CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015 – CUVÂNT ÎNAINTE ŞI RÂNDUIELI DE TIPIC

10-iunie-Duminca-Tuturor-Sfintilor

\r\n

La realizarea acestui Calendar Creştin Ortodox cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului – 2015, care vine în ajutor în primul rând creștinilor ortodocși de rând, dar și clerului, a stat constatarea lipsei de repere și de rădăcini de care aceștia suferă, unii fiind departe de tot ceea ce constituie viața și trăirea noastră creștinească zi de zi.

\r\n

\r\n

Întrucât unii nu reușesc sau se înspăimântă de cărțile și studiile voluminoase și nu doresc să se atingă de ele, ne-am gândit să punem la îndemână un Calendar cu citiri ziditoare pentru fiecare zi din an – adică pentru fiecare zi a anului am selectat câte un pasaj sau explicație la Evanghelie – mai ales pentru zilele de duminică – cât și pentru diferite împrejurări ale vieții cotidiene – texte și învățături, care nu vor lua mult timp pentru a fi citite și care avem încrederea că vor fi folositoare pentru toți. Citirile și învățăturile au fost extrase din operele Sfinților Părinți sau învățători și teologi ai Bisericii Ortodoxe din diferite perioade (secole) – și nădăjduim că vor fi binevenite pentru toți fiii Bisericii lui Hristos, dornici de a-și întări credința și de a-și spori râvna și dragostea față de sfințenia și măreția Ortodoxiei…

\r\n

 Această primă încercare de a plasa pe web-site-ul catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” un Calendar Creştin Ortodox cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului dorește să devină un izvor de inspirație și un imbold spre o viață mai sfântă și mai desăvârșită și o încurajare la vreme de încercare pentru toți cei care nu limitează viața lor creștinească doar la mersul sporadic la biserică duminică dimineața, la aprinderea câtorva lumânări sau la scrierea rudelor în pomelnic, care se face mai mult din superstiție, decât din credință… Din acest punct de vedere am ținut cont de a prezenta și unele indicații tipiconale pentru anumite perioade sau zile ale anului…

\r\n

Nădăjduim, în sfârșit, că acest Calendar va contribui la o mai bună cunoaștere a tezaurului nematerial al Ortodoxiei, spre folosul duhovnicesc al celor ce-l vor cerceta și spre întărirea lor în „călătoria” vieții acesteia spre zările veșniciei.

\r\n

Deci începând cu ziua de 14 ianuarie (stil nou) / 1 ianuarie (stil vechi) 2015 și sfârșind cu 13 ianuarie 2016 (stil nou) / 31 decembrie 2015 (stil vechi) în fiecare săptămână pe web-site-ul catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău va fi postat pentru fiecare zi (pentru fiecare din cele 7 zile din săptămâna ce urmează) anumite citiri și învățături despre care s-a menționat mai sus.

\r\n

Fie ca osteneala  tuturor celor care au pus o fărâmă de suflet la plămădirea acestui calendar să nu rămână fără rod și rugăm de a acoperi cu dragoste şi îngăduinţă greşelile sau lipsurile, ce pot fi întâlnite, iar Atotputernicului Dumnezeu ne rugăm să lumineze mintea şi să întărească voinţa tuturor fiilor Bisericii Ortodoxe, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească pentru ago­nisirea mântuirii, prin râvna pentru împli­nirea poruncilor Sale şi trăirea credinţei noastre dreptslăvitoare.

\r\n\r\n\r\n


\r\n

Sărbători bisericeşti în anul 2015 de la Naşterea lui Hristos

\r\n

(după stilul vechi şi nou)

\r\n \r\n

30 martie / 12 aprilie, duminică – ÎNVIEREA DOMNULUI. SFINTELE PAŞTI

\r\n \r\n

Sărbători Împărăteşti cu dată schimbătoare

\r\n23 martie / 5 aprilie, duminică – Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor)\r\n\r\n8 / 21 mai, joi – Înălţarea Domnului\r\n\r\n18 / 31 mai, duminică – Duminica Cincizecimii (a Pogorârii Sfântului Duh). Ziua Sfintei Treimi\r\n\r\n \r\n

Sărbători Împărăteşti cu dată neschimbătoare

\r\n 6 / 19 ianuarie, luni – Botezul Domnului\r\n\r\n2 / 15 februarie, duminică – Întâmpinarea Domnului\r\n\r\n25 martie / 7 aprilie, marți – Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu\r\n\r\n6 / 19 august, miercuri – Schimbarea la Faţă a Domnului\r\n\r\n15 / 28 august, vineri – Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu\r\n\r\n8 / 21 septembrie, luni – Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu\r\n\r\n14 / 27 septembrie, duminică – Înălţarea Sfintei Cruci\r\n\r\n21 noiembrie / 4 decembrie, vineri – Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu\r\n\r\n25 decembrie / 7 ianuarie 2016, joi – Naşterea Domnului Iisus Hristos\r\n\r\n \r\n

Sărbători mari

\r\n 1 / 14 ianuarie, miercuri – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare\r\n\r\n19 mai / 1 iunie, luni (a doua zi după Duminica Cincizecimii (Lunea Cincizecimii)) – Ziua Sfântului Duh\r\n\r\n24 iunie / 7 iulie, marți – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul\r\n\r\n29 iunie / 12 iulie, duminică – Sfinţii şi mai-marii Apostoli Petru şi Pavel\r\n\r\n29 august / 11 septembrie, vineri – Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul\r\n\r\n1 / 14 octombrie, miercuri – Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu\r\n\r\n \r\n

 Despre Posturi şi trapeză

\r\n

(după stilul vechi şi nou)

\r\n

 Posturi de mai multe zile

\r\n Postul Mare – de la 10 / 23 februarie până la 29 martie / 11 aprilie\r\n\r\nPostul Sfinţilor Apostoli – de la 26 mai / 8 iunie până la 28 iunie / 11 iulie\r\n\r\nPostul Adormirii Maicii Domnului – de la 1 / 14 august până la 14 / 27 august\r\n\r\nPostul Naşterii Domnului – de la 15 / 28 noiembrie până la 24 decembrie / 6 ianuarie\r\n

 Postul Sfinților Apostoli începe anume după Duminica I-a după Cincizecime. Despre aceasta ne mărturisesc Constituţiile Apostolice: „După Cincizecime sărbătoriţi o săptămână, iar apoi postiţi” (Cartea 5, cap. 19). Despre respectarea deosebită a Postului Sfinţilor Apostoli de către creştini ne mărturisesc și un şir de mărturii patristice, în special Sff. Atanasie cel Mare, Ambrozie de Mediolan, Teodorit al Cirului, Leon cel Mare. Sf. Leon cel Mare menţionează că Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel „este deosebit de necesar, ca prin nevoinţa lui să ne curăţim gândurile şi să ne facem vrednici de darurile Sfântului Duh” (Cuvântul 76). Tot despre acest Post mărturiseşte şi Sf. Simeon Evlaviosul: „…Să posteşti cele trei patruzecimiadică Postul Naşterii Domnului, Postul Mare (al Paştilor) şi Postul Sfinţilor Apostoli cu cel al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care se socotesc împreună ca a treia patruzecime”. Capete morale ale Sfântului Simeon Evlaviosul // Filocalia. Vol. VI. – E.I.B.M.B.O.R. – Bucureşti, 1977, – P. 107.

\r\n

 Posturi de o zi

\r\n Zilele de Miercuri şi Vineri de peste an, cu excepţia celor din Săptămânile cu harț, adică cu dezlegarea postului în zilele de Miercuri și Vineri (care sunt indicate mai jos) şi a perioadei Zilelor Sfinte de la praznicul Naşterii Domnului şi până în Ajunul Botezului Domnului\r\n\r\nAjunul Botezului Domnului – 5 / 18 ianuarie (duminică)\r\n\r\nTăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august / 11 septembrie (vineri)\r\n\r\nÎnălţarea Sfintei Cruci – 14 / 27 septembrie (duminică)\r\n\r\n \r\n

Săptămânile cu harţ, adică cu dezlegarea postului

\r\n

în zilele de Miercuri şi Vineri

\r\n \r\n\r\nPerioada Zilelor Sfinte de la praznicul Naşterii Domnului şi până în Ajunul Botezului Domnului – de la 25 decembrie / 7 ianuarie până la 5 / 18 ianuarie\r\n\r\nSăptămâna Vameşului şi Fariseului (prima săptămână pregătitoare pentru Postul Mare) – de la 20 ianuarie / 2 februarie până la 26 ianuarie / 8 februarie\r\n\r\nSăptămâna lăsatului sec de brânză (Săptămâna albă – săptămâna înainte de începerea Postului Mare) – de la 3 / 16 februarie până la 9 / 22 februarie\r\n\r\nSăptămâna Luminată (Pascală – săptămâna după prăznuirea Învierii Domnului) – de la 31 martie / 13 aprilie până la 6 / 19 aprilie\r\n\r\nSăptămâna Treimii (Cincizecimii – săptămâna înainte de începerea Postului Sfinţilor Apostoli:) – de la 19 mai / 1 iunie până la 25 mai / 7 iunie\r\n\r\n \r\n

Despre trapeză şi dezlegări în zilele de sărbători mari

\r\n \r\n

Potrivit Tipicului Bisericesc:

\r\n Dacă sărbătorile Naşterii Domnului şi Botezului Domnului – se vor întâmpla să cadă în zilele de Miercuri sau Vineripost nu este.\r\n\r\nÎn Ajunul Botezului Domnului, precum şi la sărbătorile Înălţării Sfintei Cruci şi Tăierii cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătoruldezlegare la fiertură cu ulei.\r\n\r\nDacă sărbătorile Întâmpinării Domnului, Schimbării la Faţă a Domnului, precum şi Adormirii, Naşterii şi Acoperământului Maicii Domnului, Intrării Ei în biserică; Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul; Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Sfântului Apostol și evanghelist Ioan Teologul – se vor întâmpla să cadă în zilele de Miercuri sau Vineri dezlegare la peşte.\r\n\r\nÎn perioada de la Sfintele Paşti şi până la Duminica Cincizecimii (Ziua Sfintei Treimi) în zilele de Miercuri şi Vineri se face pentru monahidezlegare la ulei; iar  pentru mirenidezlegare la peşte.\r\n\r\nÎn perioada Octoihului (adică în perioada din afara posturilor de mai multe zile de peste an) în zilele de Luni, Miercuri și Vineri se face pentru monahidezlegare la fiertură fără ulei; iar  pentru mireni în zilele de Miercuri și Vineridezlegare la untdelemn (ulei) și vin.\r\n\r\n \r\n

 Zile deosebite de pomenire a tuturor celor din veac adormiţi,

\r\n

ortodocşilor creştini, părinţilor şi fraţilor noştri

\r\n

(după stilul vechi şi nou)

\r\n \r\n\r\n Pomenirea tuturor răposaţilor prigoniți pentru credinţa în Hristos – 26 ianuarie / 8 februarie.\r\n\r\nPomenirea în această zi a tuturor răposaţilor prigoniți pentru credinţa în Hristos a fost rânduită de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse la şedinţa din 30 ianuarie 1991 în baza hotărârii Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse de la Moscova din anii 1917-1918.\r\n\r\n \r\n\r\n Sâmbăta lăsatului sec de carne – 1 / 14 februarie\r\n\r\n  Sâmbăta din săptămâna a II-a a Postului Mare – 22 februarie / 7 martie\r\n\r\n  Sâmbăta din săptămâna a III-a a Postului Mare – 1 / 14 martie\r\n\r\n  Sâmbăta din săptămâna a IV-a a Postului Mare – 8 / 21 martie\r\n\r\n  Paştile Blajinilor – 7 / 20 aprilie\r\n\r\n  Pomenirea victimelor şi jertfelor avariei de la Cernobâl – 13 / 26 aprilie\r\n\r\n  Pomenirea ostaşilor şi eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă – 26 aprilie / 9 mai.\r\n\r\nPrin hotărârea Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 29 noiembrie – 4 decembrie 1994, s-a stabilit de a săvârşi în fiecare an de Ziua Biruinţei – 9 mai (26 aprilie – st. v.) pomenirea ostaşilor şi eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă, care şi-au dat viaţa pentru apărarea credinţei, Patriei şi a poporului, precum şi a tuturor celor ce s-au săvârşit ca martiri în războaie, şi mai cu seamă în anii celui de al II-lea Război Mondial din anii 1941-1945.\r\n\r\n  Sâmbăta Treimii (înainte de praznicul Sfintei Treimi sau a Duminicii Cincizecimii (Duminicii Mari) – în această sâmbătă se face pomenirea tuturor celor din veac răposaţi în dreapta cinstire de Dumnezeu, în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice – 17 / 30 mai\r\n\r\n  Pomenirea victimelor şi jertfelor teroarei şi represiunilor staliniste – 5 / 18 august\r\n\r\n  Sâmbăta Sfântului Dimitrie (Sâmbăta înainte sau apropiată de ziua pomenirii Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (26 octombrie / 8 noiembrie)) – 25 octombrie / 7 noiembrie\r\n\r\n  Pomenirea victimelor şi jertfelor foametei şi represiunilor politice – 12 / 25 noiembrie\r\n\r\n \r\n

Nu se săvârşeşte Sfânta Taină a Nunţii sau a Cununiei:

\r\n  În zilele de Marţi, Joi şi Sâmbătă (adică în ajunul zilelor de miercuri,vineri și duminică) de peste tot anul*;\r\n\r\nÎn ajunul Sărbătorilor Împărătești, Sărbătorilor Mari şi zilelor de hram;\r\n\r\nÎn ajunul sau în ziua lăsatului secului pentru începutul oricărui Post, precum și în perioada Posturilor: Postului Mare, Sfinţilor Apostoli, Adormirii Maicii Domnului, Naşterii Domnului*;\r\n\r\nÎn perioada zilelor sfinte: de la 25 decembrie / 7 ianuarie până la 6 / 19 ianuarie;\r\n\r\nÎn Duminica Lăsatului sec de carne;\r\n\r\nÎn Săptămâna albă;\r\n\r\nÎn Duminica Lăsatului sec de brânză;\r\n\r\nÎn Săptămâna Luminată**;\r\n\r\nÎn Săptămâna cu harț, adică cu dezlegarea postului în zilele de miercuri și vineri din Săptămâna Treimii (Cincizecimii) – Săptămâna înainte de începerea Postului Sfinţilor Apostoli**;\r\n\r\nÎn ajunul şi în ziua Tăierii cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul 29 august / 11 septembrie;\r\n\r\nÎn ajunul şi în ziua Înălţării Sfintei Cruci 14 / 27 septembrie.\r\n

 † † †

\r\n Potrivit tradiției și practicii Bisericii Ortodoxe Ruse, Sfânta Taină a Nunții sau a Cununiei trebuie să fie precedată de înregistrarea civilă a căsătoriei, ca o mărturie adăugătoare a convingerilor și responsabilității celor ce se căsătoresc, dar și a seriozității intențiilor lor***.\r\n

 † † †

\r\n *Canonul 69 Apostolic: „Dacă vreun episcop, sau presbiter, sau diacon, sau ipodiacon, sau citeț, sau cântăreț, Sfântul Marele Post nu-l postește, sau miercurea sau vinerea, să se caterisească. Fără numai de s-ar opri pentru boală trupească, iar de ar fi mirean, să se afurisească”.\r\n

Tâlcuire

\r\nIar de este întocmai Postul miercurii și al vinerii cu Sfântul Postul cel Mare, arătat este că precum întru acela nunți nu se fac – după\r\n\r\nCanonul 52 al Soborului din Laodiceea (364): „Nu se cade în Patruzecime nunți, sau zile de naștere (aniversale) a se săvârși” \r\n

(Nunțile, și praznicile, ce făceau oarecare pentru ziua, în care s-au născut, sunt stricătoare ale plângerii, și ale Postului Patruzecimii. Pentru aceasta Canonul acesta le oprește); – așa nu se cade a se face nici miercurea, nici vinerea. Și de este aceasta, arătat că nici cei după lege căsătoriți nu se cade trupește a se împreuna nici întru o miercuri și vineri pentru cucernicia și cinstirea Postului, precum nici în Sfântul și Marele Post. Că necuviincios lucru este, despre o parte a nu strica Posturile acestea cu mâncări, iar despre alta a le strica, cu trupeasca împreunare. Pentru aceasta și Proorocul Ioil însemnând, că în vremea postului se cade a se înfrâna despre împreunare cei căsătoriți, zice: „Sfințiți Postul, propovăduiți vindecarea Iasă mirele din așternutul său, și mireasa din cămara sa (cap. 2). Iar dumnezeiescul Pavel arătat zice, că cei căsătoriți după lege, întru o unire se cade a se depărta de trupeasca împreunare, pentru a se zăbovi în post, și în rugăciuni: „Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre” (I Corinteni, 7 , 5), adică să se depărteze și când este precum am zis post, și când se roagă și se gătesc a se cumineca cu Dumnezeieștile Taine. Și sâmbăta și duminica, după –

\r\n

Canonul 13 al Sfântului Timotei al Alexandriei: „Întrebare: Celor însoțiți cu nuntă, în care zile ale săptămânii trebuie a li se propune să se ferească de împreunare unul cu altul? Și în care zile să aibă voie? Răspuns: Cele ce mai înainte am zis, și acum le zic. Apostolul zice, să nu vă lipsiți unul de altul, fără numai la o vreme prin conglăsuire, ca să vă îndeletniciți în rugăciune, și iarăși să vă împreunați, că să nu vă ispitească pe voi satana, pentru neînfrânarea voastră (I Corinteni, 7, 5). Iar de nevoie trebuie a se feri sâmbăta și duminica, pentru că în acestea se aduce Domnului duhovnicească jertfă”; –

\r\n

și în toate sărbătorile. După dumnezeiescul Hrisostom (Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur) („Cuvântul pentru feciorie”) unde aduce spre mărturie zicerea de mai sus a lui Ioil, și zice: „Că dacă cei de curând însoțiți, care încă pofta le este înfocată, și tinerețea zburdatică, nu se cade a se împreuna în vreme de Post și de rugă, cu mult mai vârtos ceilalți bărbați și femei mai de mult însoțiți, care nu au atâta silă trupească, se cuvine a nu se împreuna”. Același Sfânt Părinte povestește și cum posteau creștinii cei vechi Sfântul și marele Post, zicând: „Sunt unii întrecându-se între sineși, unii adică două zile întregi petrec fără mâncare; iar alții nu numai de vin, și de untdelemn, ci întrebuințarea tuturor bucatelor o leapădă de la masa lor, mâncând numai pâine și bând apă, petrec tot postul”.   

\r\n

 † † †

\r\n

 **Canonul 66 al celui de al VI-lea Sinod Ecumenic (Constantinopol, 691): „Din Sfânta Zi a Învierii lui Hristos Dumnezeului nostru, până la Duminica nouă, toată săptămâna se cuvine a se zăbovi credincioșii nelipsit în Sfintele Bisericii, cu psalmi și cu laude, și cu cântări duhovnicești, veselindu-se și serbând întru Hristos, și luând aminte la citirea Dumnezeieștilor Scripturi, și desfătându-se cu Sfintele Taine. Că așa vom fi cu Hristos împreună înviați, și împreună înălțați. Nicidecum dar în proarătatele zile să se săvârșească alergare de cai, sau vreo altă priveliște de norod.

\r\n

Tâlcuire

\r\n

Fiindcă toată Săptămâna cea Luminată, ca o zi cu numele Domnului numită se socotește, pentru aceasta Canonul acesta rânduiește, că toți creștinii în Săptămâna aceasta se cuvine a îngădui înăuntru în biserici, veselindu-se și serbând Învierea Domnului cu psalmi, și cu laude, și cu cântări duhovnicești, luând aminte la cuvintele Dumnezeieștilor Scripturi, și împărtășindu-se cu Dumnezeieștile Taine. Pentru că cu un chip ca acesta împreună vom învia, și împreună ne vom înălța cu Hristos. Drept aceea în zilele acestea alergături de cai să nu se facă, nici vreo priveliște de norod, necuviincioasă adică, de jucărei, sau de jocuri, sau de luptări, sau de altă benchetuire de acest fel.

\r\n

Din Canonul acesta învață-se și creștinii cei de acum, că sfântă viață întrebuințau credincioșii cei vechi, întru aceste sfinte zile ale Învierii și ale Cincizecimii, a Pogorârii Sântului Duh (a săptămânii harului Mângâietorului, Duhului Adevărului)! Și dimpotrivă care necuviincioasă viață viețuiesc aceștia acum, și îndrepteze-se, părăsindu-se de bancheturi, de jocuri, de comedii, de cântece, și alte necuviințe ce fac întru acestea. La Moscova aud, că creștinii în fiecare zi a săptămânii acesteia merg de la o biserică la alta, și fac litanii, ca să nu găsească vreme de a face vreo altă necuviință, care aceasta se cuvine a se face și de creștinii noștri, ca să nu se abată la nerânduieli și la necuviințe.

\r\n

Este cunoscut la mulți, și celălalt preasfânt obicei, care se ține în Moscova, a nu se culca cu femeile lor bărbații cei mai evlavioși în toată luminată săptămâna aceasta, și după urmare nici nunți a nu face întru aceasta. Cu adevărat preasfânt obicei, care se cuvine a-l urma creștinii noștri. Căci, precum am zis, toată săptămâna aceasta, se socotește a luminată ziua aceea cu numele Domnului numită.

\r\n

 † † †

\r\n

 ***Canonul 53 al Soborului din Laodiceea (364): „Nu se cade creștinii mergând la nunți, să cânte în organe, ori să joace, ci cu cinste să cineze, ori să prânzească, precum se cade creștinilor”.

\r\n

Tâlcuire

\r\n

Oprește Canonul pe creștini, de a bate în dobe, și a cânta în organe, și de a juca la nunți. Ci să ospăteze, zice, cu sfială, și cu cinste, că așa li se cuvine.

\r\n \r\n

***Canonul 54 al Soborului din Laodiceea (364): „Nu se cade cei ierarhicești, ori clericii a privi niscareva priviri la nunți, ori la cine, ci mai înainte de a intra muzicanții, ei să se scoale, și să se ducă”.

\r\n

Tâlcuire

\r\n

Canonul acesta oprește pe toți cei bisericești, de a ascult la nunți, sau la alte ospețe muzici, și de a privi jocuri. Ci deși vor fi chemați, mai înainte de a se începe cele de acest fel să fugă.

One thought on “CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015 – CUVÂNT ÎNAINTE ŞI RÂNDUIELI DE TIPIC”

  1. Simonean Stela spune:

    Vă mulţumesc pentru citirile şi învăţăturile dumneavoastre, Atotputernicul Mântuitorul nostru Să Vă păzească să Vă miluească, şi sănătate desigur!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *