Cells 10 (4): 287-294.

16 Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018)

17 Redmayne M, Johansson O. 2015 Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in the light of age-relevant natural differences. Rev Environ Health 30: 323-335. doi: 10.1515/reveh-2015-0030.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *