La vin nu te îmbărbăta, că pe mulţi i-a pierdut beţia

Beţia este mai rea decât lăcomia şi este defăimată foarte de Sfintele Cărţi, că neprimit lucru este a se îndreptăţi cineva cu beţia, precum a se şi laudă cei fără de minte, de vreme ce cu încetul se îmbolnăvesc şi sărăcesc. Deci bun lucru este a bea puţin, pentru slăbiciunea trupească.

Că precum pământul la vreme fiind adăpat creşte curată sămânţa cea semănată întrânsul şi cu dobândă, iar pământul cel plin cu multă grăsime creşte numai buruieni şi scai, aşa şi multa băutură pe cei fără minte îi duce spre ocară, iar pe înţelepţi, spre plângere. Că a zis Scriptura lui Dumnezeu: „Noe a fost un bărbat drept, dar, îmbătându-se, zăcea gol şi s-a batjocorit de Ham cel fără de minte, iar de fiii cei înţelepţi s-a acoperit”.

Să fugim deci, fraţilor, de dracul beţiei, ca să nu fim batjocoriţi de el, ci mai vârtos să ne trezim şi să ne întărim, ca să fie întreg omul cel din lăuntru, precum şi la Pilde ne învaţă Scriptura, zicând: „Să nu fii băutor de vin, că tot beţivul sărac va fi”. Şi iarăşi zice: „Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin” (Pilde 23, 29-30). Şi a mai zis: „La vin nu te îmbărbăta, că pe mulţi i-a pierdut beţia.” Şi iarăşi: „Nu folosesc celui fără de minte mâncarea şi băutura, că nebunie şi ocară este beţia. Şi tot cel ce se amestecă cu dânsa nu va fi înţelept”. Iar Isaia ocărând pe cei beţi le zice: „Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băutură îmbătătoare, vai de cei ce până seara târziu se înfierbântă cu vin!” (Isaia 5, 11). Iar Ioil le-a zis: „Deşteptaţi-vă, beţivilor, şi plângeţi. Şi voi, băutorilor de vin, tânguiţi-vă pentru vinul cel nou, căci vi s-a luat de la gură” (Ioil 1, 5).

Cu adevărat dar a necredincioşilor şi a oamenilor celor nebotezaţi le este veselia din beţie, precum a zis şi Iov, rugându-se pentru oarecine: „Să rătăcească ca nişte beţivi. Iar cei ce voiesc a vieţui cu cinste si cu curăţenie de aceasta să se lase şi pe calea cea dreaptă, fără poticnire, să meargă”. Şi să ascultaţi pe Apostolul care zice: „Nu vă îmbătaţi de vin întru care nu esta mântuire”. Şi iarăşi: „Beţivii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. Şi încă a mai zis: „Că toate vătămările cele cu chip de ruşine din beţie se fac”. Pentru aceasta nu fiţi nebuni, ci cunoaşteţi care este voia lui Dumnezeu. Că Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit tuturor, zicând: „Luaţi seama la voi înşivă să nu se îngreuneze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii” (Luca, 21, 34). (Sfântul Antioh)

(Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, p. 37)

sursa: www.doxologia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *