SECTA „MARTORII LUI IEHOVA” INTRODUCERE

Tuturor le sunt cunoscuţi predicatorii, care se apropie de trecători cu întrebările „Dumneavoastră, cunoaşteţi numele lui Dumnezeu?”, „După părerea Dumneavoastră, nenorocirile din prezent se vor sfârşi sau nu?”. Ei  merg pe la casele oamenilor şi propun revistele „Treziţi-vă!” („Пробудитесь!”) şi „Turnul de veghe” („Сторожевая башня”).

\r\n

Numele acestor misionari este – „Martorii lui Iehova” – sectă, înfiinţată în secolul XIX în America şi care în prezent şi-a extins deja pânzele în întreaga lume, având centrul în New-York. Ei se numesc pe sine creştini. Afirmă, că Evanghelia o consideră drept carte sfântă. Şi totuşi, această organizaţie, este mai degrabă o sectă în cadrul iudaismului, decât o sectă în limitele Creştinismului. Pentru că în Acel, – Care a fost răstignit pe Golgota, – ei nu văd pe Dumnezeu.

\r\n

Ei propun de a studia împreună Biblia. Dar dacă Dumneavoastră veţi fi de acord la întâlniri şi discuţii regulate cu ei, veţi observa, cum insistent Biblia este înlocuită cu revista sectantă. Deja peste câteva minute Biblia va fi pusă deoparte, iar Dumneavoastră, pentru „înţelegerea mai perfectă a Bibliei”, vi se va propune să studiaţi „iată acest remarcabil articol…” în „Turnul de veghe”.

\r\n

Metoda „martorilor lui Iehova” în studierea Bibliei – este un amestec de un extrem literalism rectiliniu cu o fantezie nu mai puţin de uimitoare. Şi anume, literalismul este caracteristic în studiul lor referitor la textele Vechiului Testament, iar fantezia – faţă de textele Noului Testament.

\r\n

 Întâlnind tânguirile înţelepţilor din Vechiul Testament despre scurgerea rapidă a vieţii omeneşti, ei menţionează, că omul n-are suflet nemuritor (şi prin aceasta ignorează toate mărturiile din Noul Testament despre inversul unor asemenea afirmaţii: – de exemplu: „Şi când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o. Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Până când, Stăpâne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuiesc pe pământ?” (Apocalipsa, 6, 9-10).

\r\n

Aflând, că legea Vechiului Testament interzice de a întrebuinţa în hrană sângele animalelor, „martorii” trag concluzia, că nu se cuvine de a salva viaţa omului pe calea transfuziei sângelui (şi în consecinţă pe conştiinţa acestei secte – sute de morţi premature: În noaptea de 12 spre 13 septembrie 1996 a murit Irina Godlevskaia, în vârstă de 17 ani – locuitoare a Letoniei. După ce a pierdut mult sânge în urma unui accident rutier, ea a murit în spital, după ce mama ei iehovistă a interzis categoric de a efectua transfuzia de sânge. După cum se ştie, „Martorii lui Iehova” – este unica sectă pseudocreştină, care a introdus interzicerea rituală de transfuzie a sângelui. Chiar dacă de această operaţie depinde viaţa omului, secta face tot posibilul, ca să nu fie încălcată interdicţia… Preşedintele comisiei seimului letonian pentru drepturile morale ale omului, Anton Seixts a declarat: „Nici un fel de măsuri juridice faţă de „Martorii lui Iehova” nu pot fi posibile. Deci, unica ieşire din această situaţie, ar fi adoptarea unei legi care ar obliga medicii să salveze viaţa omului în cazul pericolului morţii, indiferent de concepţiile religioase ale pacientului şi ale rudelor lui”. Curierul ortodox. Nr. 11 (12 noiembrie). – Chişinău, 1996).

\r\n

Citind, însă Evanghelia, „martorii” au fost uimiţi, că împăratul Irod şi-a sărbătorit ziua sa de naştere. Şi, reieşind din aceasta, ei au interzis de a sărbători… Naşterea lui Hristos (precum şi zilele de naştere ale tuturor oamenilor).

\r\n

În linii generale, secta „Martorii lui Iehova”, înarmată cu înţelegerea neîntemeiată şi spontană a Bibliei, poate trece de-a tăvălugul prin soarta omului, sfărâmând familii şi suflete. Cum şi cu ce poate fi combătută propaganda lor insistentă? – Prin cunoaşterea adevărului despre această sectă şi cunoaşterea Bibliei. „Martorii” aruncă rafale de citate biblice, dar în realitate cunosc foarte prost Biblia.

\r\n

Sperăm că acest studiu, pe care-l vom prezenta în câteva părți, va fi de folos unora şi va ajuta pe cineva să cunoască adevărul despre aceşti „martori”… cu adevărat „mincinoşi”, care se prezintă drept „noii şi adevăraţii creştini”…

\r\n

Protodiacon Ioan MUNTEANU 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *