Ce să cerem de la Dumnezeu?

Fiecare om cere de la Dumnezeu anumite lucruri, potrivit grijilor lui. Este dureros că de multe ori, omul vine şi îi cere lui Dumnezeu împlinirea unor nevoi, fără a avea credinţa că Dumnezeu ştie de ce avem nevoie. Şi astfel, puţini sunt cei care se roagă în aşa mod: „Doamne, dă-ne ceea ce ne este de folos nouă!”. Foarte frecvent cerem de la Dumnezeu anumite lucruri şi nu primim împlinirea lor. Dacă ne întrebăm de ce, răspunsul este simplu; nu ne era de folos.

Sunt însă şi persoane care nu cer nimic de la Dumnezeu. Fie pentru că nu se roagă, fie pentru că unindu-se întru totul cu voia lui Dumnezeu, ei nu mai doresc ceva deosebit şi de aceea nu-I mai cer nimic. Alţii cer nimicuri, lucruri care trec şi care nu le sunt de folos pentru mântuire. Dar sunt şi persoane care  cer putere să împlinească în toate voia Sa cea sfânta spunea cineva, pe om îl poţi cunoaşte mai bine după întrebările pe care le pune, decât după răspunsurile care le dă. Acelaşi lucru se referă şi la „cerinţele arzătoare” pe care le adresează oamenii lui Dumnezeu.

Adâncimea lui Dumnezeu înr-un om sau superficialitatea (cât de la suprafaţă este Dumnezeu în om) o poţi cunoaşte mai bine din lucrurile pe care le cere , decât din cuvintele pe care le spune. Unii nu-I cer nimic; Alţii Îi cer nimicuri; Unii Îi cer socoteala; Alţii, să facă El ce vor ei! Iar alţii, să nu existe în faţa lor (îl ceartă)… Şi lista ar putea continua.

Dar fiind îndemnaţi de cuvintele Sfintei Evanghelii  a lui Hristos: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia; Cel care caută află, şi celui care bate i se va deschide.” (Matei 7; 7-8) să încercăm să ne răspundem la următoarele întrebări: Oare orice cerere va fi satisfăcută? Orice căutare îşi va găsi răspunsul? La orice uşă vei bate și ţi se va deschide? M-am întrebat şi iată ce am primit drept răspuns.

„Cereţi şi vi se va da” – Ce să cerem? La ce fel de cereri răspunde Dumnezeu? Să cerem în primul rând înţelepciune şi pricepere.

„Şi de este cineva între voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da.” (Iacov  1;5)

„S-a arătat Domnul lui Solomon noaptea în vis şi a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!”

„Dăruieşte-i dar robului tău minte pricepută, ca să asculte şi să judece pe poporul Tău şi să deosebească ce este bine şi ce este rău…” Şi a zis Dumnezeu: „Deoarece tu ai cerut aceasta şi n-ai cerut viaţă lungă, n-ai cerut bogăţie, n-ai cerut sufletele duşmanilor tăi, ci ai cerut înţelepciune…, iată Eu îţi voi face după cuvântul tău; iată, Eu îţi dau minte înţeleaptă şi pricepută, cum nici unul nu a fost ca tine înaintea ta şi cum nici nu se va mai ridica după tine. Ba îţi voi mai da şi ceea ce tu n-ai cerut: bogăţie şi slavă, aşa încât nici unul dintre regi nu va fi asemenea ţie, în toate zilele tale.” (III Regi ,3;5,9-13)

Deci, să-I cerem şi noi Domnului sănătate trupească şi sufletească. Să-i cerem luminarea minţii şi înţelepciune, pentru a nu greşi calea către El. Să-I cerem bunătate sufletească şi smerenia inimii, căci spune Domnul: „Învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihna sufletelor voastre.” Să-I cerem dreaptă socoteală în tot ceea ce facem, având convingerea că atunci când vom muri, vom da seama înaintea Judecăţii lui Dumnezeu de felul cum ne-am trăit viaţa pământească.

Să-I cerem râvnă pentru citirea Sfintei Scripturi, înţelegerea lor şi împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Să-I cerem harul Duhului Sfânt şi mântuirea sufletelor noastre. Să-I cerem lui Dumnezeu ceea ce este vrednic de El şi cele pe care El, şi numai El,  ni le poate da.

„Căutaţi şi veţi afla” – Ce să căutăm?

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Matei 6;33)

„Toate acestea” sunt grijile de azi şi de mâine. Adică , ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, etc.?

Dar cum se vor „adăuga” toate acestea lucruri? Simplu – după voia lui Dumnezeu.

Decât să ne îndeletnicim tot timpul cu grijile şi lucrurile acestei vieţi care oricum nu se mai sfârșesc niciodată, cât timp nu le-am oferi noi, mai bine să ne îndreptăm privirea asupra lucrurilor nepieritoare, căutând să adunăm comori care nu pier.

„Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură.

Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.

Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.”

„Bateţi şi vi se va deschide.” Unde să batem, la ce uşi?

Există o uşă a harului, a îndurării, a iubirii lui Dumnezeu şi acestă Uşă o găsim în Domnul nostru Iisus Hristos care a zis:

„ Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieţi şi păşune va afla.” (Ioan 10;9)

Multe uşi ne mai stau astăzi încuiate şi noi nu le putem deschide… Dumnezeu are chei pentru toate aceste uşi, dar poate că încă nu a venit timpul să pătrundem în acel loc, şi chiar poate nici de folos nu ne este să intrăm acolo. Şi dacă o uşă închisă nu ni s-a deschis, poate că este spre binele nostru şi ne fereşte de anumite pericole.

Domnul Iisus Hristos,Fiul lui Dumnezeu, este Uşa şi cine bate la această Uşă va intra acolo unde i se va potoli foamea şi setea sufletului.

Concluzia la care am ajuns cu privire la acest verset: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.”

  • Cere o inimă pricepută şi înţelepciune ca să poţi deosebi voia lui Dumnezeu, ce este bine şi ce este rău;
  • Caută Împărăţia lui Dumnezeu mai înainte de a căuta alte lucruri;
  • Bate la Uşa care este Iisus Hristos şi vei primi ceea de ce are nevoie sufletul tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *