Arhivele Categotry: Uncategorized

Viața Cuviosului Pimen cel Mare

Sfântul Pimen era de origine din Egipt. La vârsta de cincisprezece ani se duse sa-i regăseascăpe cei sase fraţi ai săi, asceţi in pustiul Sketis (adică“al Schitului”): Avva Anuv era cel mai mare iar Paisie cel mai mic. Pe când era încă tânăr, Pimen se duse săîl cerceteze pe un bătrân (avvă, stareţ) despre trei gânduri, dar în timpul discuţiei uităde unul din ele. Întors la el în chilieşi amintindu-şi-l, plecăpe dată, parcurgând lungul drum ce îl separa de bătrân […]

Privitor la cugetele păcătoase din biserică şi de acasă, la rugăciune, nu trebuie să te tulburi…

Privitor la cugetele păcătoase din biserică şi de acasă, la rugăciune, nu trebuie să te tulburi, deoarece nu vin de la noi, ci de la vrăjmaşul. Străduiţi-vă să nu vă împotmoliţi în aceste cugete, ci mai degrabă îndreptaţi-vă spre Dumnezeu, cu rugăciunea: ‘Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul’. Iată un exemplu pentru dumneavoastră. Când părinţii merg cu copiii lor mici la plimbare, de obicei pe copii îi lasă înaintea lor, pentru a nu-i scăpa din vedere. […]

Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

Doamne, nu știu ce să cer de la Tine. Tu Unul știi de ce am nevoie, Tu mă iubești pe mine mai mult decât pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu știe a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mângâiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ție; Tu vezi trebuințele mele pe care eu nu le știu. Vezi și fă după mila Ta. Lovește-mă și mă tămăduiește, […]

Despre viaţă şi despre moarte

Dumnezeu este viaţa absolută, „Cel ce este“ (Ieşirea 3, 14), existenţa absolută. Şi atunci, tot ceea ce ţine de El este viaţă, este destinat vieţii, în nici un caz morţii, a neantizării, cufundării în nefiinţă, aşa cum atât de nefericit şi de inexact se formulează adesea prin necroloagele lumii noastre secularizate şi neatente la cuvinte. Ce este drept, când trebuie să definim ceea ce este cu adevărat viaţa, apar destule dificultăţi şi, de aici, greşite interpretări. \r\n

Logica paradoxală a smereniei

Una dintre cele mai surprinzătoare apoftegme ale Patericului egiptean este cea care ni s-a transmis sub numele avvei Romanul, nimeni altul decât cunoscutul ascet Arsenie, originar din Constantinopol, Noua Romă. Povestirea este următoarea: „Un bătrân avea un ucenic bun. Într-o zi, fiind în toane proaste, l-a dat afară din chilie cu melotă cu tot, iar fratele a rămas afară, lângă poartă. Bătrânul a deschis şi, văzându-l cum şede acolo, s-a închinat în faţa lui şi i-a zis: «Părinte, smerenia bunăvoinţei […]

Suntem pe un drum greșit!

Fă rugăciuni și închinăciuni câte vrei, fă orice vrei. Dacă nu vei înțelege acest lucru, toate vor fi ca să slujești  idolului tău, să aduci jertfe dumnezeului pe care l- ai inlauntrul tău, adică ție însuți!  Cîte osteneli duhovnicești  se pierd pentru că se fac de dragul nostru!? De aceea, nu știm să ne mărturisim, nu vedem păcatul nostru, iar Dumnezeu nu are încredere în noi, ca să ne dea de la început  bucuria, să ne facă fericiți. Din pricina […]

Ce căutăm la liturghii și privegheri?

Cei mai mulți se duc la biserică, se duc la Hristos, dar pleacă fără ca măcar să scoată de acolo vreo putere, așa cum a scos femeia cu scurgere de sînge. Și atunci spun: Și ce-am găsit la Hristos? Cum m-am dus, așa m-am întors. Deși odată cu moartea păcatului simți o oarecare dulceață, plăcere și desfătare. Și atunci nu mai ai nevoie de nimic altceva. Pe de o parte, Dumnezeu îți îndulcește viața și îți bucură sufletul tînăr, care […]

Osândirea aproapelui

Osândirea este o adevărată nebunie. Osândești pe aproapele tău, frate, tu care singur vei fi acuzat și ai să răspunzi  înaintea Judecătorului lumii pentru mulțimea păcatelor tale? Noi toți ne-am înecat într-o obștească  vina – păcatul. Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecații lui Dumnezeu (Romani 14,10). Dumnezeu este Judecătorul nostru, al tuturor. Și morții, și vii  noi toți suntem rînduiți să stăm pe banca acuzării și să ne așteptăm rândul, ca să fim judecați după faptele săvârșite. \r\n

Adormirea Maicii Domnului 15/28 august

Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”. Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare, […]

Cum am învățat să o iubesc pe Maica Domnului

Pentru prima oară am înțeles-o pe Maica Domnului într-o Vinere Mare, în urmă cu cîțiva ani.În cadrul solemnei slujbe din noaptea Vinerii cele Mari, așa după cum este numită în Biserica Ortodoxă, se cîntă mai multe cîntări de înmormîntare, una după alta. Stăteam acolo, în biserica întunecată, în mijlocul căreia se găsea o icoană brodată a Mîntuitorului răstignit, în vreme ce psalții și adunarea exprimau taina Pătimirii Domnului prin niște cîntări sobre. Cum de a fost posibil ca Domnul Vieții […]

Conştiinţa euharistică a canoanelor în Ortodoxie

\r\n \r\n \r\n Adesea cu acordul nostru, uneori doar dintr-un moft sau pur şi simplu în virtutea unei inerţii, deopotrivă cler şi credincioşi, cităm canoanele Bisericii ca imperative cazone în vederea restabilirii moralităţii. Fără să se ţină cont de natura alcătuirii lor şi fără să se cuprindă înţelesul lor, canoanele, „trâmbiţele Duhului Sfânt“, devin pe buzele conştiinţelor scrupuloase „arme“ ale condamnării la iadul temporal sau chiar cel veşnic. Este foarte adevărat că, de cele mai multe ori, canoanele Bisericii, dacă […]

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: RELIGIA E RĂMASĂ ÎN URMĂ?

Una dintre cele mai obişnuite obiecţiuni care se face împotriva religiei este că religia e „înapoiată”, „retrogradă”. Această învinuire vrea să spună că în vreme ce toate progresează şi se modernizează, religia nu vrea să meargă deloc în pas cu timpul; ci ea se îndărătniceşte să rămână fixată în aceleaşi forme de ex-presie, care erau cu multe veacuri înapoi. \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: UNII NU ÎNDRĂZNESC

„Faptele Apostolilor” istorisesc că în vremea când ucenicii Domnului erau prigoniţi de jidovi, de fri-că, nimeni nu îndrăznea să se alăture cetei lor. Un fenomen asemănător se observă şi în vremea noastră. Astăzi o mulţime de intelectuali refuză să intre în ceata creştinilor practicanţi, refuză să vină la picioarele amvonului şi să îngenuncheze înaintea altarului. Pierdut-au oamenii aceştia credinţa? Aflat-au împotriva religiei argumente şi obiecţii de nebiruit? Sau se îndoiesc de dovezile dumnezeiești ale Creştinismului? Unii poate că da, dar nu toţi. […]

Despre viața în Hristos

Suferința Suferința în vremurile noastre este limbajul comun al omenirii. Suferința este întotdeauna foarte benefică dacă o primim cum trebuie. Dacă facem din durerea suferinței energie pentru convorbirea noastră cu Dumnezeu, atunci suferința devine foarte prețioasă, fie că este o suferință de bunăvoie sau fără de voie. […] Și, desigur, atunci când suferim pe nedrept, durerea acestei suferințe este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și poate să susțină dialogul nostru cu Domnul, de la Care vom primi vindecare, vom primi […]

Pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Sfintei și de viață făcătoarei Cruci

Această sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a Bisericii din Constantinopol. La 1/14 august, o părticică din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul palatului împărătesc şi purtată, cu sobor şi alai de sărbătoare la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea, spre mângâierea şi cinstirea credincioşilor, până la 14/27 august, când era readusă la palat. Aceasta se făcea, se pare, în amintirea arătării Sfintei Cruci, la biruinţa marelui Constantin, asupra lui Maxenţiu, la podul Milvius, de pe râul Tibru (312), precum […]

Cu Maica Domnului în concediu!?

Tocmai am pășit în luna lui Gustar, ultima redută a verii. Chiar dacă soarele toropește la amiază, deja dă semne că şi-a cam pierdut vigoarea din zilele lui Cuptor. Diminețile se arată puţintel răcoroase, pâclele – coborând peste repezișurile de brădet ori deasupra văilor domoale ale pâraielor – par mai stăruitoare. Lanurile de grâu, ondulând odinioară înspicate, acum sunt treierate, căci truditorii ogoarelor se grăbesc a le pregăti în vederea arăturilor de toamnă. Zilele îşi păstrează încă fierbințeala, însă deasupra […]

Cum trecem peste dureri

Printre cele mai grele lucruri de pe pământ este şi acela de a vorbi despre durere. Şi de a încerca să predici celor aflaţi în suferinţă ridicarea din boală, din necaz. Este imposibil, dacă nu şi ipocrit să teoretizezi pe marginea durerii, atunci când ea este trăită la limita suportabilităţii. S-ar părea că nu există nimic de care să te agăţi atunci când suferi. Şi totuşi, există o scăpare. Plasa de salvare este Iisus Hristos, Cel care a suferit incomparabil mai […]

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI REÎNNOIREA VIEŢII RELIGIOASE

Călătorii povestesc că seara, când vântul adie uşor peste nisipurile pustiului, se aude de departe ca un lung suspin. „Ascultă –  zice atunci arabul – ascultă pustiul! Auzi cum plânge? El se tânguie pentru că ar vrea să fie o livadă răcorită de ploaie”. \r\n Minunat de bine se poate asemăna lumea de azi cu acele deșerturi care suspină după roua cerului.

Proclamarea sfinţeniei după metoda catolică și tradiţia ortodoxă

Entuziasmul media faţă de evenimentul care a avut loc pe 27 aprilie la Vatican a fost aproape fără precedent, dar la fel de semnificativ a fost şi evenimentul: mai exact, doi papi au prezidat canonizarea altor doi papi. La ceremonia care a durat mai mult de două ore au fost prezenţi mai mult de 50 de şefi de stat, 1000 de episcopi şi peste un milion de participanţi. Papa Francisc, însoţit de Papa Benedict al XVI-lea, au proclamat sfinţenia a […]

Declarația Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove referitor la inactivitatea Statului în ceea ce privește stoparea propagandei homosexuale