Fățarnicul

Cînd te întîlnești cu el, îți strînge mâna între amîndouă palmele sale. Îți zîmbește cu căldură și orice îi spui aprobă și te admiră. Vorbește de rău pe cei care crede că-ți sunt dușmani. Laudă pe cei pe care-i crede că-ți sunt prieteni și te proslăvește pe tine, pe deasupra tuturor. Cînd e vorba de vreo virtute, se dă exemplu pe sine. Dacă se întîmplă să se întîlnească cu vreun preot, îi arată pravoslavnicia sa și răutatea care zace în lume. Dacă vorbește cu vreun necredincios, bîrfește și pe preoți și Sfînta Biserică. Cînd merge la Sfînta Biserică, nu cumpără numai o lumînare, două mari, ci ia un snop de lumînărele mărunte. Le aprinde și le împarte prin toate sfeșnicele. Calcă rar de la o Sfîntă Icoană la alta. Se închină larg și se roagă cu ochii închiși, șoptind cu oftaturi, dar aceasta cînd este lume multă în Sfînta Biserică.

\r\n

\r\n

Dacă-i lăptar pune apă în lapte mai multă decît alții. Dacă vinde lînă, o ține în beci să se umezească, iar mițele cu țurțuri de noroi, le bagă înăuntrul valului de lînă. Adeseori, când este cu vacile la pășune, îl surprinzi   îngenuncheat  printre tufe, cu mîinile împreunate pentru rugăciune, iar vacile lui au trecut pe lîngă el și au intrat în iarba de coasă a vecinului, dar n-a băgat de seamă pentru că era cufundat în rugăciune. Aleargă după ele, închinîndu-se și blestemîndu-le: ”Hei!…Na!… mînca-v-ar binele.”

\r\n

Într-un buzunărel de la inimă poartă întotdeauna ”Visul Maicii Domnului”. Are un buzunar, sub haină, de trei ocale. Dacă trece pe sub pomul cuiva, pune și el cîteva fructe în buzunar. Niciodată nu merge acasă cu el gol. Nu dă nimănui nimic, decît vorbe dulci amestecate cu aspidă. Cu toți e prieten, dar nimeni nu e prieten cu el. Pe toți îi laudă în față și-i vorbește de rău în dos, dimpotrivă. Nu spune adevărul nici cu mîna pe Sfînta Cruce. La înfățișare este o bogăție de virtuți, dar sufletul este un mormînt de putregai și ticăloșii.

\r\n

Este o fîntână frumoasă la răscruci de drumuri, cu troiță și icoane pictate în culori vii, cu roată de scos apă, cu lanț și ciutură nouă, dar fără pic de apă.

\r\n

Este ca o floare frumoasă, rumenă și bogată în petale, dar albinele nu culeg din ea nici miere, nici ceară. N-are miros, nici viață, pentru că-i făcută din hîrtie colorată pe băț de sîrmă fără sevă.

\r\n

Este cîine care mușcă pe furiș. Se gudură pînă lîngă picior, dar cînd îi vine bine, te mușcă.

\r\n

Este răsad de flori frumoase, între care s-a ascuns o viperă. Cînd te apropii să le miroși, îți sare viperă și te mușcă de moarte.

\r\n

Ferește-te de omul fățarnic, ca de cea mai hidoasă fiară, dar mai ales ferește-te să nu fii și tu ca el…

\r\n

Extras din cartea Rugăciuni și poezii pentru copii 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *