Există reîncarnare?

„Mi se pare că cei ce cred că sufletul rătăcește în ființe cu natură diferită confundă proprietățile naturii, amestecând și încurcând lucrurile între ele: iraționalul cu raționalul, sensibilul cu insensibilul, care, dacă vin în contact unul cu altul, nu sunt despărțite între ele de nici o ordine firească.

Or, să zicem că același suflet este acum cuvântător și gânditor, putând haina trupească corespunzătoare, iar apoi același suflet alunecă, vârându-se în găuri ca șerpii sau se adună în stoluri ca păsările sau se face vită de povară sau carnivor acvatic, sau decade până la insensibilitate și face rădăcini, devenind copac și odrăslind ramuri care cresc și pe ele apar fie o floare, fie un fruct comestibil, fie unul otrăvitor. Dar asta nu e altceva decât să credem că toate sunt la fel și că în toate câte sunt există o singură fire, topită, într-o generalizare confuză și nedistinctă, de vreme ce nici o proprietate nu desparte corpurile unul de altul. Căci cel ce afirmă că în tot universul nu este decât o singură natură, prin aceasta susține că toate sunt una, pentru că diferența înnăscută în lucruri nu le împiedică să aibă ceva comun cu ele. Așa încât, când un filosof păgân vede vreun animal veninos sau o fiară sălbatică o socotește în chip necesar de același soi cu sine însuși, înrudit cu propria lui ființă. Ba nici cucuta n-o socotește a fi de altă natură decât a lui proprie, întrucât vede și în plante tot oameni, ba va bănui că este om chiar și strugurele cultivat pentru hrană. Căci și strugurele este plantă și tot plante sunt și spicele care ne hrănesc. Cum să taie el spicele? Cum să zdrobească strugurii? Cum să culeagă floarea sau să vâneze păsările ori să facă focul cu lemne? Căci nu-i sigur dacă nu cumva își ridică mâna împotriva rudelor sale, a strămoșilor sau a conaționalilor săi și din trupurile lor aprinde foc sau drege vin sau gătește mâncare? Prin credința că sufletul omului devine plantă sau animal și nu sunt semne să arate care anume plantă sau animal are suflet omenesc în el și care plantă sau animal are suflet de la natură, cel care are o astfel de concepție este îmboldit să se poarte cu aceeași inimă față de toate trupurile. Așa că el, numaidecât, fie că va fi crud față de oamenii care sunt oameni din fire, fie, dacă se înduplecă spre egalii săi din iubire firească, el se poartă în același fel cu orice om sau lucru. În felul acesta el va fi cu aceeași purtare față de toate animalele, fie târâtoare, fie cu patru picioare. Ba chiar dacă s-ar duce într-o pădure, ar considera copacii un neam de oameni. Cum poate fi viața unui astfel de om, care se poartă cu același respect față de toate lucrurile din cauza înrudirii lui închipuite cu ele? Sau se poartă cu cruzime față de oameni, fiindcă nu-i deosebește de celelalte lucruri.”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Dialogul despre suflet și înviere, Preliminarii, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, pp. 387-388

Pr. Narcis Stupcanu

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *