Începuturile Liturghiei

Cea mai importantă slujbă care se oficiază în biserică este Sfânta Liturghie. Ea a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, când „a luat pâinea şi, binecuvântând, a frânt şi a dat ucenicilor săi, zicând:

Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul, şi mulţumind, le-a dat zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor” (Mt. 26, 26-28). Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Luca, precum şi Sfântul Pavel precizează că Mântuitorul a lăsat Bisericii porunca expresă de a oficia Sfânta Liturghie: „Să faceţi aceasta întru pomenirea Mea” (Mc. 14, 22-24; Lc. 22, 19-20, I Cor. 11, 22-25).

După pogorârea Duhului Sfânt, primii creştini, urmând porunca Mântuitorului, „stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2, 42), adică în slujirea Sfintei Liturghii care, încă de la început, a fost centrul vieţii Bisericii, Taina actualizării lucrării mântuitoare a lui Hristos şi a unirii depline cu El.

La mijlocul secolului al 2-lea d.Hr., Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful ne dă cea mai amănunţită descriere a Liturghiei din primele trei secole: „În aşa-zisa zi a soarelui (duminica), se face adunarea tuturor celor care trăiesc la oraşe sau la sate şi se citesc memoriile apostolilor (Evangheliile) sau scrierile profeţilor (Vechiul Testament), câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâistătătorul (episcopul sau preotul) ţine un cuvânt prin care sfătuieşte şi îndeamnă la imitarea acestor frumoase învăţături. Apoi, ne ridicăm în picioare toţi laolaltă şi înălţăm rugăciuni; după care, încetând noi rugăciunea, ne îmbrăţişăm unii pe alţii cu sărutarea păcii, şi se aduce pâine şi vin şi apă, iar întâistătătorul înalţă deopotrivă rugăciuni şi mulţumiri, cât poate mai multe, la care poporul răspunde într-un singur glas, rostind amin. Şi se dă fiecăruia să se împărtăşească din cele ce au fost consfinţite prin euharis­tie, iar celor care nu sunt de faţă li se trimite euharistia acasă, prin diaconi.

Pr. Ciprian Florin Apetrei
http://ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *