DESPRE VISE ŞI VEDENII FALSE

Ispitiţi duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Dacă marele prooroc Daniel, bărbatul doririlor, nu înţelegea vedeniile, auzi ce spune Scriptura : A dat ordin Dumnezeu Arhanghelului Gavriil, zicând : Gavriile, fă în somnul lui Daniil să înţeleagă vedenia. Le vedea şi nu le înţelegea. Deci, de aici să ţinem minte, că nu tot ce vede o vedenie sau un vis îl inţelege, până nu are darul desluşirii.

\r\n

Sunt şi vise de la draci numiţi arhiconi. Aceştia ştiu pe de rost toata Sfânta Scriptură. Îţi spun proorocii pe care le găseşti în Biblie. Pe urmă sunt draci care se cheamă vrăjitori. Aceştia ajută la vrăjitori, la fermecători, la descântători şi amăgesc pe om, să i se pară că s-a facut sănătos de acolo. De aceea Sfântul Ioan Scărarul zice : Cela ce tuturor vedeniilor şi tuturor viselor nu crede, filosof duhovnicesc este.

\r\n

Să nu credeţi în vise ! Să nu credeţi în vedenii ! Nu auzi ce spune Sfânta Scriptură ? Ia cauta în Cartea Înţelepciunii lui Isus fiul lui Sirah, la capitolul 34 : „Precum este cel ce aleargă după vânt şi vrea să prindă umbra sa, aşa este omul care crede în vise”. Că pe mulţi visele i-au înşelat şi au căzut cei care au nădăjduit în vise.

\r\n

Sufletul nostru are trei părţi :

\r\n

–      partea raţională;

\r\n

–      partea mânioasă;

\r\n

–      partea poftitoare,

\r\n

Toate aceste trei părţi ale sufletului nostru au virtuţile lor, patimile şi visele lor. Trebuie să le cunoşti care sunt din partea raţională, care din partea mânioasă sau din partea poftitoare.

\r\n

Apoi sunt vise de la natură, de la tunete, de la fulgere, de la huietul apelor, de la vânturi. Voi dacă nu ştiţi, te poate înşela în tot chipul. Uşor te înşala. De aceea este oprit să nu creadă nimeni în vise, ca pe cei slabi – cum zice Scriptura – pe mulţi visele i-au dus la pierzare.

\r\n

Sunt vedenii şi de la diavoli. Şi diavolul este putere nălucitoare. El se face în chipul lui Hristos, de străluceste ca soarele; în chipul Maicii Domnului, în chip de îngeri, în chip de sfinţi, în tot chipul. Numai te-a prăpădit, dacă ai crezut. N-aţi auzit ce spune Apostolul Pavel ? Nu-i de mirare că şi satana se face în chip de înger de lumină; şi slujitorii nedreptăţii se fac în chip de slujitori ai dreptaţii. Deci, bagă de seamă ! Nu primi nici un fel de arătare, nici un fel de vedenie.

\r\n

Sfinţii Părinţi ai Patericului, marii sihaştri care trăiau numai cu rădăcini în pustie, aveau adesea luptă cu diavolii. Un bătrân sihastru mergea prin pădure. Iată un „arhanghel” strălucea ca soarele şi avea o stâlpare de finic şi un crin în mână, cum a venit la Buna Vestire. El mergea ca să-l ajungă pe bătrân pe alăturea, dar bătrânul tot se uita în altă parte :

\r\n

– Bătrânule, uită-te la mine !

\r\n

Dar bătrânul s-a întors cu spatele şi a zis :

\r\n

– Dar cine eşti tu ?

\r\n

– Eu sunt „arhanghelul Gavriil !” Pentru viaţa ta cea sfântă, pentru nevoinţa ta, pentru rugăciunile tale şi pentru toată osteneala ta, am venit sa-ţi aduc o veste bună din cer, de la Maica Domnului.

\r\n

– Ia seama că ai fost trimis la altul ! Ai greşit adresa. Eu sunt un om păcătos şi nu sunt vrednic să văd pe arhanghelul Gavriil !

\r\n

-Ticălosule bătrân ! Nu vă putem înşela, că nu vă închinaţi nouă.

\r\n

– Să se închine vouă cel care vă slujeşte vouă, că eu mă închin lui Hristos şi

\r\n

n-am nevoie de voi !

\r\n

Aşa fugeau sfinţii de vedenii. Dar poţi să intrebi : „Parinte, poate a vrut Dumnezeu în viaţa mea să-mi arate o vedenie ceva, un vis, n-ar fi păcat că eu nu am crezut ? Poate sa fie ceva adevarat. Oare nu-i pacat ca eu refuz un semn de la Dumnezeu” Nu-i păcat. Doamne fereşte ! Dumnezeu, care fericeşte pe cei smeriţi, niciodată nu se supără când se fac lucruri din smerenie, că nu se socotesc vrednici de a vedea îngeri. Ai văzut Sfantul Isaac Sirul ce spune ? Mai de folos iţi este, omule,să-ţi vezi păcatele tale, de mii de ori, decât să vezi îngeri. Şi mai departe : mai de folos iţi este să plângi un ceas penrtu păcatele tale, decât să vezi îngeri şi să învii morţi cu rugăciunea, sau să faci minuni ! Să avem smerenia aceea de care zicea marele Prooroc David : Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcătul meu înaintea mea este pururea. Să ne vedem păcătele şi să le plângem ! Asta-i poziţia care nu te duce la cădere niciodată. Iar cei ce-au văzut îngeri, i-au înşelat diavolii, i-au dus în pierzare.

\r\n

Sfantul Ioan Scărarul spune aşa în cuvântul trei din ” Scara ” : Dracii slavei deşarte, pe cei slabi de minte, i-a facut prooroci – că el o să se laude că este prooroc, că a văzut vedenii -, iar cela ce tuturor visurilor şi vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este.

\r\n

Aşa este cel care nu crede în vedenii şi vise. Ferice de el. Ce spune Apostolul ? Noapte este veacul de acum. În veacul de acum să nu dorim să vedem îngeri ! Auzi ce spune un sfânt părinte ? Dacă vrei să ajungi la nebunie şi la ieşirea din minţi, primeşte arătările cereşti în veacul de acum !

\r\n

Deci, nu numai că nu se supără Dumnezeu, când nu credem noi în vise şi vedenii care se arată nouă ca lumină sau foc sau stele sau îngeri sau sfinţi sau prooroci sau hristoşi sau în chipul Maicii Domnului, ci, foarte mult ne iubeşte. Aici să ştii că veacul de acum este ca o noapte, că dracii se pot face în îngeri de lumină. Cel ce nu crede în vise şi vedenii este un adevărat credincios. Deci, să nu crezi vreodată că se supară Dumnezeu când tu nu vei crede în acestea ! Că dacă ar fi adevărate, Dumnezeu şi le lămureşte ție acestea, nu prin tine, ci prin alţii care au darul deslusirii duhurilor.

\r\n

A consemnat: pr. Ioan Doroș  după: „DESPRE VISE SI VEDENII FALSE ”  de Parintele Cleopa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *