Praznicul Adormirii Maicii Domnului

527264-e1376335303531Dragii mei copii în Hristos,

\r\n

Ne cheamă din nou Biserica, mama noastră, să prăznuim Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, Maica Domnului nostru. Evenimentele care au legătură cu viețile sfinților sunt evenimente care ne predispun la bucurie, meditație sfântă și rugăciune, la preaslăvirea Dumnezeului Celui întreit sfânt și închinat.

\r\n

Luna august este o lună specială pentru Biserica Ortodoxă, pentru că în ea sărbătorim două mari evenimente cosmo-istorice: primul este praznicul Schimbării la Față a lui Hristos, un eveniment care este legat, în mod indisolubil și existențial, de credința noastră sfântă, întrucât ne amintește de propria noastră transfigurare, de propria noastră schimbare, de relația noastră personală cu Mântuitorul Hristos. Iată ce cântăm în această zi: «În Muntele Taborului te-ai schimbat la faţă, Iisuse, şi nor luminos întins ca un cort, pe apostoli cu slava Ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei neapropiate a feţei Tale, Mântuitorule, Hristoase Dumnezeule, Cel ce eşti fără de început. Cel care ai arătat atunci acelora lumina Ta, luminează şi sufletele noastre» (Sedelnă de la utrenia praznicului).

\r\n

Episodul Schimbării la Față a lui Hristos este relatat de către sfinții scriitori ai Noului Testament ca o minune care s-a petrecut pe muntele Taborului și prin care s-a descoperit măreția Dumnezeirii lui Hristos. Cei trei ucenici, dimpreună cei doi profeți ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, au gustat din lumina sfântă și din energiile necreate ale Mântuitorului încă din această viață, purtând trup și fiind legați de cele pământești. Pe drept cuvânt noi, ortodocșii, prăznuim cu mult fast acest eveniment și teologhisim cu rugăciune și bucurie și cu nădejde sfântă, pentru că Mântuitorul Hristos Și-a descoperit Dumnezeirea, învățându-ne astfel că și noi putem deveni părtași darurilor slavei și cinstei celei cerești, pe care Dumnezeu le-a făgăduit celor care cred în El și care sunt mădulare ai Bisericii Sale și moștenitori ai Împărăției Sale.

\r\n

Al doilea eveniment este praznicul Adormirii Maicii Domnului, adică urcarea la cer a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Această sărbătoare este precedată de paraclise și rugăciuni, purtătoare de bucurie și de nădejdea în puterea credinței în Hristos, amintindu-ne totodată de legătura existențială a celor vii și celor morți cu Creatorul lor.

\r\n

August este luna care joacă un rol extrem de important în viața Bisericii Ortodoxe creștine, și mai ales în viața grecilor, care, în această zi sfântă a praznicului Adormirii Maicii Domnului, laudă cu «tristețe bucuroasă» (harmolýpi) evenimentul morții, pe care îl încearcă nu numai omenirea cea păcătoasă, ci și sfinții, chiar și Preasfânta Maică a Domnului Hristos.

\r\n

Sfânta slujbă a paraclisului Maicii Domnului este unică, plină de preafrumoase sensuri duhovnicești. Este alcătuită din imne religioase, din care izvorăște mireasma credinței în Dumnezeu și a nădejdii sfinte că Acesta aude, primește și răspunde la suspinurile și strigătele de disperare ale omenirii neputincioase și păcătoase. Aceste imne ne amintesc că Maica lui Hristos este protectoarea nebiruită a creștinilor, mijlocitoarea neclintită către Făcătorul, mângâietoarea celor necăjiți, doctorul celor bolnavi și grabnic ajutătoare. Rugăciunile și mijlocirile sfinților pentru neamul omenesc reprezintă spațiul și lucrarea sfântă la care participă, după har, prietenii lui Dumnezeu. O lucrare aparte o are Maica Domnului, care s-a învrednicit să primescă Dumnezeirea în pântecele ei și să-L nască, în mod tainic și mai presus de cuget, pe Fiul Cel Unul Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, Care a pășit în istoria omenirii, așa cum ne învață sfântul evanghelist Ioan: «Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr» (Ioan 1, 14).

\r\n

Acestei slave și har ne facem părtași și noi, cei care avem binecuvântarea de a auzi și primi mesajul Evangheliei, al bucuriei, al Învierii din morți a lui Hristos, pe care mai întâi l-a primit și l-a gustat Preasfânta Sa Mamă, a cărei Adormire și sfântă urcare la cer prăznuiesc astăzi creștinii din toată lumea.

\r\n

Dragi frați și surori în Domnul, Biserica noastră ne amintește mereu de iubirea lui Dumnezeu pentru făpturile Sale și ne cheamă să o însoțim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, înălțându-ne și noi cu inimile la cer. Așa au făcut îngerii și sfinții apostoli, care, de la marginile pământului, s-au adunat în grădina Ghetsimani, pentru a lua binecuvântarea Maicii Domnului. Deci și noi să alergăm la Domnul Hristos, Mântuitorul și Izbăvitorul neamului omenesc, să-I înălțăm rugăciuni ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească, cerându-I să ne facă părtași slavei și Împărăției Sale cerești. S-o rugăm pe Sfânta Fecioară să mijlocească înaintea Domnului pentru noi, să aducă pace în sufletele noastre și să ne scape de grijile vieții, mai ales în această perioadă, în care șomajul și criza economică au lovit multe țări și popoare, creând tulburare și nesiguranță în societate și în familii, mai ales în rândul tinerilor, care încearcă să-și facă un rost în viață și să creeze un viitor mai bun, mai drept, mai liniștit și mai uman.

\r\n

Tu, Preasfântă Maică, roagă-L pe Fiul tău Cel Unul-Născut pentru pacea a toată lumea, pentru familiile și copiii noștri, pentru cei bolnavi și cei săraci, pentru cei care sunt lipsiți de lucrurile elementare ale vieții, pentru cei din războaie, pentru cei robiți și pentru cei uitați de lume. Luminează-i pe cei ce ne conduc și pe toate popoarele și învață-i pe toți să aibă răbdare, să cultive dreptatea, pacea, buna-înțelegere, colaborarea și solidaritatea, să-i protejeze pe cei slabi și să-i ajute pe orfani, pe văduve și ajută-i pe toți cei care aleargă la tine pentru a găsi odihnă, mângâiere și răspuns la cererile lor zilnice. Fă-i pe oameni să-și încredințeze viața Fiului tău Celui Unuia-Născut, Care a adus pe pământ mană cerească și Evanghelia dumnezeieștii dragoste, pentru a ne împăca cu Tatăl și Creatorul nostru.

\r\n

Îi îndemnăm pe frații creștini ortodocși să meargă la Biserică și să cânte sfânta slujbă a paraclisului. Să ceară din adâncul sufletului ajutorul și mângâierea Maicii Domnului, care întotdeauna aude și primește lacrimile și rugăciunile noastre, ducându-le în fața tronului ceresc al Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne pregătim trupește și sufletește pentru a prăznui «Paștele de vară» al ortodocșilor, participând la slujba paraclisului și la celelalte slujbe bisericești, și îmbogățindu-ne viața cu smerenie, post și rugăciune, cu taina Sfintei Euharistii și cu bucuria acestor sfinte zile de august.

\r\n

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, poporul Tău, ca unul care ești bun, milostiv și de oameni iubitor. Amin.

\r\n

Arhiepiscopul de Thyateíra și Marea Britanie, Grigórios

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *