Pentru ce scoatem miride (părticele) pentru vii și morți și în ce mod tainic se iartă păcatele celor pomeniți la Sfânta Liturghie ?

Noi cerem preotului să scoată părticele din prescură, pentru noi și pentru alții, vii și adormiți, la Proscomidie, lângă partea care reprezintă pe Hristos cel răstignit (lângă Agneț), și se va preface în Trupul Lui , pentru ca dragostea lui Hristos cel jertfit Tatălui pentru oameni să se reverse asupra noastră și a lor. Această dragoste are în ea și iertarea păcatelor noastre și ale acelora. Și e bine ca să se scoată părticele pentru noi și alții de multe ori, pentru ca Dumnezeu să vadă căința noastră stăruitoare și dragostea noastră neobosită pentru ei.

Scoțând aceste părticele, preotul rostește numele, și cere lui Hristos și Tatălui să ia aminte la toți cei al căror nume se pomenește de către el, însușindu-și pomenirea lor de la cei care i-au dat pomelnicile. Pomenirea lor de către preot îndreptată spre Hristos, face pe Hristos să-i pomenească în fața Tatălui. Îndreptându-și astfel Hristos atenția față de toți cei al căror nume este pomenit. Astfel noi nădăjduim de a ne uni cu Hristos și se va împlini voința Lui,  „ca toți sa fie una„  în El  (Ioan 17,11 ) .

Lui Hristos nu-i place să te prezinți singur în fața Lui, sau cerând mântuirea numai pentru tine, cum nu se prezintă El cu jertfa Lui numai pentru fericirea Sa ca om. Sfântul Varsanufie spune că dacă te prezinți singur lui Dumnezeu, te întreabă :„ De ce n-ai adus și pe alții cu tine?”.

Așadar, să ne rugăm unii pentru alții, cum ne-au învățat Proorocii și Apostolii, și pururea cu Domnul vom fi.

 

Preot – profesor  Dumitru Stăniloae

Articol adaptat și pregătit de prot. Valeriu Zeru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *