A treizeci și șaptea carte a Vechiului Testament: Agheu

Stimați vizitatori și cititori ai site-ului și paginii de facebook a Catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău!

Vă informăm cu drag despre lansarea online a cărții „Trepte de pătrundere în esența Sfintei Scripturi” a protoiereului Ioan Plămădeală în colaborare cu clericii bisericii sus-menționate.

În cele ce urmează, vă prezentăm cea de-a treizeci și șaptea carte a Vechiului Testament: Agheu.

Cartea Proorocului Agheu

 

Introducere

          Proorocul Agheu se numără printre cei 12 prooroci mici a Vechiului Testament.

          El este din seminția lui Levi, născut în Babilon, în vremea robiei evreilor.

          Numele Agheu, din limba ebraică, se tâlcuiește „Născut într-o zi de sărbătoare”.

          Lui Agheu i s-a încredințat misiunea de prooroc al lui Dumnezeu: „Atunci Agheu, trimisul Domnului, după rânduiala trimiterii lui de Domnul, a grăit poporului în acest chip: „Eu sunt cu voi!” zice Domnul” (Agheu 1, 13).

          Dar ce se știe despre originea lui? Cine a fost proorocul Agheu?

          El este a zecelea dintre proorocii mici. A fost primul din cei 3 prooroci, care au profețit după ce iudeii s-au întors în patria lor din robia babiloneană în anul 539 î. Hr. Ceilalți 2 prooroci, au fost Zaharia și Maleahi.

          Potrivit tradiției, proorocul Agheu s-a întors la Ierusalim cu Zorobabel și cu marele preot Iosua.

          Agheu a desfășurat o activitate străduitoare, îndemnându-i și încurajându-i pe iudei să reia lucrările de reconstrucție a Templului din Ierusalim.

          De ce Dumnezeu îi încredințează lui Agheu această misiune de a susține și a încuraja construcția Templului?

          În anul 539 î. Hr., iudeilor, prin decretul lui Cirus cel Mare, li se permitea întoarcerea în țară și rezidirea Templului lui Dumnezeu.

          Cu toate acestea, timpul trecea, încât era deja anul 520 î. Hr., iar Templul era departe de a fi terminat.

          În toți acești ani, dușmanii iudeilor, precum și propria lor indiferență, au fost factorii care au împiedicat îndeplinirea scopului principal, pentru care reveniseră în patria lor: „Este oare timpul ca voi să locuiți în casele voastre cu pereții lucrați în tăblii, când Templul acesta este în ruină?” (Agheu 1, 4).

          Aproximativ în anul 520 î. Hr., a început să proorocească Agheu, fapt care i-a încurajat pe iudei să reia lucrările de restabilire a Templului.

          Era un moment foarte important în istoria poporului lui Dumnezeu, iar activitatea desfășurată de Agheu, s-a dovedit a fi deosebit de folositoare. El n-a ezitat nicio clipă să-și îndeplinească sarcina de prooroc a lui Dumnezeu, iar mesajul transmis iudeilor, a fost plin de putere și de convingere.

          Agheu le-a vorbit fără ocolișuri, să treacă imediat la acțiune, ca să restabilească închinarea curată, dacă doreau să se bucure de prosperitate și binecuvântare din partea lui Dumnezeu.

          Ideea principală a mesajului transmis prin proorocia lui Agheu este următoarea:

          Dacă cineva dorește să se bucure de susținerea și binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să-I slujească Lui cu dăruire de sine și să facă lucrarea pe care o poruncește El.

          Proorocia lui Agheu conține 4 mesaje, cuprinse în 2 capitole a câte 38 de versete, care sunt prezentate în felul expus în continuare.

I. Primul mesaj

Cap. 1, 1-15

Mustrarea iudeilor pentru trândăvie. Îndemn la rezidirea Templului.

          Mesajul acesta era adresat gubernatorului Zorobabel și marelui preot Iosua, dar a fost rostit în auzul poporului.

          Poporul însă răspunseseră: „N-a venit încă vremea ca să zidim Templul Domnului” (Agheu 1, 2).

          Prin intermediul proorocului Agheu, Dumnezeu a pus poporului o întrebare, pentru a pune iudeii pe gânduri: „Este oare timpul ca voi să locuiți în casele voastre cu pereții lucrați în tăblii, când Templul acesta este în ruină?” (Agheu 1, 4).

          Dumnezeu avertizează poporul ca să fie cu băgarea de seamă în ceea ce face, că s-au îngrijit de multe din cele materiale, dar folos au avut puțin.

          Poporul este îndemnat, cât mai rapid, să se suie în munte și să aducă lemn pentru construcție, ca să termine de rezidit Templul Domnului, în care El, Domnul, trebuia să fie preaslăvit.

          Iudeii, însă, se îngrijeau bine de casele și gospodăriile lor, dar Templul Domnului stătea dărâmat.

          De aceea, Dumnezeu oprește roua cerului și roada câmpului și nu mai binecuvânta pe oameni și munca lor.

          Din fericire, căpeteniile iudeilor și poporul au înțeles mesajul lui Agheu și au început să asculte de glasul Domnului Dumnezeului lor.

          Teama de Dumnezeu a înlocuit teama de oameni.

          Prin proorocul Său Agheu, Domnul a dat asigurarea: „Eu sunt cu voi!” (Agheu 1, 13). Dumnezeu a trezit duhul gubernatorului Zorobabel, duhul marelui preot Iosua și duhul rămășiței poporului Său.

          Așa a început lucrul de reconstrucție a Templului, „În ziua a douăzeci și patra a lunii a șasea, în anul al doilea al regelui Darius” (Agheu 1, 15).

 

 

 

II. Al doilea mesaj

Cap. 2, 1-9

Ce gândeau unii iudei despre Templul pe care îl construiau, dar ce a promis Dumnezeu?

          La mai puțin de o lună de la reluarea lucrărilor de construcție, proorocul Agheu a rostit al doilea mesaj inspirat de Dumnezeu.

          Acest mesaj era adresat gubernatorului Iudeii – Zorobabel, marelui preot – Iosua și rămășiței poporului.

          Se pare că unii dintre iudei, care se întorseseră din robie și care văzuseră Templul lui Solomon de altă dată, se gândeau că în comparație cu acela, Templul reconstruit va fi o nimica toată. Dar Domnul a zis: „Întăriți-vă, fiți plini de curaj, căci Eu sunt cu voi” (Agheu 2, 4).

          Dumnezeu le-a amintit de legământul pe care l-a încheiat cu poporul, când l-a scos din robia egipteană, și a spus iudeilor să nu le fie frică.

          Domnul i-a întărit, promițându-le că va zgudui toate popoarele și vor veni cu lucruri prețioase, și astfel, va umple Templul de Slavă.

          „Și slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi, și în locul acesta voi sălășlui pacea, zice Domnul Savaot” (Agheu 2, 9).

 

 

 

III. Al treilea mesaj

Cap. 2, 10-19

Prin ce alegorie a atras proorocul Agheu atenția preoților la neglijența poporului? Care a fost rezultatul acestui comportament?

          După două luni și trei zile de la mesajul al doilea al lui Agheu, proorocul s-a adresat preoților cu un alt mesaj.

          Pentru ca mesajul să fie mai bine înțeles, Agheu a folosit o alegorie. Dacă cineva ia în poala hainei sale carne sfințită și se atinge cu poala de orice altă mâncare (pâine, vin, untdelemn), se sfințește și ea?

                    Preoții au răspuns – Nu!

          Dar dacă cineva spurcat se atinge de alte lucruri, devin și ele spurcate?

                    Preoții au răspuns – Da!

          Reieșind din răspunsurile primite, Agheu a făcut o comparație:

          „Așa este poporul acesta și așa este neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul și tot așa este și cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfă este spurcat” (Agheu 2, 14).

          Din cauza aceasta, Dumnezeu nu a mai binecuvântat truda iudeilor, ba chiar mai mult, a trimis asupra lor și a ogoarelor lor mălură (ciupercă care atacă grâul), rugină și grindină.

          Dumnezeu, prin proorocul Său, îndeamnă: „Cercetați cu mintea cele ce s-au întâmplat… Și fiți cu băgare de seamă!” (Agheu 2, 18).

          Poporul, căpeteniile și preoții trebuiau să-și schimbe căile (atitudinea față de Domnul) și atunci, Dumnezeu avea să-i binecuvânteze.

IV. Al patrulea mesaj

Cap. 2, 20-23

Care a fost mesajul final, pe care proorocul Agheu l-a adresat lui Zorobabel?

 

 

          Agheu a prezentat acest mesaj în ziua în care l-a făcut cunoscut și pe cel de-al treilea mesaj. Însă, al patrulea mesaj era adresat direct gubernatorului Zorobabel.

          Dumnezeu a spus din nou: „Eu voi cutremura cerul și pământul, voi răsturna tronurile regatelor și voi nimici pe regii neamurilor și voi trânti la pământ carele (de război) și pe războinicii din ele…” (Agheu 2, 21-22).

          Mulți aveau să fie doborâți, fiecare de sabia aproapelui său.

          Proorocul Agheu își încheie proorocia cu asigurarea că Zorobabel se bucură de bunăvoința lui Dumnezeu: „te voi lua pe tine, Zorobabel… sluga Mea și te voi avea ca un inel cu pecete, căci pe tine te-am ales, zice Domnul Savaot” (Agheu 2, 23).

Rezumat la cartea proorocului Agheu

          Cele 4 mesaje, transmise de Dumnezeu prin proorocul Agheu, au fost de mare folos iudeilor din acele timpuri.

          Ei au fost încurajați să reia fără întârziere lucrul la restabilirea Templului și în patru ani și jumătate, Templul a fost construit, pentru ca închinarea adevărată să fie renăscută și promovată în Israel.

          Dumnezeu a binecuvântat activitatea iudeilor în perioada de construcție a Templului.

          Regele Persiei, Darius, a confirmat decretul predecesorului său, Cirus cel Mare, și astfel, lucrarea la Templu a fost finisată cu sprijinul său oficial.

          Proorocia lui Agheu conține, de asemenea, sfaturi bune pentru creștinii de azi. Care sunt acestea?

          În primul rând, trebuie să punem cele ce țin de Dumnezeu mai presus de propriile noastre interese.

          În același timp, trebuie să înțelegem că egoismul distruge omul, iar urmările goanei după cele materiale este deșertăciune.

          Ceea ce îmbogățește și creează prosperitatea, este pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu: „V-ați așteptat la mult, dar iată că aveți puțin. Ați strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră!” (Agheu 2, 9).

          Totodată, proorocul Agheu, în cartea sa, subliniază că serviciul adus lui Dumnezeu, în sine nu face curat pe cineva, dacă este îndeplinit în necurăție și cu neglijență.

          Cartea arată că și creștinii de azi nu trebuie să fie triști pentru vremurile de altădată, ci trebuie să privească înainte, concentrându-se la căile lor, ca să-I aducă slavă lui Dumnezeu și atunci Domnul va fi cu ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *