Prin Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil este luminată întreaga lume

dsc083111

\r\n

Bucuraţi-vă voi, însufleţiţi şi fierbinţi mijlocitori pentru toţi cei care aleargă către acoperământul vostru, căci aţi ajuns voi până la iad, aţi zdrobit lanţurile morţii, aţi sfărâmat încuietorile mormintelor, aţi vestit femeilor mironosiţe bucuria Învierii şi mai înainte de aceasta aţi ruşinat în mormânt puterile iadului şi aţi strigat: Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei! (Ps. 23, 7).

\r\n

Iar acestea, cuprinse de mare frică şi şezând ca nişte morţi, spuneau: Cine este acesta Împăratul slavei? Şi iarăşi aceşti doi mari Arhistrategi (Mihail şi Gavriil), împreună cu puterile lor cele fără de trup, au răspuns: Domnul Cel tare în război, Acesta este Împăratul slavei! (Ps. 23, 8-10).

\r\n

Aceştia se arată cu iuţimea fulgerului pretutindeni în slujba lui Dumnezeu, ruşinând pe potrivnici şi bucurând pe cei credincioşi.

\r\n

Arătându-se la mormântul Domnului, ei s-au arătat ucenicilor care-L cinsteau pe Domnul lor. Unul şedea la căpătâi, iar celălalt – la picioare, în locul în care se aflase trupul Domnului Iisus, şi au spus: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit (fiind încă în Galileea) (Lc. 24, 5, 6).

\r\n

Pe când Domnul Se înălţa la cer, ei au stat înaintea cetei apostolilor şi au spus: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer (Fapte 1, 11). Astfel trebuie şi noi să arătăm cinste Domnului Dumnezeu, Făcătorul nostru! Prin ei este luminată întreaga lume.

\r\n

(Sfântul Clement de Ohrida, Cuvinte şi învăţături de folos pentru orice creştin, Editura Sophia, 2014, pp. 97-98)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *