Feriţi COPIII noştri de MACABRUL Halloween!

the Village's annual Halloween Parade in NYC Greenwhich Village NYC. Photographed October 31st 2008.

the Village’s annual Halloween Parade in NYC Greenwhich Village NYC. Photographed October 31st 2008.

\r\n

Constatăm revoltaţi invazia macabră din ultimii ani a unei sărbatori păgâne în viaţa românilor; consternarea noastră vine de la intruziunea ei în mediile cele mai neaşteptate şi mai nepotrivite cu putinţă.

\r\n

\r\n

Este vorba desigur de celebrarea Halloweenului în marea majoritate a unităţilor de învăţământ româneşti, fie în mod explicit, fie în mod camuflat în sărbatori inventate ale toamnei, recoltei sau măştilor, utilizându-se pretexte convenabile pentru a se pune in scenă, parţial sau integral, pe faţă sau voalat, întreg tipicul legat de Halloween.

\r\n

Copiii noştri sunt încurajaţi să se deghizeze în vrăjitoare, fantome, draci, monştri, zombi, schelete, să impersoneze prin costume, măşti şi gestică o lume a fricii şi întunericului.

\r\n

Una din cele mai puternice metode de educaţie este imitarea. Prin joc de rol, prin asumarea interioară unui model extern considerat ideal, intrând in pielea personajului imitat, copilul se contaminează de toate valorile implicite ale acestuia şi face exerciţiul sufletesc al devenirii spre aceste valori a căror întrupare este acel personaj.

\r\n

Dacă personajele model sunt cele ce populează mitologia angoasantă a Halloweenului, atunci valorile asumate implicit de copii vor fi legate de urât, violenţă, groază, demonism, cruzime, vrăjitorie, tenebre, grotesc, valori ce sunt străine de educaţia firească din şcolile româneşti, şcoli ce sunt născute în tinda bisericilor şi care au promovat dintotdeauna valorile luminoase ale acestui neam creştin: bunătatea, cuviinţa, inocenţa, frumosul, speranţa, mila, duioşia, dragostea, credinţa, curajul.

\r\n

Desigur, mulţi părinţi şi profesori au trecut în mod inexplicabil cu vederea aceste efecte ale celebrării Halloweenului de către copii, unii motivând desfăşurarea acestor manifestări ca fiind pe placul copiilor. Dar educaţia prin definiţie este tocmai procesul de trecere a copilului de la principiul plăcutului la principiul binelui, de la bunul plac la discernământul educat.

\r\n

Revendicările satanismului cult\r\n

\r\n

Originea luciferiană (satanică) a acestei sărbători este reafirmată in istoria recentă.

\r\n

În 1966 în SUA, Anton Lavey a infiiţat Biserica lui Satan, instituţie de cult recunoscută oficial de autorităţile americane, a scris lucrarea numită „Biblia satanică” şi a sistematizat ritualurile şi sărbătorilor satanice, cultul organizat de el existând până astăzi. Despre Halloween el mărturisea că este una dintre cele mai mari sărbători în calendarul satanic, alături de Noaptea Walpurgică, celebrată de 1 mai, iar într-unul din interviurile sale afirma: „Mă bucur că părinţii işi lasă copii să îl serbeze pe diavol cel puţin odată pe an, de Halloween.”

\r\n

De la zeul morţii la Ziua morţilor

\r\n

Halloweenul işi are originile în străvechiul festival Galic închinat zeului morţii, Samhain, festival desfăşurat la sfârşitului recoltei ce devenea adeseori pretext pentru a fura proviziile şi a face masacre. Cei implicaţi credeau că in 31 octombrie, graniţa dinspre lumea morţilor se estompează, iar morţii vor reveni la viaţă creând molime.

\r\n

Sărbătoarea implica frecvent focuri, ruguri in aer liber unde erau aruncate sacrificii în grâne, animale sau oasele celor măcelăriţi. Costume şi măşti hidoase erau de asemenea purtate în timpul festivalului în încercarea de a înbuna spiritele morţilor. Când sărbătoarea lua sfârşit, ei foloseau focul de la rugurile de sacrificiu pentru a-şi aprinde focurile de acasă cu scopul de a fi protejaţi cu puterea focului “sacru”, de aici venind practica dovlecilor luminaţi din interior. Ulterior cucerii romane, festivalul Samhain celtic a fost combinat cu două sărbători de origine romană: Feralia, de la sfârşitul lui octombrie, în care romanii işi comemorau morţii şi festivalul în care o cinsteau pe Pomona, zeiţa romană a abundenţei casnice.

\r\n

Creştinismul contemporan faţă cu Halloweenul\r\n

\r\n

Încă de la început, romano-catolicii au încercat să încreştineze sărbătoarea, suprapunând pe această dată ziua tuturor sfinţilor, sau Luminaţia. Nereuşind prin aceasta să stingă practicile oculte de Halloween, recent, în noiembrie 2009, Vaticanul a catalogat ziua de Halloween ca necreştină, declarând că este bazată pe un sinistru şi periculos curent ocultist.

\r\n

Biserica Ortodoxă consideră că Halloween este o tradiţie cu originea în adorarea păgână a spiritelor şi a unui zeu celtic al morţii, străină de cultura, credinţa şi spiritualitatea românească. În noiembrie 2014, Patriarhia Română declara că “împărtăşeşte îngrijorarea a numeroşi părinţi, elevi şi profesori din întreaga ţară faţă de organizarea în tot mai multe instituţii publice de învăţământ din România (de la grădiniţe până la liceu)” şi constata cu îngrijorare că “în ultimii ani în şcolile româneşti sunt tot mai des organizate o serie de activităţi pe tema ,,nonviolenţei”, însă la astfel de manifestări ca cea de Halloween, sub pretextul distracţiei, elevii sunt invitaţi şi chiar îndemnaţi la practici oculte şi la adoptarea unui comportament nefiresc, adesea violent.”

\r\n

Preţul pervertirii inocenţei. Comerţul macabru şi profiturile sinistre

\r\n

Halloweenul, cum il ştim astăzi, este produsul industriei de marketing. Acest fapt se vede cel mai bine în SUA, unde există o reală industrie a Halloweenului. Industria cinematografică, televiziunile, barurile, restaurantele, cluburile, parcurile de distracţii, industria dulciurilor, producţia de costume şi de decoraţiuni, toate aduc caştiguri enorme, iar oamenii plătesc scump aceste „distracţii”.

\r\n

În timpul Halloweenului, se înregistrează o explozie a violenţelor, fapte penale, accidente grave, distrugeri, consum crescut de alcool şi droguri la persoane din ce in ce mai tinere, inclusiv la copii. S-au observat efecte cumulative dezastruoase ale acestei sărbători, ce marchează profund psihicul copiilor, care nu au mecanisme psihice pentru a se apăra de această deversare a demonicului, a urâtului în viaţa lor emoţională şi ajung ulterior să le accepte ca fireşti, în mod necondiţionat. Să nu ne mirăm, că în timp, copiii se obişnuiesc cu prezenţa maleficului, percepută ca o „joacă” sau o „distracţie”.

\r\n

Acesta este preţul real ce îl plătesc copiii noştri deveniţi victime colaterale ale maşinăriei fără scrupule a acestui marketing sinistru.

\r\n

Halloween-ul în şcoală este imoral şi ilegal

\r\n

În România părinţii sunt cei ce decid asupra valorilor în spiritul cărora sunt educaţi copiii, iar acest drept este menţionat inclusiv in Constituţie la capitolul privind Familia, la articolul 48, alineatul 1.

\r\n

 Legea Educaţiei Naţionale conţine prevederi foarte clare privind păstrarea identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român, în unităţile de învăţământ, fiind strict interzise activităţile care pun în pericol moralitatea şi integritatea psihică şi fizică a copiilor şi cadrelor didactice.

\r\n

Astfel, între principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior din România, se numără şi „principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român” (art. 3, pct. h). Iar  la art. 7. – (1) legea prevede că „în unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care  pot  pune  în  pericol  sănătatea  şi  integritatea  fizică  sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic”.

\r\n

De asemenea, hotărârea de a organiza într-o şcoală evenimente precum cele mai sus menţionate, (mai ales în cazul în care există un dezacord scris al părinţilor, precum acesta ce îl citiţi), se face vinovată de infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în forma calificată prevăzută şi pedepsită de Codul penal în condiţiile art. 246 raportat la art. 248 Cod penal (pentru făptuitori funcţionari publici) şi art.258 Cod penal (pentru alţi funcţionari) raportat la art. 248 Cod penal – fiind vorba despre interesele minorilor, protejate de legile nr. 272/2004 şi a Educaţiei naţionale.\r\n

\r\n\r\n

Concluzii

\r\n

Având în vedere toate cele menţionate mai sus, ne exprimăm dezacordul faţă de celebrarea sub orice formă a Halloweenului şi solicităm interzicerea urgentă a activităţilor legate de Halloween, activităţi care afectează pe termen lung sănătatea spirituală şi morală a copiilor noştri, contravin valorilor Neamului Românesc, valorilor credinţei creştine şi valorilor umane universale.

\r\n

Vă mărturism credinţa noastră în necesitatea conlucrării armonioase dintre Familie şi Şcoală în educaţia copiilor noştri şi vă asigurăm de încrederea noastră deplină în bunele dumneavoastră intenţii, de întreg respectul nostru faţă de nobila dumneavoastră profesie şi faţă de activitatea dumneavoastră plină de dedicaţie pentru educaţia copiilor noştri.

\r\n

Sursa: bucovinaprofunda.wordpress.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *