Hristos şi împăraţii (Din destăinuirile lui Napoleon)

Spun unii că Hristos a fost un om numai. Eu nu cred. Eu am văzut zeci de milioane de oameni din toate păturile sociale şi din toate rasele, dar n-am aflat nici unul în asemănare cu Hristos. N-am aflat în Franţa, nici în Europa, nici în Asia, nici în Africa… Hristos n-a fost numai om.

\r\n

Priviţi-L pe Hristos în muntele Taborului… Vorbeşte cu Tatăl. Veselia şi fericirea sufletului Lui aşa-s de mari, de-I luceşte faţa ca şi faţa soarelui!Şi priviţi-L acum pe Muntele Măslinilor… îngenunchiat se roagă… Durerea şi amarul Său aşa-s de mari, de asudă sudori de sânge. Veselia şi durerea omenească nu-s aşa.

\r\n

Spun alţii că Hristos ar fi un filozof, iar Evanghelia e învăţătură omenească. Eu nu cred. Eu am fost membru al Academiei franceze, eu am avut în societatea mea şi filozofi şi savarţi, bărbaţii cei mai înţelepţi ai vremii mele, dar sunt departe de Hristos. Ascultaţi – învăţa Nazarineanul mulţimile – „Eu sunt pâinea vieţii”, „Eu sunt apa vieţii”, „Eu sunt lumina vieţii”; „cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Care filozof vorbeşte aşa? Apoi, când învăţatul argumentează cu vorbe, Hristos argumentează cu minunile!

\r\n

…Cer şi pământ!…

\r\n

Spun iarăşi alţii că Hristos ar fi un revoluţionar politic. Eu nu cred! Dacă-i vorba să-L privim pe Hristos sub raport politic El nu apare ca cel mai strălucitor, ca cel mai viteaz, ca cel mai desăvârşit împărat al lumii!

\r\n

Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare şi eu… am întemeiat împărăţii întinse şi puternice. Dar pe ce s-a întemeiat toată clădirea noastră genială? Pe forţă! Am smuls pe tată dintre copii, ori pe copii de lângă mamă. I-am îmbrăcat în straie aspre, i-am încărcat cu arme grele şi am biruit prLi. sânge şi foc.

\r\n

Iar Hristos? El este figura luminată care Şi-a întemeiat împărăţia pe dragoste. Pe când soldaţii pier scrâşnind din dinţi, ostaşii lui Hristos se sting cu zâmbetul pe buze în lupta pentru biruirţă. Şi cât de neegale sunt armele. întâlnim pe de o parte coaliţia tuturor suveranilor din lume, cu armatele lor nesfârşite şi contracte cu peceţi multe! Iar de cealaltă parte nu armată, ci câţiva oameni. Ei n-au contract şi nu au arme. Dar credinţa comună în Taina Crucii, aceasta este arma care biruieşte forţele duşmanilor.

\r\n

Şi împărăţia mea s-a prăbuşit. Eu mor şi trupul meu se pogoară în sânul pământului şi va ajunge pradă viermilor. Împărăţia lui Hristos însă va creşte şi va înflori mereu. Numele lui Hristos îl vor pomeni muritorii şi-l vor slăvi cu tot mai multă dragoste şi stăpânirea Lui va cuprinde odată toată faţa pământului.

\r\n

Iată deosebirea dintre împăraţi şi Hristos.

\r\n

Fragment din cartea “Rostul Incercarilor” – Din învăţăturile Părintelui ARSENIE BOCA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *